Онлайн семинар за AggregateEU и рамката за сътрудничество на компаниите

   06-04-2023

От Министерство на енергетиката информират, че Европейската комисия (ЕК) и доставчикът на услуги AggregateEU са постигнали сериозен напредък в последните месеци. AggregateEU (услугата за агрегиране на търсенето и съвместното закупуване, в рамките на Енергийната платформа на ЕС, в съответствие с Регламент 2022/2576 на Съвета) вече е отворена за записване, а фазата на агрегиране на търсенето ще започне скоро.

В подкрепа на всички дружества и компании, които желаят да участват в AggregateEU, ЕК организира среща на регионално равнище, която ще се проведе онлайн на 12 април 2023 г., от 10:30 до 12:00 ч. българско време, за да предостави актуална информация за AggregateEU и за допълнителните услуги, предоставяни наред с Aggregate EU - моделите на централен купувач (central buyer) и агент от името на клиента (agent on behalf).

Организаторите са изготвили проект на дневен ред на срещата, както и документ с допълнителна информация за сътрудничеството между дружествата в рамките на AggregateEU. Наличен е линк към често задаваните въпроси - https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-security/eu-energy-platform/aggregateeu-questions-and-answers_en.

Всеки желаещ да участва в срещата следва да попълни следното проучване на ЕС, в срок до 5 април 2023 г. - https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/EU_Energy_Platform_RG_South_East_Europe, след което от страна на ЕК (DG ENER) ще бъде изпратен линк за участие във виртуалната среща, по време на която можете да зададете въпросите си.

Срещата ще се проведе на английски език и се очаква участието и на компании и дружества от Гърция, Румъния, Република Северна Македония, Молдова и Украйна.

НОВИНИ

   05-02-2024

Български и чуждестранни инвеститори ще могат да получават държавна финансова помощ за приоритетни проекти

Възможността за кандидатстване и определяне на размера на безвъзмездната финансова помощ (БФП) за приоритетни инвестиционни проекти на...

 още... 

   08-01-2024

Покана за участие в търговска мисия до Анталия, 4 - 7 февруари 2024

Българската търговско-промишлена палата, съвместно с Индустриална зона Анталия, организира търговска мисия с провеждане на двустран...

 още... 

   28-11-2023

Приключи успешно изпълнението на проект с акроним INNOBUS

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев изпълни успешно проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на тра...

 още... 

   24-11-2023

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ ВЪВ ФИНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ В ГР. ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ кани всички заинтересовани да вземат участие във финална конференция, която се провежда...

 още... 

   22-11-2023

Подкрепа за повишаване конкурентоспособността на бизнеса с фокус върху термалния туризъм чрез проучвания, анализи, бази данни и кръгли маси по проект с акроним INNOBUS

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев изпълнява проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансгра...

 още... 

   22-11-2023

Подготовка на задължените лица за нефинансово отчитане, произтичащи от Директива (ЕС) 2022/2464 по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивостта, както и на МСП в техните вериги за доставка - онлайн среща с Коби Фридман - 01.12.2023

От 1 януари 2024 г. задължените лица по смисъла на Директива (ЕС) 2022/2464 по отношение на отчитането на предприятията във връзка с устойчивост...

 още... 

   03-11-2023

Отворена процедура за кандидатстване

Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в...

 още... 

АКТУАЛНО

31-01-2024

Наръчник


...

 още.. 


03-11-2023

Отворена процедура за кандидатстване „Внедряване на иновации в предприятията”


Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията” по Програма „Конкурентоспособно...

 още.. 

РЕКЛАМА