Покана за обучение/форум по предприемачество

   18-08-2022

Информираме Ви, че Националната асоциация на общинските служители в България (НАОСБ) организира едноседмично обучение/ дискусионен форум по предприемачество и зелена икономика, съвместно със Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Форумът е част от проект Mини-екосистеми Регионални Мрежи (2021-1-BG01-KA220-ADU-000033670) KA220 – Партньорство за сътрудничество в образованието на възрастни, финансира се от програма Еразъм+.

Програмата на дискусионната среща/ консултации и обучение включва : Бизнес планиране и бизнес план, маркетинг, финанси и финансиране/финансови възможности, Европейски зелен пакт и приложението му в земеделие, селски туризъм и енергетика.

Целта на събитието е да участват хора с предприемачески идеи, предприемачи и студенти, които да получат експертна помощ и насоки за развитие на своите идеи. Срещата ще се проведе онлайн с продължителност 4 часа от 28-31 август с модератор доц. Тодор Ялъмов и на 1 и 2 септември с продължителност 3 часа  с модератор доц. Атанас Георгиев.

Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ може да подкрепи младите предприемачи (с предприемачески опит до 3 години, без ограничение на възрастта) да отидат на предприемачески обмен в страна от Европейския съюз със стипендии между 790 и 1100 евро на месец, а Високотехнологичният бизнес център към Софийски университет и e-Success студиото към Стопански факултет ще предоставят инкубационни услуги на избрани предприемачи.

Всички участници могат да участват в глобалното състезание „Световна предприемаческа купа“ с награден фонд над 1 милион долара, за което записалите се ще получат допълнителната информация.

НАОСБ работи по проект: Подкрепа на инициативи за устойчиво социално предприемачество в цифровата ера,  на програма Еразъм+ в партньорство с организации от Гърция, Полша, Украйна и Белгия. На 29 и 30 септември ще се проведе партньорска среща в Брюксел с посещение на европейските институции. Двама от най-активните участници в настоящия форум ще бъдат наши представители в Брюксел, разходите са предвидени в проекта. НАОСБ работи за подобряване на публичната среда, за развитие на публично-частното предприемачество и социалните иновации.

За регистрация на участниците изпратете имейл със свое CV на адрес: v.lazarovv@abv.bg

Повече информация може да прочетете на https://namcb-org.bg/mecos/

НОВИНИ

   04-11-2022

Седмица на италианската кухня, 14 - 20 ноември

VII-та Седмица на италианската кухня по света ще се проведе от 14 до 20 ноември, като през тази година ще бъде под надслов: „Задружност, уст...

 още... 

   03-11-2022

Министерството на земеделието публикува актуален проект на Стратегическия план

Министерството на земеделието публикува Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони, предоставен на Европейската...

 още... 

   02-11-2022

Информационно събитие за предстоящите програми, финансирани с европейски средства за периода 2021 – 2027

А сега накъде за българския бизнес? Националната бизнес мрежа отправя покана за участие в       Информационно събитие за пред...

 още... 

   31-10-2022

„ПРЕДОСТАВЯНЕ НА КОМПЛЕКСНИ УСЛУГИ ЗА ПОДПОМАГАНЕ НА БИЗНЕСА ПО ПРОЕКТ С АКРОНИМ INNOBUS“ - процедура за избор на изпълнител с публична покана

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана с предмет: “Предоставяне н...

 още... 

   28-10-2022

Влизат в сила промени по проект „Нова възможност за младежка заетост”

Влизат в сила промени по проект „Нова възможност за младежка заетост”, изпълняван от Агенция по заетостта, които ще увеличат възмо...

 още... 

   26-10-2022

На 27 октомври ще се проведе онлайн инфоден по процедурата „ИКТ решения и киберсигурност“

Министерство на иновациите и растежа обяви началото на кандидатстването по втората процедура по линия на Националния план за възстанов...

 още... 

   19-10-2022

30.6 млн. лв. за киберсигурност тръгват за бизнеса по Плана за възстановяване

Отворена за кандидатстване е процедура за „ИКТ решения и киберсигурност“ за 30.6 млн. лв. Това е втората процедура, която Министерств...

 още... 

АКТУАЛНО

26-10-2022

Отворената за кандидатстване процедура BG-RRP-3.005 - "Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия"


Министерството на иновациите и растежа публикува на своята интернет страница отворената за кандидатстване процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получа...

 още.. 


10-01-2022

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА


ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на в...

 още.. 

РЕКЛАМА