Търговски изложения в Турция – октомври/ноември 2022 г.

   05-09-2022

Търговска секция при Посолството на Република Турция информира за предстоящи изложения и отправя покана за участие в тях на заинтересовани български фирми.

► 10-то издание на Future Fish Eurasia – международно изложение за внос, износ, преработка и технологии в сектора на аквакултурите и рибарството, 3-5 ноември 2022 г., гр. Измир, Izmir Fair Centre.
Повече информация - на интернет страница: https://eurasiafairs.com/eng/index.html

► 12-то издание на изложението за натурални, биологични и здравословни продукти Exponatura 2022, 6-9 октомври 2022 г., Истанбул, Istanbul Expo Center. Повече информация е поместена на интернет страницата: https://exponatura.net/en/home/     

► DCF Data Center Expo & Conference – Изложение и конференция за центрове за данни, 20-22 октомври 2022 г., Истанбул. Включва паралелно 8 изложения: DCF IoT Tech Expo, DCF Cloud Expo, DCF Blockchain Expo, DCF Devops Expo, DCF Cyber Security Expo, DCF Big Data Expo, DCF AI Expo, DCF AR-VR Expo. Събитието ще се проведе в Istanbul Expo Center. Повече информация е поместена в приложената брошура и на следната интернет страница: https://datacenterfuari.com/

► IBIA EXPO – Изложение за материали и технологии за производство на матраци, 6-9 октомври 2022, Истанбул, Istanbul Expo Center. Повече информация за изложението е поместена на следната интернет страница: https://ibiaexpo.com/en/  

 

НОВИНИ

   04-11-2022

Седмица на италианската кухня, 14 - 20 ноември

VII-та Седмица на италианската кухня по света ще се проведе от 14 до 20 ноември, като през тази година ще бъде под надслов: „Задружност, уст...

 още... 

   03-11-2022

Министерството на земеделието публикува актуален проект на Стратегическия план

Министерството на земеделието публикува Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, предоставен на Европейската...

 още... 

   02-11-2022

Информационно събитие за предстоящите програми, финансирани с европейски средства за периода 2021 – 2027

А сега накъде за българския бизнес? Националната бизнес мрежа отправя покана за участие в       Информационно събитие за пред...

 още... 

   31-10-2022

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА БИЗНЕСА ПО ПРОЕКТ С АКРОНИМ INNOBUS“ - процедура за избор на изпълнител с публична покана

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: “Предоставяне н...

 още... 

   28-10-2022

Влизат в сила промени по проект „Нова възможност за младежка заетост”

Влизат в сила промени по проект „Нова възможност за младежка заетост”, изпълняван от Агенция по заетостта, които ще увеличат възмо...

 още... 

   26-10-2022

На 27 октомври ще се проведе онлайн инфоден по процедурата „ИКТ решения и киберсигурност“

Министерство на иновациите и растежа обяви началото на кандидатстването по втората процедура по линия на Националния план за възстанов...

 още... 

   19-10-2022

30.6 млн. лв. за киберсигурност тръгват за бизнеса по Плана за възстановяване

Отворена за кандидатстване е процедура за „ИКТ решения и киберсигурност“ за 30.6 млн. лв. Това е втората процедура, която Министерств...

 още... 

АКТУАЛНО

26-10-2022

Отворената за кандидатстване процедура BG-RRP-3.005 - "Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия"


Министерството на иновациите и растежа публикува на своята интернет страница отворената за кандидатстване процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получа...

 още.. 


10-01-2022

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА


ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на в...

 още.. 

РЕКЛАМА