Търговски изложения в Турция – октомври/ноември 2022 г.

   05-09-2022

Търговска секция при Посолството на Република Турция информира за предстоящи изложения и отправя покана за участие в тях на заинтересовани български фирми.

► 10-то издание на Future Fish Eurasia – международно изложение за внос, износ, преработка и технологии в сектора на аквакултурите и рибарството, 3-5 ноември 2022 г., гр. Измир, Izmir Fair Centre.
Повече информация - на интернет страница: https://eurasiafairs.com/eng/index.html

► 12-то издание на изложението за натурални, биологични и здравословни продукти Exponatura 2022, 6-9 октомври 2022 г., Истанбул, Istanbul Expo Center. Повече информация е поместена на интернет страницата: https://exponatura.net/en/home/     

► DCF Data Center Expo & Conference – Изложение и конференция за центрове за данни, 20-22 октомври 2022 г., Истанбул. Включва паралелно 8 изложения: DCF IoT Tech Expo, DCF Cloud Expo, DCF Blockchain Expo, DCF Devops Expo, DCF Cyber Security Expo, DCF Big Data Expo, DCF AI Expo, DCF AR-VR Expo. Събитието ще се проведе в Istanbul Expo Center. Повече информация е поместена в приложената брошура и на следната интернет страница: https://datacenterfuari.com/

► IBIA EXPO – Изложение за материали и технологии за производство на матраци, 6-9 октомври 2022, Истанбул, Istanbul Expo Center. Повече информация за изложението е поместена на следната интернет страница: https://ibiaexpo.com/en/  

 

НОВИНИ

   14-10-2022

Покана за участие в търговска мисия "Sourcing From Türkiye", ноември 2022 г., Турция

Българската търговско-промишлена палата информира, че заедно с Търговската секция на Посолство на Република Турция в София се подготвя&...

 още... 

   12-10-2022

Програмата „Околна среда“ за България е одобрена

Европейската комисия одобри Програма „Околна среда“, която предоставя над 1.82 милиарда евро за инвестиции в България. Тези средств...

 още... 

   07-10-2022

МНОГОСТРАННАТА КОНВЕНЦИЯ ЗА ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ, СВЪРЗАНИ С ДАНЪЧНИ СПОГОДБИ, ВЛИЗА В СИЛА ЗА БЪЛГАРИЯ НА 01.01.2023 Г.

Национална агенция за приходите уведомява своите клиенти, че на 16 септември 2022 г. Република България депозира своя инструмент за ратифи...

 още... 

   04-10-2022

ДНИ НА ФИНАНСИРАНЕТО ОТ ЕС 2022, ОНЛАЙН, 19 ОКТОМВРИ 2022 Г.

Дни на финансирането от ЕС 2022 – България ще се проведат онлайн на 19 октомври 2022 г., сряда. За програмния период 2021—2027 г. Европейският...

 още... 

   03-10-2022

МИР ОТВАРЯ ПРЕЗ ОКТОМВРИ ВТОРАТА МЯРКА ЗА БИЗНЕСА ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ – 30,6 МЛН. ЛВ. ЗА ИТ РЕШЕНИЯ

През октомври предстои отваряне на втората мярка по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) по линия на Министерството на иновациит...

 още... 

   30-09-2022

Компенсациите заради високите цени на електроенергията продължават до края на годината

Компенсирането на небитовите потребители и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи заради високите ц...

 още... 

   28-09-2022

Симпозиум "Европейски и световни предизвикателства за българските производители на храни и напитки"

Съюзът по хранителна промишленост отправя покана за участие в 13-ти симпозиум "Европейски и световни предизвикателства за българскит...

 още... 

АКТУАЛНО

26-10-2022

Отворената за кандидатстване процедура BG-RRP-3.005 - "Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия"


Министерството на иновациите и растежа публикува на своята интернет страница отворената за кандидатстване процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получа...

 още.. 


10-01-2022

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА


ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на в...

 още.. 

РЕКЛАМА