Бизнес Информационен и Консултантски център Сандански организира Международна Туристическа Борса на 28-29 октомври 2021.

   30-09-2021

Дата на провеждане: 28-29 октомври 2021 г. от 08:00 до 20:00 часа
Място на провеждане: ОНЛАЙН – ЧРЕЗ ИНТЕРНЕТ

Бизнес Информационен и Консултантски център Сандански организира Международна Туристическа Борса на 28-29 октомври 2021. Виртуалното събитие ще събере фирми свързани с туризма от всички краища на света. Целта на събитието е да се обменят нови идеи, туристически пакети и да се популяризират туристически дестинации. 

За участие са поканени всички туристически агенции, тур оператори, хотели и други места за настаняване, образователни организации свързани с туризма, организации осигуряващи допълнителни туристически услуги и всички свързани с развитието на туристическите дейности.

Събитието е организирано благодарение на Enterprise Europe Network и с подкрепта на международни парньори на БИКЦ - Сандански.

НЯМА ТАКСА ЗА УЧАСТИЕ.
ЗА ИЗЛОЖИТЕЛИ СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ ТУК
ЗА ПОСЕТИТЕЛИ СЕ ИЗИСКВА ПРЕДВАРИТЕЛНА ОНЛАЙН РЕГИСТРАЦИЯ ТУК


Организатор на изложението: Enterprise Europe Network – център Сандански

НОВИНИ

   16-09-2021

Възможност за безплатно обучение на земеделски производители

Аграрен университет – Пловдив, в качеството си на бенефициент по договор “Подобряване на управлението на околната среда от М...

 още... 

   15-09-2021

Представяне на ОПИК 2021-2027 г.

На 16 септември 2021 г. /четвъртък/ от 10:30 часа, Областен информационен център – Благоевград ще проведе онлайн информационна среща з...

 още... 

   10-09-2021

НАП напомня, че подпомогнатите с оборотен капитал трябва да представят отчет

Фирмите, които получиха безвъзмездна финансова помощ по програмата за подкрепа с оборотен капитал чрез НАП, трябва да представят отч...

 още... 

   09-09-2021

Сдружение "Клуб 9000" организира онлайн обучения през септември

Клуб 9000 организира следните обучения през септември: Модулен курс БДС EN ISO 9001:2015 - Разработване и поддържане на системи за управление на ...

 още... 

   08-09-2021

Покана за участие в пътуващ семинар на тема: ДОБРИТЕ ПРАКТИКИ НА ЕВРОПЕЙСКО И НАЦИОНАЛНО НИВО В ОБЛАСТТА НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНОТО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТНО

ТРУДОВО ЛЕЧЕБНО СТОПАНСТВО ЕООД организира първия пътуващ семинар по проект „ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ НА СОЦИАЛНАТА ИКОНОМИКА И СОЦИАЛНОТ...

 още... 

   07-09-2021

ПОКАНА – ОБЯВЛЕНИЕ за публично обсъждане във връзка с изготвянето на План за интегрирано развитие на Община Гоце Делчев (ПИРО) за периода 2021-2027 г.

В изпълнение на чл. 23 от Закон за регионално развитие (ЗРР) и чл.19, ал.1 от Правилника за прилагане на Закона за регионално развитие (ППЗРР) ...

 още... 

   24-08-2021

Обществени консултации на Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“ 2021-2027

Министерство на икономиката публикува за обществени консултации проекта на програма „Конкурентоспособност и иновации в предприяти...

 още... 

АКТУАЛНО

19-08-2021

СТАРТИРА ПРИЕМЪТ ПО ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“


Със заповед на ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. заместник-министър Георги Събев стартира приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в пре...

 още.. 

РЕКЛАМА