ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛИ МАСИ

   31-05-2023

за развитие на термален туризъм, представяне на възможностите на ИТ инструменти и модерните технологии, както и обединение на ресурсите

 

Проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансграничните фирми чрез прилагане на иновативни и специализирани действия“, акроним INNOBUS с реф. № 6269, ДФП B6.3a.14/13.04.2021, финансиран по Инвестиционен приоритет 1-A “Конкурентоспособна и иновативна трансгранична зона”, по 6-та покана на Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020 е финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и съфинансиран от бюджета на Република България.

Бенефициент по проекта е Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев, партньор 3 в консорциум с още двама партньори от Гърция – Професионална камара на Солун и Професионална Асоциация на Исторически център на Солун, както и един партньор от България - Сдружение „На фокус“, с. Струмяни, област Благоевград.

Основната цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността и екстраверсията на фирмите, осигуряване на преход към качествено предприемачество с авангардни иновации, интегриран цифров преход и създаването на добавена стойност с участието на бизнеса.

В съответствие с целите и комуникационния план, най-учтиво Ви каним да вземете участие в провеждането на Кръгли маси, както следва:

на 8 Юни 2023 г. (четвъртък) във ВИП зала в Ресторант „Къщата“, гр. Банско, България с административен адрес: гр. Банско, ул. „Пейо Яворов“ № 41 от 10:00 часа сутринта;

на 9 Юни 2023 г. (петък) в библиоклуба на Регионална библиотека "Димитър Талев", гр. Благоевград с административен адрес: гр. Благоевград, площад "Георги Измирлиев" 2 от 10:00 часа сутринта.

По време на първия модул ще бъдат представени резултатите от изпълнени дейности, като картографиране на възможности за термален туризъм в област Благоевград, каталог на добри иновативни практики и ИТ технологии, проучване и анализ на бизнес клъстери и др. През втория модул ще бъде предоставена възможност на участниците в събитията да обсъдят проблеми, инициативи, впечатления, лична и професионална информация, да се породи дискусия и др.

Събитията целят да подобрят конкурентоспособността на съществуващия бизнес и насърчаване на предприемачеството (вкл. и младежко), както и групирането по бизнес интереси.

Поради ограничения брой места и капацитет на залите, Ви моля да се свържете с нас за предварително ангажиране на място. За допълнителни въпроси, моля да се свържете с нас на посочените телефон или ел. поща.

 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ

Лазар Лазаров

M.: +359897094745

Ел. Поща: lazar.1977@abv.bg

 

Тази публикация е създадена от Хай Стандарт ЕООД в рамките на проект INNOBUS, който се осъществява с финансовата подкрепа на Програмата за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и националните бюджети на Република Гърция и Република България. Отговорност за изразените становища носят единствено авторите и тези становища не следва да се считат за официална позиция на Европейския съюз или Управляващия орган на Програмата.

НОВИНИ

   07-06-2023

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТАТИВНО СЪБИТИЕ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сдружение Еко Неврокоп кани всички желаещи да вземат участие в Консултативно събитие за осведоменост и развитие на диалог със заинтере...

 още... 

   02-06-2023

Фонд за иновации на ЕС

Във връзка с развитието на Фонда за иновации на ЕС от МОСВ изпращат информация за предстоящи събития, свързани с актуални теми по фонда. ...

 още... 

   31-05-2023

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛИ МАСИ

за развитие на термален туризъм, представяне на възможностите на ИТ инструменти и модерните технологии, както и обединение на ресурсите...

 още... 

   29-05-2023

Покана за участие в обществено обсъждане

ДОВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИОТ ОБЩИНИТЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГЪРМЕН И ХАДЖИДИМОВО П О К А Н АЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ...

 още... 

   15-05-2023

Проведе се първият модул от обучителната програма за млади предприемачи

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев изпълнява проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансгра...

 още... 

   04-05-2023

СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

На 27 април 2023 г. се проведе Общо събрание на членовете на сдружението, на което беше представен доклад от дейността на Управителния съвет...

 още... 

   18-04-2023

Покана за включване в обучителна програма за млади предприемачи

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев и Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството канят м...

 още... 

АКТУАЛНО

10-08-2023

Проект на План за устойчива градска мобилност на гр. Гоце Делчев - за обществено обсъждане


Община Гоце Делчев е изготвила проект на План за устойчива градска мобилност на гр. Гоце Делчев, част от Плана за интегрирано развитие на Община Гоце Делчев за периода 2021-2027 г. Планът за устой...

 още.. 


28-07-2023

Покана за кандидатстване по процедура BG-RRP-3.008 - Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията


Отворена е процедура за кандидатстване BG-RRP-3.008 - Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията.    Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова...

 още.. 

РЕКЛАМА