Фонд за иновации на ЕС

   02-06-2023

Във връзка с развитието на Фонда за иновации на ЕС от МОСВ изпращат информация за предстоящи събития, свързани с актуални теми по фонда. В случай на интерес от Ваша страна са приложени линкове за регистрация и повече информация за събитията:

На 13 юни 2023 от 10.00 до 17.00 – Европейската комисия ще бъде домакин на събитие със заинтересованите страни по Фонда за иновации. Ще бъдат представени постиженията и развитието на Фонда.

Регистрация и повече информация на посочения линк:

https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/events/innovation-fund-stakeholder-consultation-event-next-calls-proposals-2023-06-13_en

На 14 юни 2023 г. от 10.00 до 17.00 Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще организира предавано на живо събитие относно Помощ за развитие на проекти на Фонда за иновации – споделяне на знания.

Регистрация и повече информация на посочения линк:

https://www.eib.org/en/events/innovation-fund-pda-knowledge-sharing

На 22 юни 2023 г. от 14.00 до 15.00 ч. по време на Европейската седмица за устойчива енергия ще се проведе сесия на тема Фонда за иновации и Модернизационния фонд по Схемата за търговия с емисии.

Регистрация и повече информация на посочения линк:

https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/events/boosting-innovation-and-investments-through-carbon-pricing-2023-06-22_en

На 4-5 юли 2023 г. ще се проведе практически семинар, който ще има за цел да подпомогне с въпроси и отговори кандидатстването по поканата за малки проекти, която е отворена в момента.

Регистрация и повече информация на посочения линк:

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/innovation-fund-how-webinar-and-online-orientation-sessions-third-small-scale-call-applicants-2023-07-04_en

НОВИНИ

   20-06-2023

ПОКАНА за участие в обучение на тема: „Предприемачество и бизнес моделиране“

Стартират три цикъла на обучения на тема: „Предприемачество и бизнес моделиране“, финансирани по Проект „Създаване на нова стой...

 още... 

   16-06-2023

ЕК представя нов пакет от мерки за насърчаване на инвестициите за устойчиво бъдеще

Европейската комисия представи нов пакет от мерки за надграждане и укрепване на основите на уредбата на ЕС за финансирането за устойчив...

 още... 

   07-06-2023

Проучване/Анкета на Business at OECD (BIAC) сред МСП на тема: „В търсене на новото нормално“

От Business at OECD (BIAC) информират за стартирано кратко проучване сред МСП и предприемаческата общност на ОИСР (BIAC) за 2023 г. на тема „В търсене...

 още... 

   07-06-2023

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТАТИВНО СЪБИТИЕ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сдружение Еко Неврокоп кани всички желаещи да вземат участие в Консултативно събитие за осведоменост и развитие на диалог със заинтере...

 още... 

   02-06-2023

Фонд за иновации на ЕС

Във връзка с развитието на Фонда за иновации на ЕС от МОСВ изпращат информация за предстоящи събития, свързани с актуални теми по фонда. ...

 още... 

   31-05-2023

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛИ МАСИ

за развитие на термален туризъм, представяне на възможностите на ИТ инструменти и модерните технологии, както и обединение на ресурсите...

 още... 

   29-05-2023

Покана за участие в обществено обсъждане

ДОВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИОТ ОБЩИНИТЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГЪРМЕН И ХАДЖИДИМОВО П О К А Н АЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ...

 още... 

АКТУАЛНО

31-01-2024

Наръчник


...

 още.. 


03-11-2023

Отворена процедура за кандидатстване „Внедряване на иновации в предприятията”


Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията” по Програма „Конкурентоспособно...

 още.. 

РЕКЛАМА