Информационна кампания за възможностите за въвеждане на мерки за енергийна ефективност

   06-06-2022

В периода 08-23 юни 2022 г. Областен информационен център – Благоевград ще проведе информационна кампания във всички общини от област Благоевград за възможностите за въвеждане на мерки за енергийна ефективност - саниране на жилищни, публични, индустриални и търговски сгради, както и изграждане на фотоволтаични системи и слънчеви системи за битова гореща вода.

Поради административно-териториалното деление на страната ни и последващата от него допустимост на различни кандидати по различни мерки за енергийна ефективност, информационната кампания на ОИЦ – Благоевград ще протече в два формата. В общините Благоевград, Петрич, Сандански и Гоце Делчев, които попадат в обхвата на мерките по ПО1 и ПО2 на Програма за развитие на регионите 2021 – 2027 г., ще проведем информационни събития в зала, където с презентация ще представим всички възможности за кандидатстване пред заинтересованите лица.

В останалите общини на областта ще проведем открити приемни с мобилен щанд, където ще предоставяме пълната информация за възможностите за енергийна ефективност и други актуални към момента възможности за кандидатстване за европейско финансиране, както и ще отговаряме на конкретни въпроси на потенциални бенефициенти.

Срещите по места ще бъдат проведени по следния график и формат:

 

МЯСТО

ДАТА

ЧАС

ФОРМАТ

гр. Благоевград

офис на ОИЦ - Благоевград

08.06.2022 г.

10.30 часа

Презентация

гр. Симитли

пред сградата на Общинска администрация

09.06.2022 г.

10.30 часа

Открита приемна

гр. Кресна

пред сградата на Общинска администрация

14.06.2022 г.

10.30 часа

Открита приемна

с. Струмяни

пред сградата на Общинска администрация

14.06.2022 г.

13.30 часа

Открита приемна

гр. Разлог

централен площад

15.06.2022 г.

10.30 часа

Открита приемна

гр. Банско

пред сградата на Общинска администрация

15.06.2022 г.

13.30 часа

Открита приемна

гр. Белица

на площада пред сградата на читалището

16.06.2022 г.

10.30 часа

Открита приемна

гр. Якоруда

на площада пред сградата на читалището

16.06.2022 г.

13.30 часа

Открита приемна

гр. Петрич

зала на Общинска администрация

21.06.2022 г.

10.30 часа

Презентация

гр. Сандански

зала на Общински съвет

21.06.2022 г.

14.00 часа

Презентация

гр. Гоце Делчев

зала на Общинска администрация

22.06.2022 г.

10.30 часа

Презентация

с. Гърмен

централен площад

22.06.2022 г.

13.30 часа

Открита приемна

с. Сатовча

централен площад

23.06.2022 г.

10.30 часа

Открита приемна

гр. Хаджидимово

пред сградата на Общинска администрация

23.06.2022 г.

14.00 часа

Открита приемна

 Участието в срещите е безплатно и не е необходима предварителна регистрация.

НОВИНИ

   13-04-2022

Процедура за енергийна ефективност по ОПИК

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на иновациите и растежа - Управляващ орган на Опер...

 още... 

   08-04-2022

Информация за работодатели, наемащи на работа бежанци

Процедури, необходими документи и изисквания към тях Украинци и членове на техните семейства с предоставено право на временна закрила ...

 още... 

   04-04-2022

Покана за провеждане на работна среща и Общо събрание 14.04.2022 гр. Гоце Делчев

Сдружение на предприемачите кани всички свои членове на организирана работна среща с г-жа Станислава Поповска, директор дирекция „Ре...

 още... 

   31-03-2022

Мерки за подкрепа, които ще продължат да действат и след края на извънредната епидемична обстановка

Министерството на труда и социалната политика предоставя информация за мерките за подкрепа на гражданите и работодателите, които ще пр...

 още... 

   30-03-2022

Пазарът на труда се възстановява от кризата, но остават старите проблеми

Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Основните резултати от наблюдението на работната сила през 2021 г. показват, ч...

 още... 

   29-03-2022

Търговски мисии в Турция, април - май 2022 г.

Паралелно на някои значими изложения в Турция се провеждат и търговски мисии. Тези мисии, координирани от Министерството на търговията ...

 още... 

   28-03-2022

GREENPLAST – изложение за материали, технологии и процеси за преработка на пластмаса и каучук

ИЧЕ – Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина, отправя покана към български фирми с дейно...

 още... 

АКТУАЛНО

10-01-2022

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА


ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на в...

 още.. 

РЕКЛАМА