Покана за кандидатстване на иновативни МСП в акселераторска програма

   06-12-2021

Русенската търговско-индустриална камара чрез сдружение Глобален предприемачески мониторинг България кани иновативни МСП да кандидатстват в отворена процедура за участие в акселераторска програма. Ще бъдат селектирани общо 10 иновативни бизнеса с потенциал за бърз растеж.

КАКВО ПРЕДЛАГАМЕ:

  • Акселераторска програма - ще включва 15 групови сесии на теми стратегическо планиране, проучване на пазари, профил на потребителя, преждевременно скалиране, представяне пред инвеститори и други. Всеки от десетте одобрени бизнес екипа ще получи и 5 индивидуални менторски сесии от опитни ментори от България и чужбина според нуждите и спецификите на своя бизнес. Акселераторската програма ще се провежда чрез платформата Zoom в периода януари – март 2022 г.
  • Участие в Инвестиционен форум – 10-те иновативни компании ще имат възможност да вземат участие в Международен инвестиционен форум и предвидената в него „pitching” сесия за представяне пред инвеститори през април 2022 г.
  • Подкрепа за технологичен трансфер – за 3 от селектираните и преминали акселераторската програма иновативни МСП ще бъде осъществена подкрепа за технологичен трансфер в периода март – май 2022 г.

КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА: иновативни бизнеси от всички сфери, регистрирани като юридически лица в България, които желаят да ускорят растежа си. Иновацията може да е свързана с продукт/услуга или бизнес модел. Всеки бизнес може да кандидатства за участие с до двама души от екипа.

КАК ДА КАНДИДАТСТВАТЕ: Попълнете формуляра за участие до 23:59 на 15.12.2021 г. на следния линк https://forms.gle/LxdMQrERnQXgDfrp9. Ще бъдете поканени на интервю, което ще се проведе на 16 и 17.12.2021 г и ще протече в рамките на 30 минути под формата на неформален разговор с всеки от кандидатите (на български език) като въпросите ще са базирани на подадения формуляр за участие и запознаване със спецификата на бизнеса от първа ръка и текущото му състояние. Резултатите ще бъдат оповестени на 22.12.2021 г.

Участието на одобрените кандидати е безплатно!

Дейностите се изпълняват в рамките на проект „Стимулиране на развитието на иновативни МСП с висок потенциал - Gazellе“, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-B Балкани – Средиземно море 2014-2020.  

За повече информация и подробности: Сдружение Глобален предприемачески мониторинг България, Мира Кръстева, тел. 087 6767 023; office@gemorg.bg.

НОВИНИ

   13-04-2022

Процедура за енергийна ефективност по ОПИК

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на иновациите и растежа - Управляващ орган на Опер...

 още... 

   08-04-2022

Информация за работодатели, наемащи на работа бежанци

Процедури, необходими документи и изисквания към тях Украинци и членове на техните семейства с предоставено право на временна закрила ...

 още... 

   04-04-2022

Покана за провеждане на работна среща и Общо събрание 14.04.2022 гр. Гоце Делчев

Сдружение на предприемачите кани всички свои членове на организирана работна среща с г-жа Станислава Поповска, директор дирекция „Ре...

 още... 

   31-03-2022

Мерки за подкрепа, които ще продължат да действат и след края на извънредната епидемична обстановка

Министерството на труда и социалната политика предоставя информация за мерките за подкрепа на гражданите и работодателите, които ще пр...

 още... 

   30-03-2022

Пазарът на труда се възстановява от кризата, но остават старите проблеми

Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Основните резултати от наблюдението на работната сила през 2021 г. показват, ч...

 още... 

   29-03-2022

Търговски мисии в Турция, април - май 2022 г.

Паралелно на някои значими изложения в Турция се провеждат и търговски мисии. Тези мисии, координирани от Министерството на търговията ...

 още... 

   28-03-2022

GREENPLAST – изложение за материали, технологии и процеси за преработка на пластмаса и каучук

ИЧЕ – Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина, отправя покана към български фирми с дейно...

 още... 

АКТУАЛНО

13-04-2022

Процедура за енергийна ефективност по ОПИК


Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на иновациите и растежа - Управляващ орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност&ldq...

 още.. 


10-01-2022

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА


ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на в...

 още.. 

РЕКЛАМА