Покана за участие в уебинар „Финансова помощ за МСП за закрила на правата на интелектуална собственост“-13 април, Zoom

   26-03-2021

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) и Патентно ведомство на Република България организират безплатен уебинар на тема: „Финансова помощ за МСП за закрила на правата на интелектуална собственост“. Събитието ще бъде на български език и ще се проведе онлайн на 13 април 2021 г. от 9:30 ч.

Лектори от Ведомството и от СЕСИС ще представят възможностите за подпомагане на МСП в областта на интелектуалната собственост чрез програмата Ideas Powered for Business, финансирана от Фонда за МСП със средства на СЕСИС и Европейската комисия.

Основните теми, които ще бъдат дискутирани по време на уебинара, включват:

  • Фонд за МСП за интелектуална собственост в размер на 20 млн. евро – инициативи
  • Финансова помощ за МСП за предварително проучване на потребностите от закрила на интелектуалната собственост“ (IP-Pre-diagnostic service/IP Scan)
  • Финансова помощ за МСП – възстановяване на такси при заявяване на търговска марка и/или дизайн

Представената информация ще бъде полезна за малки и средни предприятия, представители на бизнеса, браншови организации, представители по индустриална собственост, адвокати, маркетинг мениджъри и др.

Линк за участие за включване в платформата Zoom ще бъде изпратен по електронен път на всеки регистриран участник в деня преди уебинара.

При въпроси или необходимост от допълнителна информация можете да се свържете с Патентно ведомство на Република България, тел. 02 9701312, 02 9701468, e-mail: ymladenova@bpo.bg,  inikolova@bpo.bg.

На този адрес можете да направите регистрация за събитието и да видите предварителната програма: https://euipo.blumm.it/event/ar/1/ideas-powered-for-business-bulgaria

НОВИНИ

   31-03-2021

НАП: Фирмите, получили подкрепа с оборотен капитал, трябва да представят отчет за използваните средства

Всички одобрени кандидати за подпомагане с оборотен капитал, засегнати от временните противоепидемични мерки са длъжни да представят о...

 още... 

   30-03-2021

Агенцията по заетостта предлага на бизнеса финансиране за близо 2000 нови работни места

От 25 март Агенцията по заетостта стартира процедура за прием на заявки от работодатели, които желаят да получат финансова подкрепа при н...

 още... 

   29-03-2021

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ” ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г.

1. Цели на подмярката: Модернизиране на физическите активи на земеделски стопанства. 2. Кой може да кандидатства? Допустимите кандидати ...

 още... 

   26-03-2021

Покана за участие в уебинар „Финансова помощ за МСП за закрила на правата на интелектуална собственост“-13 април, Zoom

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) и Патентно ведомство на Република България организират безплатен уеб...

 още... 

   25-03-2021

Разлики в качеството на храните: Европейската комисия публикува проучване относно вкусовите различия в хранителните продукти

Европейската комисия публикува резултатите от втората част на сравняването на качеството на хранителни продукти в ЕС, предлагани ...

 още... 

   24-03-2021

МТСП актуализира заповедта за бизнесите, чиито служители имат право на компенсации по проект „Запази ме“

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева актуализира заповедта за временно ограничените икономическите дейности, чиито...

 още... 

   22-03-2021

ИАНМСП и ВУЗФ организират обучителна програма Иновативно бизнес развитие за МСП

Обучителната програма е насочена за представителите на малкия и среден бизнес у нас Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и...

 още... 

АКТУАЛНО

29-03-2021

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ” ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г.


1. Цели на подмярката: Модернизиране на физическите активи на земеделски стопанства. 2. Кой може да кандидатства? Допустимите кандидати са: 1) Земеделски стопани, които трябва да отговарят ...

 още.. 


11-02-2021

Конкурс - НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания


От Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ информират, че обявяват конкурс по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания. Тази про...

 още.. 

РЕКЛАМА