Покана за обучение/форум по предприемачество

   18-08-2022

Информираме Ви, че Националната асоциация на общинските служители в България (НАОСБ) организира едноседмично обучение/ дискусионен форум по предприемачество и зелена икономика, съвместно със Стопанския факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Форумът е част от проект Mини-екосистеми Регионални Мрежи (2021-1-BG01-KA220-ADU-000033670) KA220 – Партньорство за сътрудничество в образованието на възрастни, финансира се от програма Еразъм+.

Програмата на дискусионната среща/ консултации и обучение включва : Бизнес планиране и бизнес план, маркетинг, финанси и финансиране/финансови възможности, Европейски зелен пакт и приложението му в земеделие, селски туризъм и енергетика.

Целта на събитието е да участват хора с предприемачески идеи, предприемачи и студенти, които да получат експертна помощ и насоки за развитие на своите идеи. Срещата ще се проведе онлайн с продължителност 4 часа от 28-31 август с модератор доц. Тодор Ялъмов и на 1 и 2 септември с продължителност 3 часа  с модератор доц. Атанас Георгиев.

Стопанският факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ може да подкрепи младите предприемачи (с предприемачески опит до 3 години, без ограничение на възрастта) да отидат на предприемачески обмен в страна от Европейския съюз със стипендии между 790 и 1100 евро на месец, а Високотехнологичният бизнес център към Софийски университет и e-Success студиото към Стопански факултет ще предоставят инкубационни услуги на избрани предприемачи.

Всички участници могат да участват в глобалното състезание „Световна предприемаческа купа“ с награден фонд над 1 милион долара, за което записалите се ще получат допълнителната информация.

НАОСБ работи по проект: Подкрепа на инициативи за устойчиво социално предприемачество в цифровата ера,  на програма Еразъм+ в партньорство с организации от Гърция, Полша, Украйна и Белгия. На 29 и 30 септември ще се проведе партньорска среща в Брюксел с посещение на европейските институции. Двама от най-активните участници в настоящия форум ще бъдат наши представители в Брюксел, разходите са предвидени в проекта. НАОСБ работи за подобряване на публичната среда, за развитие на публично-частното предприемачество и социалните иновации.

За регистрация на участниците изпратете имейл със свое CV на адрес: v.lazarovv@abv.bg

Повече информация може да прочетете на https://namcb-org.bg/mecos/

НОВИНИ

   03-10-2022

МИР ОТВАРЯ ПРЕЗ ОКТОМВРИ ВТОРАТА МЯРКА ЗА БИЗНЕСА ПО ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ – 30,6 МЛН. ЛВ. ЗА ИТ РЕШЕНИЯ

През октомври предстои отваряне на втората мярка по Плана за възстановяване и устойчивост (ПВУ) по линия на Министерството на иновациит...

 още... 

   30-09-2022

Компенсациите заради високите цени на електроенергията продължават до края на годината

Компенсирането на небитовите потребители и на операторите на електропреносната и на електроразпределителните мрежи заради високите ц...

 още... 

   28-09-2022

Симпозиум "Европейски и световни предизвикателства за българските производители на храни и напитки"

Съюзът по хранителна промишленост отправя покана за участие в 13-ти симпозиум "Европейски и световни предизвикателства за българскит...

 още... 

   26-09-2022

Покана за безплатно обучение по Здравословни и безопасни условия на труд в Гоце Делчев - 05 октомври 2022, от 13:30 часа

Сдружение на предприемачите организира за своите членове обучение за длъжностни лица по Безопасност и здраве при работа. Обучението е ...

 още... 

   14-09-2022

Обществено обсъждане на процедура чрез подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели BG-RRP-3.005 – „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия“

Министерство на иновациите и растежа публикува на своята интернет страница за обществено обсъждане процедура чрез подбор на предложен...

 още... 

   12-09-2022

Търговска мисия с посещение на специализирана изложба Xylexpo – Milano 2022, 12-15.10.2022 г.

В периода 12-15.10.2022 г. Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) организира участието на българс...

 още... 

   08-09-2022

Покана - ББР - Представяне на дигитална платформа Business Booster

Българска банка за развитие има удоволствието да Ви покани на официалното представяне на новата си дигитална платформа - Business Booster. Тя е ...

 още... 

АКТУАЛНО

08-08-2022

Открита процедура за подбор на проекти по малка грантова група "Енергийна ефективност в индустрията"


Министерство на енергетиката обяви покана за набиране на проектни предложения по открита процедура за подбор на проекти по малка грантова група „Енергийна ефективност в индустрията“ (...

 още.. 


08-08-2022

Подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели за “Технологична модернизация в МСП”


Микро, малките и средни предприятия в страната вече могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ за закупуване на апаратура и софтуер за разработване на нови поточни линии и продукти. По мяр...

 още.. 

РЕКЛАМА