Покана за кандидатстване на иновативни МСП в акселераторска програма

   06-12-2021

Русенската търговско-индустриална камара чрез сдружение Глобален предприемачески мониторинг България кани иновативни МСП да кандидатстват в отворена процедура за участие в акселераторска програма. Ще бъдат селектирани общо 10 иновативни бизнеса с потенциал за бърз растеж.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ:

  • Акселераторска програма - ще включва 15 групови сесии на теми стратегическо планиране, проучване на пазари, профил на потребителя, преждевременно скалиране, представяне пред инвеститори и други. Всеки от десетте одобрени бизнес екипа ще получи и 5 индивидуални менторски сесии от опитни ментори от България и чужбина според нуждите и спецификите на своя бизнес. Акселераторската програма ще се провежда чрез платформата Zoom в периода януари – март 2022 г.
  • Участие в Инвестиционен форум – 10-те иновативни компании ще имат възможност да вземат участие в Международен инвестиционен форум и предвидената в него „pitching” сесия за представяне пред инвеститори през април 2022 г.
  • Подкрепа за технологичен трансфер – за 3 от селектираните и преминали акселераторската програма иновативни МСП ще бъде осъществена подкрепа за технологичен трансфер в периода март – май 2022 г.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА: иновативни бизнеси от всички сфери, регистрирани като юридически лица в България, които желаят да ускорят растежа си. Иновацията може да е свързана с продукт/услуга или бизнес модел. Всеки бизнес може да кандидатства за участие с до двама души от екипа.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ: Попълнете формуляра за участие до 23:59 на 15.12.2021 г. на следния линк https://forms.gle/LxdMQrERnQXgDfrp9. Ще бъдете поканени на интервю, което ще се проведе на 16 и 17.12.2021 г и ще протече в рамките на 30 минути под формата на неформален разговор с всеки от кандидатите (на български език) като въпросите ще са базирани на подадения формуляр за участие и запознаване със спецификата на бизнеса от първа ръка и текущото му състояние. Резултатите ще бъдат оповестени на 22.12.2021 г.

Участието на одобрените кандидати е безплатно!

Дейностите се изпълняват в рамките на проект „Стимулиране на развитието на иновативни МСП с висок потенциал - Gazellе“, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-B Балкани – Средиземно море 2014-2020.  

За повече информация и подробности: Сдружение Глобален предприемачески мониторинг България, Мира Кръстева, тел. 087 6767 023; office@gemorg.bg.

НОВИНИ

   23-03-2022

Българо-косовски бизнес форум с двустранни срещи

В периода 5-7 април 2022 г. косовската бизнес делегация ще посети България. Делегацията е съставена от над 20 представители на фирми от ИКТ се...

 още... 

   21-03-2022

Европейската комисия стартира нова публична платформа с информация за финансирани от ЕС проекти

На 17 март, в началото на 8-ия форум по въпросите на сближаването, Европейската комисия стартира „Kohesio“ — нова публична платформ...

 още... 

   18-03-2022

Увеличава се таванът на помощите за бизнеса заради високите цени на електроенергията

Таванът на помощите, които отпуска държавата на небитовите потребители заради високите цени на електроенергията, ще бъде увеличен за м. ...

 още... 

   17-03-2022

УО на ОПИК обявява за обществено обсъждане процедура за подбор на проекти BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“

Управляващият орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 (УО на ОПИК) обявява за обществено обсъждане п...

 още... 

   15-03-2022

ИАНМСП и AmCham представят уебинар: Как да опазите бизнеса си от 5-те най-големи киберриска – с участието на IBM и Progress Software

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия в партньорство с Американската търговска камара в България ...

 още... 

   14-03-2022

Публикувани са актуализираните проекти в Националния план за възстановяване и устойчивост

На интернет страницата https://nextgeneration.bg/14 са публикувани преработените проекти в Националния план за възстановяване и устойчивост (Н...

 още... 

   11-03-2022

Българските компании могат да измерват въздействието си върху околната среда

Българска фондова борса (БФБ) и дъщерната й компания Financial Market Services в партньорство с водещaта европейска технологична компания Plan A ...

 още... 

АКТУАЛНО

13-04-2022

Процедура за енергийна ефективност по ОПИК


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на иновациите и растежа - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност&ldq...

 още.. 


10-01-2022

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА


ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на в...

 още.. 

РЕКЛАМА