ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛИ МАСИ

   31-05-2023

за развитие на термален туризъм, представяне на възможностите на ИТ инструменти и модерните технологии, както и обединение на ресурсите

 

Проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансграничните фирми чрез прилагане на иновативни и специализирани действия“, акроним INNOBUS с реф. № 6269, ДФП B6.3a.14/13.04.2021, финансиран по Инвестиционен приоритет 1-A “Конкурентоспособна и иновативна трансгранична зона”, по 6-та покана на Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020 е финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и съфинансиран от бюджета на Република България.

Бенефициент по проекта е Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев, партньор 3 в консорциум с още двама партньори от Гърция – Професионална камара на Солун и Професионална Асоциация на Исторически център на Солун, както и един партньор от България - Сдружение „На фокус“, с. Струмяни, област Благоевград.

Основната цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността и екстраверсията на фирмите, осигуряване на преход към качествено предприемачество с авангардни иновации, интегриран цифров преход и създаването на добавена стойност с участието на бизнеса.

В съответствие с целите и комуникационния план, най-учтиво Ви каним да вземете участие в провеждането на Кръгли маси, както следва:

на 8 Юни 2023 г. (четвъртък) във ВИП зала в Ресторант „Къщата“, гр. Банско, България с административен адрес: гр. Банско, ул. „Пейо Яворов“ № 41 от 10:00 часа сутринта;

на 9 Юни 2023 г. (петък) в библиоклуба на Регионална библиотека "Димитър Талев", гр. Благоевград с административен адрес: гр. Благоевград, площад "Георги Измирлиев" 2 от 10:00 часа сутринта.

По време на първия модул ще бъдат представени резултатите от изпълнени дейности, като картографиране на възможности за термален туризъм в област Благоевград, каталог на добри иновативни практики и ИТ технологии, проучване и анализ на бизнес клъстери и др. През втория модул ще бъде предоставена възможност на участниците в събитията да обсъдят проблеми, инициативи, впечатления, лична и професионална информация, да се породи дискусия и др.

Събитията целят да подобрят конкурентоспособността на съществуващия бизнес и насърчаване на предприемачеството (вкл. и младежко), както и групирането по бизнес интереси.

Поради ограничения брой места и капацитет на залите, Ви моля да се свържете с нас за предварително ангажиране на място. За допълнителни въпроси, моля да се свържете с нас на посочените телефон или ел. поща.

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Лазар Лазаров

M.: +359897094745

Ел. Поща: lazar.1977@abv.bg

 

Тази публикация е създадена от Хай Стандарт ЕООД в рамките на проект INNOBUS, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на Република Гърция и Република България. Отговорност за изразените становища носят единствено авторите и тези становища не следва да се считат за официална позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на Програмата.

НОВИНИ

   20-06-2023

ПОКАНА за участие в обучение на тема: „Предприемачество и бизнес моделиране“

Стартират три цикъла на обучения на тема: „Предприемачество и бизнес моделиране“, финансирани по Проект „Създаване на нова стой...

 още... 

   16-06-2023

ЕК представя нов пакет от мерки за насърчаване на инвестициите за устойчиво бъдеще

Европейската комисия представи нов пакет от мерки за надграждане и укрепване на основите на уредбата на ЕС за финансирането за устойчив...

 още... 

   07-06-2023

Проучване/Анкета на Business at OECD (BIAC) сред МСП на тема: „В търсене на новото нормално“

От Business at OECD (BIAC) информират за стартирано кратко проучване сред МСП и предприемаческата общност на ОИСР (BIAC) за 2023 г. на тема „В търсене...

 още... 

   07-06-2023

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТАТИВНО СЪБИТИЕ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сдружение Еко Неврокоп кани всички желаещи да вземат участие в Консултативно събитие за осведоменост и развитие на диалог със заинтере...

 още... 

   02-06-2023

Фонд за иновации на ЕС

Във връзка с развитието на Фонда за иновации на ЕС от МОСВ изпращат информация за предстоящи събития, свързани с актуални теми по фонда. ...

 още... 

   31-05-2023

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛИ МАСИ

за развитие на термален туризъм, представяне на възможностите на ИТ инструменти и модерните технологии, както и обединение на ресурсите...

 още... 

   29-05-2023

Покана за участие в обществено обсъждане

ДОВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИОТ ОБЩИНИТЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГЪРМЕН И ХАДЖИДИМОВО П О К А Н АЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ...

 още... 

АКТУАЛНО

31-01-2024

Наръчник


...

 още.. 


03-11-2023

Отворена процедура за кандидатстване „Внедряване на иновации в предприятията”


Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията” по Програма „Конкурентоспособно...

 още.. 

РЕКЛАМА