Търговски изложения в Турция – октомври/ноември 2022 г.

   05-09-2022

Търговска секция при Посолството на Република Турция информира за предстоящи изложения и отправя покана за участие в тях на заинтересовани български фирми.

► 10-то издание на Future Fish Eurasia – международно изложение за внос, износ, преработка и технологии в сектора на аквакултурите и рибарството, 3-5 ноември 2022 г., гр. Измир, Izmir Fair Centre.
Повече информация - на интернет страница: https://eurasiafairs.com/eng/index.html

► 12-то издание на изложението за натурални, биологични и здравословни продукти Exponatura 2022, 6-9 октомври 2022 г., Истанбул, Istanbul Expo Center. Повече информация е поместена на интернет страницата: https://exponatura.net/en/home/     

► DCF Data Center Expo & Conference – Изложение и конференция за центрове за данни, 20-22 октомври 2022 г., Истанбул. Включва паралелно 8 изложения: DCF IoT Tech Expo, DCF Cloud Expo, DCF Blockchain Expo, DCF Devops Expo, DCF Cyber Security Expo, DCF Big Data Expo, DCF AI Expo, DCF AR-VR Expo. Събитието ще се проведе в Istanbul Expo Center. Повече информация е поместена в приложената брошура и на следната интернет страница: https://datacenterfuari.com/

► IBIA EXPO – Изложение за материали и технологии за производство на матраци, 6-9 октомври 2022, Истанбул, Istanbul Expo Center. Повече информация за изложението е поместена на следната интернет страница: https://ibiaexpo.com/en/  

 

НОВИНИ

   03-10-2022

МИР ОТВАРЯ ПРЕЗ ОКТОМВРИ ВТОРАТА МЯРКА ЗА БИЗНЕСА ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ – 30,6 МЛН. ЛВ. ЗА ИТ РЕШЕНИЯ

През октомври предстои отваряне на втората мярка по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) по линия на Министерството на иновациит...

 още... 

   30-09-2022

Компенсациите заради високите цени на електроенергията продължават до края на годината

Компенсирането на небитовите потребители и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи заради високите ц...

 още... 

   28-09-2022

Симпозиум "Европейски и световни предизвикателства за българските производители на храни и напитки"

Съюзът по хранителна промишленост отправя покана за участие в 13-ти симпозиум "Европейски и световни предизвикателства за българскит...

 още... 

   26-09-2022

Покана за безплатно обучение по Здравословни и безопасни условия на труд в Гоце Делчев - 05 октомври 2022, от 13:30 часа

Сдружение на предприемачите организира за своите членове обучение за длъжностни лица по Безопасност и здраве при работа. Обучението е ...

 още... 

   14-09-2022

Обществено обсъждане на процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.005 – „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“

Министерство на иновациите и растежа публикува на своята интернет страница за обществено обсъждане процедура чрез подбор на предложен...

 още... 

   12-09-2022

Търговска мисия с посещение на специализирана изложба Xylexpo – Milano 2022, 12-15.10.2022 г.

В периода 12-15.10.2022 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на българс...

 още... 

   08-09-2022

Покана - ББР - Представяне на дигитална платформа Business Booster

Българска банка за развитие има удоволствието да Ви покани на официалното представяне на новата си дигитална платформа - Business Booster. Тя е ...

 още... 

АКТУАЛНО

08-08-2022

Открита процедура за подбор на проекти по малка грантова група "Енергийна ефективност в индустрията"


Министерство на енергетиката обяви покана за набиране на проектни предложения по открита процедура за подбор на проекти по малка грантова група „Енергийна ефективност в индустрията“ (...

 още.. 


08-08-2022

Подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели за “Технологична модернизация в МСП”


Микро, малките и средни предприятия в страната вече могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ за закупуване на апаратура и софтуер за разработване на нови поточни линии и продукти. По мяр...

 още.. 

РЕКЛАМА