Фонд за иновации на ЕС

   02-06-2023

Във връзка с развитието на Фонда за иновации на ЕС от МОСВ изпращат информация за предстоящи събития, свързани с актуални теми по фонда. В случай на интерес от Ваша страна са приложени линкове за регистрация и повече информация за събитията:

На 13 юни 2023 от 10.00 до 17.00 – Европейската комисия ще бъде домакин на събитие със заинтересованите страни по Фонда за иновации. Ще бъдат представени постиженията и развитието на Фонда.

Регистрация и повече информация на посочения линк:

https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/events/innovation-fund-stakeholder-consultation-event-next-calls-proposals-2023-06-13_en

На 14 юни 2023 г. от 10.00 до 17.00 Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) ще организира предавано на живо събитие относно Помощ за развитие на проекти на Фонда за иновации – споделяне на знания.

Регистрация и повече информация на посочения линк:

https://www.eib.org/en/events/innovation-fund-pda-knowledge-sharing

На 22 юни 2023 г. от 14.00 до 15.00 ч. по време на Европейската седмица за устойчива енергия ще се проведе сесия на тема Фонда за иновации и Модернизационния фонд по Схемата за търговия с емисии.

Регистрация и повече информация на посочения линк:

https://climate.ec.europa.eu/news-your-voice/events/boosting-innovation-and-investments-through-carbon-pricing-2023-06-22_en

На 4-5 юли 2023 г. ще се проведе практически семинар, който ще има за цел да подпомогне с въпроси и отговори кандидатстването по поканата за малки проекти, която е отворена в момента.

Регистрация и повече информация на посочения линк:

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/events/innovation-fund-how-webinar-and-online-orientation-sessions-third-small-scale-call-applicants-2023-07-04_en

НОВИНИ

   07-06-2023

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КОНСУЛТАТИВНО СЪБИТИЕ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Сдружение Еко Неврокоп кани всички желаещи да вземат участие в Консултативно събитие за осведоменост и развитие на диалог със заинтере...

 още... 

   02-06-2023

Фонд за иновации на ЕС

Във връзка с развитието на Фонда за иновации на ЕС от МОСВ изпращат информация за предстоящи събития, свързани с актуални теми по фонда. ...

 още... 

   31-05-2023

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В КРЪГЛИ МАСИ

за развитие на термален туризъм, представяне на възможностите на ИТ инструменти и модерните технологии, както и обединение на ресурсите...

 още... 

   29-05-2023

Покана за участие в обществено обсъждане

ДОВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИОТ ОБЩИНИТЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГЪРМЕН И ХАДЖИДИМОВО П О К А Н АЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В ...

 още... 

   15-05-2023

Проведе се първият модул от обучителната програма за млади предприемачи

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев изпълнява проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансгра...

 още... 

   04-05-2023

СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ

На 27 април 2023 г. се проведе Общо събрание на членовете на сдружението, на което беше представен доклад от дейността на Управителния съвет...

 още... 

   18-04-2023

Покана за включване в обучителна програма за млади предприемачи

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев и Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, Център за подпомагане на предприемачеството канят м...

 още... 

АКТУАЛНО

10-08-2023

Проект на План за устойчива градска мобилност на гр. Гоце Делчев - за обществено обсъждане


Община Гоце Делчев е изготвила проект на План за устойчива градска мобилност на гр. Гоце Делчев, част от Плана за интегрирано развитие на Община Гоце Делчев за периода 2021-2027 г. Планът за устой...

 още.. 


28-07-2023

Покана за кандидатстване по процедура BG-RRP-3.008 - Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията


Отворена е процедура за кандидатстване BG-RRP-3.008 - Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията.    Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова...

 още.. 

РЕКЛАМА