ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛИ МАСИ

   31-05-2023

за развитие на термален туризъм, представяне на възможностите на ИТ инструменти и модерните технологии, както и обединение на ресурсите

 

Проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансграничните фирми чрез прилагане на иновативни и специализирани действия“, акроним INNOBUS с реф. № 6269, ДФП B6.3a.14/13.04.2021, финансиран по Инвестиционен приоритет 1-A “Конкурентоспособна и иновативна трансгранична зона”, по 6-та покана на Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020 е финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и съфинансиран от бюджета на Република България.

Бенефициент по проекта е Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев, партньор 3 в консорциум с още двама партньори от Гърция – Професионална камара на Солун и Професионална Асоциация на Исторически център на Солун, както и един партньор от България - Сдружение „На фокус“, с. Струмяни, област Благоевград.

Основната цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността и екстраверсията на фирмите, осигуряване на преход към качествено предприемачество с авангардни иновации, интегриран цифров преход и създаването на добавена стойност с участието на бизнеса.

В съответствие с целите и комуникационния план, най-учтиво Ви каним да вземете участие в провеждането на Кръгли маси, както следва:

на 8 Юни 2023 г. (четвъртък) във ВИП зала в Ресторант „Къщата“, гр. Банско, България с административен адрес: гр. Банско, ул. „Пейо Яворов“ № 41 от 10:00 часа сутринта;

на 9 Юни 2023 г. (петък) в библиоклуба на Регионална библиотека "Димитър Талев", гр. Благоевград с административен адрес: гр. Благоевград, площад "Георги Измирлиев" 2 от 10:00 часа сутринта.

По време на първия модул ще бъдат представени резултатите от изпълнени дейности, като картографиране на възможности за термален туризъм в област Благоевград, каталог на добри иновативни практики и ИТ технологии, проучване и анализ на бизнес клъстери и др. През втория модул ще бъде предоставена възможност на участниците в събитията да обсъдят проблеми, инициативи, впечатления, лична и професионална информация, да се породи дискусия и др.

Събитията целят да подобрят конкурентоспособността на съществуващия бизнес и насърчаване на предприемачеството (вкл. и младежко), както и групирането по бизнес интереси.

Поради ограничения брой места и капацитет на залите, Ви моля да се свържете с нас за предварително ангажиране на място. За допълнителни въпроси, моля да се свържете с нас на посочените телефон или ел. поща.

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Лазар Лазаров

M.: +359897094745

Ел. Поща: lazar.1977@abv.bg

 

Тази публикация е създадена от Хай Стандарт ЕООД в рамките на проект INNOBUS, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на Република Гърция и Република България. Отговорност за изразените становища носят единствено авторите и тези становища не следва да се считат за официална позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на Програмата.

НОВИНИ

   31-10-2023

Правителството одобри Национална стратегия за околната среда 2021-2030 г.

Министерският съвет прие решение за одобряване на Национална стратегия за околна среда 2021-2030 г. Съгласно изискванията на Закона за опаз...

 още... 

   26-10-2023

ЕВРОПЕЙСКА ПРОГРАМА ЗА ОБМЕН НА ПРЕДПРИЕМАЧИ

Програмата „Еразъм за млади предприемачи” е трансгранична програма за обмен, която предоставя на нови или бъдещи предприемачи въз...

 още... 

   17-10-2023

Покана за кандидатстване по процедура BG05SFPR002-1.004 - Адаптирана работна среда

Отворена за кандидатстване е процедура BG05SFPR002-1.004 - Адаптирана работна среда.  Целите на процедурата са обвързани с предоставяне...

 още... 

   16-10-2023

Международен форум „BACK 2 BUSINESS”, 7 ноември 2023 г., Букурещ

Двустранната търговска камара България-Румъния  отправя покана за участие в предстоящото издание на известното международно съби...

 още... 

   10-10-2023

За обществено обсъждане - процедура за финансиране на инсталации за производство на електроенергия от слънце и вятър, със съоръжения за съхранение от НПВУ

Министерството на енергетиката обявява за обществено обсъждане първата от серия покани по процедура от Националния план за въз...

 още... 

   06-10-2023

Стартира приемът на заявления от доставчици за предоставяне на обучения с ваучери

Агенцията по заетостта стартира прием на заявления от доставчици на обучения, които желаят да обучават с ваучери заети, безработни и ико...

 още... 

   26-09-2023

Покана за кандидатстване по процедура BG05SFPR002-1.010 - ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ

Отворена за кандидатстване е процедура BG05SFPR002-1.010 - ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ.  Операцията ще допринесе за изпълнението на принцип 1 „Обра...

 още... 

АКТУАЛНО

24-06-2024

Отворена процедура за кандидатстване „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”


Министерство на иновациите и растежа обявява процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаят...

 още.. 

РЕКЛАМА