ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

   24-11-2023

СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ кани всички заинтересовани да вземат участие във финална конференция, която се провежда по проект “Укрепване на конкурентоспособността и екстроверсията на трансграничните фирми чрез прилагане на иновативни и специализирани действия”, финансиран с договор за безвъзмездна финансова помощ B6.3a.14/13.04.2021 по Програмата за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020

Конференцията ще се проведе на 30 ноември 2023 г. в гр. Гоце Делчев, ул. Александър Стамболийски 13

 ПРОГРАМА

17:30 – 17:45

Регистрация на участниците и кафе за добре дошли

17:45 – 18:00

Откриване на събитието от ръководството на Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев

18:00 – 18:50

Представяне на целите на проекта и постигнатите резултати

Мариана Бродева, експерт

18:50 – 19:20

Насърчаване на младежкото предприемачество чрез обучение и споделяне на опит

Росица Джамбазова, експерт

19:20 – 19:30

Дискусия и закриване на събитието

19:30

Коктейл

 

 

 

 НОВИНИ

   05-02-2024

Български и чуждестранни инвеститори ще могат да получават държавна финансова помощ за приоритетни проекти

Възможността за кандидатстване и определяне на размера на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за приоритетни инвестиционни проекти на...

 още... 

   08-01-2024

Покана за участие в търговска мисия до Анталия, 4 - 7 февруари 2024

Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Индустриална зона Анталия, организира търговска мисия с провеждане на двустран...

 още... 

   28-11-2023

Приключи успешно изпълнението на проект с акроним INNOBUS

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев изпълни успешно проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на тра...

 още... 

   24-11-2023

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ кани всички заинтересовани да вземат участие във финална конференция, която се провежда...

 още... 

   22-11-2023

Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на бизнеса с фокус върху термалния туризъм чрез проучвания, анализи, бази данни и кръгли маси по проект с акроним INNOBUS

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев изпълнява проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансгра...

 още... 

   22-11-2023

Подготовка на задължените лица за нефинансово отчитане, произтичащи от Директива (ЕС) 2022/2464 по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта, както и на МСП в техните вериги за доставка - онлайн среща с Коби Фридман - 01.12.2023

От 1 януари 2024 г. задължените лица по смисъла на Директива (ЕС) 2022/2464 по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивост...

 още... 

   03-11-2023

Отворена процедура за кандидатстване

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в...

 още... 

АКТУАЛНО

24-06-2024

Отворена процедура за кандидатстване „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”


Министерство на иновациите и растежа обявява процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаят...

 още.. 

РЕКЛАМА