Покана за събитие „Наука за бизнес“, 19 май 2022 г., Иновационен форум „Джон Атанасов“, София Тех Парк

   28-04-2022

За втора поредна година Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Българската академия на науките организират събитието „Наука за бизнес“, което ще се проведе от 09:30 ч. на 19 май 2022 г. в  Иновационен форум „Джон Атанасов“, София Тех Парк.

Основната цел на мащабния форум е да срещне българските предприемачи с постиженията на научните среди и да се подпомогне изграждането на устойчива институционална среда за сътрудничество и взаимодействие между българската наука и бизнеса.

В организирания през 2021 г. форум на тази тема, който се проведе в онлайн формат, участие взеха близо 1000 представители на бизнеса, академичните и институционалните среди.

В рамките на „Наука за бизнес“ ще бъдат представени добри практики и примери за партньорство между бизнеса и Българска академия на науките в разработване на съвместни проекти, както и научни разработки и продукти, готови да се превърнат в успешен продукт или да оптимизират даден бизнес процес. Очаква се и представители на бизнеса да запознаят академичните изследователи със свои нужди от иновативни разработки и продукти.

По време на събитието ще бъде поставен фокус върху значимостта на научните изследвания и ролята им за повишаване на иновативността и конкурентоспособността на българската икономика и разгръщането на иновационния ѝ потенциал, а изследователите от БАН ще запознаят предприемачите с научно-приложни технологии, разработки и проекти, по които се работи в момента и за които има нужда от партньорство с бизнеса или други научни институти. Разработките и проектите, които ще бъдат представени, обхващат широк спектър от сектори на българската икономика - земеделие, селско стопанство, химия, роботика, строителство, енергетика, металургия, електротехника, медицински изделия и др. Специална експо зона ще позволи на посетителите да се запознаят с част от разработките на Академията в детайли.

При проявен интерес за участие следва в срок до 17 май 2022 г. (вкл.) да бъде направена регистрация на адрес https://forms.gle/UWRDCr8qTkBq7g8WA. Участието в събитието е безплатно.

Допълнителна информация може да бъде получена от Кристин Житарска, тел. 02/940 7986, e-mail: k.zhitarska@sme.government.bg и Румяна Ненкова, тел. 02/940 7939, e-mail: r.nenkova@sme.government.bg.

НОВИНИ

   12-05-2022

Протест на 18 май, от 12.00 ч., пред МС

Точно 7 месеца след националния протест на работодателските организации (на 19.10.2021 г.) промяна в енергийната сигурност не само че няма, но ...

 още... 

   10-05-2022

Стажове в Съвместния изследователски център - институция за наука и знания на Европейската комисия

Съвместният изследователски център (JRC) публикува покана за стажове, започващи през м. октомври 2022 г. Като институция за наука и знания на...

 още... 

   28-04-2022

Покана за събитие „Наука за бизнес“, 19 май 2022 г., Иновационен форум „Джон Атанасов“, София Тех Парк

За втора поредна година Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Българската академия на науките орга...

 още... 

   27-04-2022

Заявяване на свободни работни места регион Гоце Делчев

Сдружение на предприемачите продължава своето сътрудничество с Дирекция Бюро по труда Гоце Делчев след проведената среща с ръководств...

 още... 

   19-04-2022

ПРОВЕДЕ СЕ СРЕЩА И ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА 2022 Г.

На 14.04.2022 г. Сдружение на предприемачите проведе Общо събрание на членовете за 2022 г., на което бяха представени доклади от дейността на Уп...

 още... 

   18-04-2022

НАП напомня на търгуващите в интернет да декларират доходите си до 3 май

НАП започва да изпраща имейли до физическите лица, извършващи продажби в интернет, като им напомня, че трябва да декларират и платят данъ...

 още... 

   14-04-2022

Стратегията Global Gateway: голямо събитие на 21 и 22 юни

Тазгодишните Европейски дни на развитието (ЕДР) ще се проведат на 21 и 22 юни 2022 г. под надслов „Стратегията Global Gateway: изграждане на уст...

 още... 

АКТУАЛНО

10-01-2022

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА


ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на в...

 още.. 

РЕКЛАМА