Стратегията Global Gateway: голямо събитие на 21 и 22 юни

   14-04-2022

Тазгодишните Европейски дни на развитието (ЕДР) ще се проведат на 21 и 22 юни 2022 г. под надслов „Стратегията Global Gateway: изграждане на устойчиви партньорства за свързан свят“. Събитието ще събере високопоставени участници от цял свят, които ще направят щателен преглед на напредъка в изпълнението на стратегията Global Gateway.

По време на Европейските дни на развитието ще се проведат редица срещи на високо равнище по петте ключови теми на стратегията Global Gateway: цифровите технологии, климата и енергетиката, транспорта, здравеопазването, образованието и научните изследвания. Ще бъдат организирани специални сесии, посветени на геополитическия контекст и необходимостта от устойчиви финансови потоци, наред със специфични за всеки отделен регион сесии.

Целта на стратегията Global Gateway е да се мобилизират инвестиции в устойчиви инфраструктури за създаването на благоприятни регулаторни рамки в световен мащаб. Това е екологосъобразното, интелигентно и приобщаващо положително предложение на ЕС за инфраструктурни инвестиции, което утвърждава европейските и международните стандарти.

С Global Gateway се подкрепя двойният екологичен и цифров преход по целия свят. Стратегията стимулира интелигентните, чисти и сигурни връзки в цифровия, енергийния и транспортния сектор и укрепва системите за здравеопазване, образование и научни изследвания по света. Много от сесиите по време на събитието са предложени от организациите, които са ключови партньори за постигането на целите на стратегията Global Gateway. Успоредно с тези сесии ще бъдат организирани изложби, щандове, културни прояви и възможности за работа в мрежа.

Европейските дни на развитието ще бъдат хибридно събитие. Очаква се 2500 участници да дойдат в Брюксел от цял свят, а други 10 000 да участват онлайн. Единадесет млади лидери ще дойдат в Брюксел за специална програма, като всеки от тях ще участва в дискусионна група на високо равнище по време на събитието.

Пълната програма на Европейските дни на развитието ще бъде обявена в началото на май. Регистрацията е възможна до 6 юни.

За повече информация:

Global Gateway

Уебсайт на Европейските дни на развитието

НОВИНИ

   12-05-2022

Протест на 18 май, от 12.00 ч., пред МС

Точно 7 месеца след националния протест на работодателските организации (на 19.10.2021 г.) промяна в енергийната сигурност не само че няма, но ...

 още... 

   10-05-2022

Стажове в Съвместния изследователски център - институция за наука и знания на Европейската комисия

Съвместният изследователски център (JRC) публикува покана за стажове, започващи през м. октомври 2022 г. Като институция за наука и знания на...

 още... 

   28-04-2022

Покана за събитие „Наука за бизнес“, 19 май 2022 г., Иновационен форум „Джон Атанасов“, София Тех Парк

За втора поредна година Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия и Българската академия на науките орга...

 още... 

   27-04-2022

Заявяване на свободни работни места регион Гоце Делчев

Сдружение на предприемачите продължава своето сътрудничество с Дирекция Бюро по труда Гоце Делчев след проведената среща с ръководств...

 още... 

   19-04-2022

ПРОВЕДЕ СЕ СРЕЩА И ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА 2022 Г.

На 14.04.2022 г. Сдружение на предприемачите проведе Общо събрание на членовете за 2022 г., на което бяха представени доклади от дейността на Уп...

 още... 

   18-04-2022

НАП напомня на търгуващите в интернет да декларират доходите си до 3 май

НАП започва да изпраща имейли до физическите лица, извършващи продажби в интернет, като им напомня, че трябва да декларират и платят данъ...

 още... 

   14-04-2022

Стратегията Global Gateway: голямо събитие на 21 и 22 юни

Тазгодишните Европейски дни на развитието (ЕДР) ще се проведат на 21 и 22 юни 2022 г. под надслов „Стратегията Global Gateway: изграждане на уст...

 още... 

АКТУАЛНО

10-01-2022

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА


ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на в...

 още.. 

РЕКЛАМА