Проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстроверсията на трансграничните фирми чрез прилагане на иновативни и специализирани действия“

   18-06-2021

Акроним на проекта INNOBUS, с реф. № 6269, ДБФП B6.3a.14/13.04.2021, финансиран по Инвестиционен приоритет 1-A “Конкурентоспособна и иновативна трансгранична зона”, по 6-та покана на Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020, финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и съфинансиран от бюджета на Република България.

Бенефициент по проекта е Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев, партньор 3 в консорциум с още двама партньори от Гърция – Професионална камара на Солун и Професионална Асоциация на Исторически център на Солун, както и един партньор от България - Сдружение „На фокус“ с. Струмяни, област Благоевград

Период на изпълнение: 13.04.2021 - 12.04.2023

Основната цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността и екстроверсията на фирмите, преход към качествено предприемачество с авангардни иновации, интегриран цифров преход и създаването на добавена стойност с участието на бизнеса.

Дейностите на СПРГД са следните:

1. Бизнес клъстер – консултиране на бизнес клъстери, които да споделят информация и идеи между предприятията, получаване и поддържане на бизнес препоръки, съвместен маркетинг, събиране на пазарна информация, подобряване на имиджа на бизнеса в района на Гоце Делчев. Бизнес клъстерирането е много силен елемент за поддържане на свързаността между фирмите. За постигането на по-добри резултати дейностите ще се извършват 2 пъти в рамките на жизнения цикъл на проекта, осигурявайки връзка между предприятията.

2. Обучителни семинари. Семинарите ще бъдат разработени за съществуващи микро, малки и средни предприятия, както и за потенциални предприемачи, желаещи да развият собствен бизнес. Целта на семинарите е обучение и консултации. В допълнение към лекциите, обученията ще включват решаване на конкретни задачи, казуси и специфични проблеми на бизнес практиката.

Подготовката на семинарите ще започне с предварително проучване на нуждите от бизнес консултации в област Благоевград. Всеки семинар ще разглежда три важни теми - финансови съвети, иновации и нови възможности за развитие. Тематични области ще бъдат анализ на пазара; правни и счетоводни въпроси; разработване на бизнес план; проблеми с човешките ресурси; разработване и надграждане на маркетингови инструменти, насочени към пазари в рамките на или извън програмната област; популяризиране и използване на нови финансови инструменти и услуги за достъп до налични средства; етикетиране и сертифициране на продукти; начини за въвеждане на иновации - технологични и нетехнологични; техники и методи за справяне с нови бизнес предизвикателства; присъствие в киберпространството.

Резултат от тази дейност е разработен учебник с основните теми, който ще бъде разпространен сред участниците в семинара. Той ще бъде достъпен и онлайн на уебсайта на проекта. Друг резултат от дейността е 15 участника, преминали през обученията.

3. Предоставяне на специализирани консултантски услуги за засилване на сътрудничеството и обмена на идеи между бизнеса в различни сектори на икономиката с участието на млади хора с цел насърчаване на младежкото предприемачество. Като резултат ще бъдат проведени редица събития с минимум 20 участника.

4. Доставка на техника, устройства и ИТ хардуер за създаване на „ИТ платформа за термални маршрути“. Това включва закупуване и инсталиране на сървър и необходимите му периферни устройства. Резултат от дейността – изграден и работещ сървър за платформата.

5. Създаване на ИТ платформа за термални маршрути. Това включва двама експерти, които ще разработят концепцията за платформата, ИТ специалисти за дизайн и вмъкване на необходимата информация и администратори, които да поддържат и обновяват платформата. Резултат от дейността – създадена платформа за подкрепа на бизнеса.

ПРОЕКТИ

   18-06-2021

Проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстроверсията на трансграничните фирми чрез прилагане на иновативни и специализирани действия“

Акроним на проекта INNOBUS, с реф. № 6269, ДБФП B6.3a.14/13.04.2021, финансиран по Инвестиционен приоритет 1-A “Конкурентоспособна и иновативна тра...

 още... 

   15-11-2016

Старт-ап Академия

Име на проекта: Старт-ап Академия с водеща организация Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев и партньор Сдружение Слоу Фу...

 още... 

   15-11-2016

Направи домашната си продукция и хобито си печеливши

Име на проекта: Make your home production and hobby profitable с водеща организация Асоциация за хуманитарни дейности Синергия Щип, МК и партньор Сдруже...

 още... 

   01-10-2011

Интегриране на културата за учене през целия живот в работната практика на малките и средни предприятия

Име на проекта: Интегриране на културата за учене през целия живот в работната практика на малките и средни предприятия с вод...

 още... 

   30-03-2011

Създаване на мрежа за подкрепа на мобилността и развитие на човешките ресурси

Име на проекта: Създаване на мрежа за подкрепа на мобилността и развитие на човешките ресурси с водеща организация Търговска Проми...

 още... 

   14-03-2011

Обучение през целия живот за подобряване на заетостта и конкурентоспособността

Име на проекта: Обучение през целия живот за подобряване на заетостта и конкурентоспособността с водеща организация Търговска ...

 още... 

   01-07-2009

Опит и професионализъм за сигурно бъдеще

Име на проекта: Опит и професионализъм за сигурно бъдеще с  водеща организация Неврокопска професионална гимназия Димитър Тале...

 още... 

АКТУАЛНО

03-06-2024

СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КАНИ ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА 2024 Г.


Сдружение на предприемачите кани всички свои членове на Общо събрание за 2024 г., което ще се проведе на 19 юни 2024 г. - сряда, от 17:30 часа в офиса на Сдружение на предприемачите на ул. Илия Прамата...

 още.. 

РЕКЛАМА