Отворени са 10 конкурса по програма „Цифрова Европа“ с бюджет над 200 млн. евро

   08-07-2024

На 4 юли 2024 г. са отворени 10 нови конкурса по програма „Цифрова Европа“ с бюджет над 200 млн. евро в области като киберсигурност, облачни услуги, данни, изкуствен интелект, задълбочени цифрови умения и др.

Киберсигурност (DEPLOYMENT ACTIONS IN THE AREA OF CYBERSECURITY)
6 конкурса Call: DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07 (6 topics)
Краен срок за кандидатстване: 21 януари 2025

Облачни услуги, данни и изкуствен интелект (CLOUD, DATA AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE)
1 конкурс Call: DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-AI-07 (1 topic) – за изграждане на мрежа от местни (регионални) цифрови двойници в Европейския съюз.
Краен срок за кандидатстване – 21 ноември 2024

Използване на технологии (ACCELERATING THE BEST USE OF TECHNOLOGIES)
- Конкурс Call: DIGITAL-2024-BESTUSE-07 (1 topic) – за  многонационални проекти в цифровата област
Краен срок за кандидатстване – 21 ноември 2024
- Конкурс Call: DIGITAL-2024-BESTUSE-TECH-07 (1 topic) – за Европейска обсерватория за цифрови медии (EDMO)
Краен срок за кандидатстване – 21 ноември 2024

Задълбочени цифрови умения (ADVANCED DIGITAL SKILLS)
Конкурс Call: DIGITAL-2024-ADVANCED-DIGITAL-07 (1 topic) за предоставянето на специализирани програми за висше образование в областта на ключови области като виртуални светове, квантови изчисления, фотоника, роботика, автоматизация и др.
Краен срок за кандидатстване – 21 ноември 2024

Подробна информация за кандидатстването може да се намери на сайта на Министерство на транспорта и съобщенията и на портала на Европейската комисия “Funding and Tenders portal”, на който електронно се подават предложенията за проекти.

За допълнителна информация за конкурсите може да се обръщате към Ели Канева – държавен експерт в Министерство на транспорта и съобщенията и национален представител в Комитета по програма „Цифрова Европа“ на тел. 9409 284 или на email: ekaneva@mtc.government.bg

НОВИНИ

   05-02-2024

Български и чуждестранни инвеститори ще могат да получават държавна финансова помощ за приоритетни проекти

Възможността за кандидатстване и определяне на размера на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за приоритетни инвестиционни проекти на...

 още... 

   08-01-2024

Покана за участие в търговска мисия до Анталия, 4 - 7 февруари 2024

Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Индустриална зона Анталия, организира търговска мисия с провеждане на двустран...

 още... 

   28-11-2023

Приключи успешно изпълнението на проект с акроним INNOBUS

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев изпълни успешно проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на тра...

 още... 

   24-11-2023

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ кани всички заинтересовани да вземат участие във финална конференция, която се провежда...

 още... 

   22-11-2023

Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на бизнеса с фокус върху термалния туризъм чрез проучвания, анализи, бази данни и кръгли маси по проект с акроним INNOBUS

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев изпълнява проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансгра...

 още... 

   22-11-2023

Подготовка на задължените лица за нефинансово отчитане, произтичащи от Директива (ЕС) 2022/2464 по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта, както и на МСП в техните вериги за доставка - онлайн среща с Коби Фридман - 01.12.2023

От 1 януари 2024 г. задължените лица по смисъла на Директива (ЕС) 2022/2464 по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивост...

 още... 

   03-11-2023

Отворена процедура за кандидатстване

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в...

 още... 

АКТУАЛНО

24-06-2024

Отворена процедура за кандидатстване „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”


Министерство на иновациите и растежа обявява процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаят...

 още.. 

РЕКЛАМА