7-мо издание на конференцията „Корпоративна социална отговорност 2024“ ще се проведе на 21 май 2024 г.

   20-05-2024

На 21 май 2024 г. в „Интерпред – СТЦ“ в София ще се проведе седмото издание на конференцията „Корпоративна социална отговорност 2024“, организирана от сп. Enterprise.

Ангажирането на бизнеса с обществени каузи отдавна не е само еднократен акт. Дейностите на компаниите в подкрепа на общностите, където осъществяват дейността си, са път към постигането на устойчивост, развитие и отличимост.

Бизнесите вече не залагат на представа за имидж, а все по-често търсят дългосрочни партньорства, ангажират служителите в доброволчески каузи и провеждат различни инициативи с фокус върху ефективността на дейностите и трайното им въздействие.

Лектори на конференцията са опитни експерти и практици в сферата на корпоративната социална отговорност (КСО).

Сред основните теми, които ще се коментират на събитието, са:

  • Регулации и отчетност на политиките за корпоративна социална отговорност;
  • Как КСО дейностите засягат хората, продуктите и процесите по пълната верига на доставки;
  • Добри практики за устойчиво развитие на бизнесите;
  • Как се постига устойчиво потребление;
  • Комуникационна стратегия за прозрачност и ефективност на КСО инициативите на бизнеса.

Повече за събитието, програмата, лекторите можете да прочетете на сайта https://csr.enterprise.bg/

За регистрация и участие: https://csr.enterprise.bg/

Събитието се провежда с подкрепата на CSR Advice Box

Официални партньори: Philip Morris Bulgaria, Kaufland, Инвестбанк АД

Партньори: Devin, Spetema, Българска стопанска камара, Българска търговско-промишлена палата, Асоциация на специалистите по устойчивост, Българска асоциация на ПР агенциите, Българско дружество за връзки с обществеността, Български Форум на Бизнес Лидерите

Медийни партньори: Net Info, Internet Media Group

Дигитални партньори: SEOMAX Digital Agency, Design Expert

Комуникационен партньор: Red Communication Agency

За допълнителна информация:

Надя Гогова                                      Вероника Николова

списание ENTERPRISE                                  Red Communication  

моб.: +359 894 426 239                                 моб.: +359 887 115 666                    

e-mail: nadya@enterprise.bg                         e-mail: press@rca.bg

НОВИНИ

   05-02-2024

Български и чуждестранни инвеститори ще могат да получават държавна финансова помощ за приоритетни проекти

Възможността за кандидатстване и определяне на размера на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за приоритетни инвестиционни проекти на...

 още... 

   08-01-2024

Покана за участие в търговска мисия до Анталия, 4 - 7 февруари 2024

Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Индустриална зона Анталия, организира търговска мисия с провеждане на двустран...

 още... 

   28-11-2023

Приключи успешно изпълнението на проект с акроним INNOBUS

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев изпълни успешно проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на тра...

 още... 

   24-11-2023

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ кани всички заинтересовани да вземат участие във финална конференция, която се провежда...

 още... 

   22-11-2023

Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на бизнеса с фокус върху термалния туризъм чрез проучвания, анализи, бази данни и кръгли маси по проект с акроним INNOBUS

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев изпълнява проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансгра...

 още... 

   22-11-2023

Подготовка на задължените лица за нефинансово отчитане, произтичащи от Директива (ЕС) 2022/2464 по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта, както и на МСП в техните вериги за доставка - онлайн среща с Коби Фридман - 01.12.2023

От 1 януари 2024 г. задължените лица по смисъла на Директива (ЕС) 2022/2464 по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивост...

 още... 

   03-11-2023

Отворена процедура за кандидатстване

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в...

 още... 

АКТУАЛНО

24-06-2024

Отворена процедура за кандидатстване „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”


Министерство на иновациите и растежа обявява процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаят...

 още.. 

РЕКЛАМА