Подготовка на задължените лица за нефинансово отчитане, произтичащи от Директива (ЕС) 2022/2464 по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта, както и на МСП в техните вериги за доставка - онлайн среща с Коби Фридман - 01.12.2023

   22-11-2023

От 1 януари 2024 г. задължените лица по смисъла на Директива (ЕС) 2022/2464 по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта трябва да започнат да изготвят отчети, разкриващи нефинансова информация. Същите задължения за нефинансово отчитане касаят и МСП, когато са част от веригата за доставки на задължените предприятия, както и когато търсят достъп до финансиране. Огромната част от тези компании нямат нито информация, нито готовност за това.

Отчитането изисква към големи предприятия и групи над 500 служители в ЕС да оповестяват нефинансова информация и информация за многообразието съгласно Директива 2014/95/ЕС. Информацията, която предприятията трябва да представят включва информация за техния бизнес модел, политики, рискове, резултати и дейности свързани със следните аспекти: околна среда, грижа за служители, зачитане правата на човека и борба с корупцията и политики за многообразието на управителния съвет. Информацията може да бъде представена, като част от годишния доклад, като при липса на политики в една от горе-посочените дейности, трябва да се оповести защо липсва такава политика.

В България чл. 48 от Закона за счетоводството поставя изискване за нефинансова декларация, която досега обхваща 67 предприятия. С предложените промени на директивата за нефинансово отчитане, по-голям брой компании ще влязат в обхвата на директивата, като на по-късен етап и малките и средните предприятия ще бъдат обхванати. Една от основните промени е  изискването нефинансовия доклад да бъде сертифициран от независим одитор или експерт, за да се сертифицира, че информацията за устойчивост съответства с ЕС стандарти.

Кога влизат в сила новите правила:

  • От 1 януари 2024 г. за компаниите, които вече за задължени да оповестяват нефинансова информация;
  • От 1 януари 2025 г. за големи компании, които не са включени в сегашната група;
  • От 1 януари 2026 г. за МСП, които са включени в стоковата борса, некомплексни кредитни институции и каптивно застрахователно предприятие.

Приложното поле за нефинансово отчитане е:

  • Големи предприятия (предприятия от обществен интерес с над 500 служители/40 млн. евро оборот/ 20 млн. евро активи на индивидуална или консолидирана база): прилагането на стандартите ще започне от януари 2024 и първият отчетен период ще е 31 декември 2024.
  • Останалите големи предприятия (250 служители/40 млн. евро оборот/ 20 млн.  евро активи на индивидуална или консолидирана база): прилагането на стандартите ще започне от януари 2025 и първият отчетен период ще е 31 декември 2025.
  • Публични МСП или МСП от обществен интерес: прилагането на стандартите ще започне от януари 2026 и първият отчетен период ще е 31 декември 2026. Има опция за доброволно отлагане до 2027 или 2028.

Нефинансовото отчитане е много по-сложно и непознато от финансовото. То ще доведе до чувствително увеличение на разходите на време, средства, човешки ресурси и заплащане за одит.

За да бъде максимално полезна на членовете си, Асоциацията на индустриалния капитал в България отправи покана към г-н Коби Фридман, който е основател на Findings.co -  водещата платформа за автоматизация и съответствие с ESG, която обслужва хиляди клиенти по целия свят и си партнира с водещи фондови борси като Nasdaq, LSEG, TASE и други в мисията за насърчаване на стандартите за ESG, приети от бизнеса. Като ветеран в индустрията за съответствие и киберсигурност, Коби Фридман има съществена роля в изграждането и управлението на множество корпоративни платформи.

Findings.co играе ключова роля в автоматизацията на спазването на веригата за доставки и непрекъснатия мониторинг, движейки иновативни технологии за своите клиенти и предлагайки многобройни случаи на употреба (киберсигурност, ESG, Trade-compliance и други).

Findings е партньор на АИКБ, за да предостави на нейните членове топ решения, които ще им помогнат да се съобразят с най-новите развиващи се ESG изисквания - в ЕС и в световен мащаб.

Срещата с Коби Фридман ще се проведе на 1 декември от 11 часа онлайн чрез платформата Zoom на следния линк:

https://us02web.zoom.us/j/87517402149?pwd=NnR3YnVZYmxIaUEva0JDQjIvNWNyUT09

Meeting ID: 875 1740 2149
Passcode: 260967

Потвърждение на Вашето участие можете да направите на електронна поща: office@bica-bg.org.

НОВИНИ

   05-02-2024

Български и чуждестранни инвеститори ще могат да получават държавна финансова помощ за приоритетни проекти

Възможността за кандидатстване и определяне на размера на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за приоритетни инвестиционни проекти на...

 още... 

   08-01-2024

Покана за участие в търговска мисия до Анталия, 4 - 7 февруари 2024

Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Индустриална зона Анталия, организира търговска мисия с провеждане на двустран...

 още... 

   28-11-2023

Приключи успешно изпълнението на проект с акроним INNOBUS

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев изпълни успешно проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на тра...

 още... 

   24-11-2023

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ кани всички заинтересовани да вземат участие във финална конференция, която се провежда...

 още... 

   22-11-2023

Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на бизнеса с фокус върху термалния туризъм чрез проучвания, анализи, бази данни и кръгли маси по проект с акроним INNOBUS

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев изпълнява проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансгра...

 още... 

   22-11-2023

Подготовка на задължените лица за нефинансово отчитане, произтичащи от Директива (ЕС) 2022/2464 по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта, както и на МСП в техните вериги за доставка - онлайн среща с Коби Фридман - 01.12.2023

От 1 януари 2024 г. задължените лица по смисъла на Директива (ЕС) 2022/2464 по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивост...

 още... 

   03-11-2023

Отворена процедура за кандидатстване

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в...

 още... 

АКТУАЛНО

24-06-2024

Отворена процедура за кандидатстване „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”


Министерство на иновациите и растежа обявява процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаят...

 още.. 

РЕКЛАМА