Българо-косовски бизнес форум с двустранни срещи

   23-03-2022

В периода 5-7 април 2022 г. косовската бизнес делегация ще посети България. Делегацията е съставена от над 20 представители на фирми от ИКТ сектора, представители на Министерство на иновациите, Министерство на икономиката и други представителни местни бизнес организации.

Косовската бизнес делегация ще посети ключови институции и организации от българската екосистема,  държавни учреждения със стратегическо значение за развитието на двустранните търговско-икономически отношения.

В рамките на визитата на косовските представители на ИКТ сектора, на 6 април 2022 г., Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) в партньорство със „София Тех Парк“ АД организират в София Тех Парк, Българо-косовски бизнес форум с провеждане на двустранни срещи между представителите на бизнеса от двете страни.

През последните години Република Косово развива успешна конкурентна и благоприятна за бизнеса среда с отлична данъчна система, природни ресурси, административни облекчения за частния сектор, ясна законова рамка за чуждестранните инвестиции и други благоприятни фактори за насърчаване на икономиката на страната. В сферата на информационните и комуникационни технологии, включително аутсорсинга, Косово разполага с 1249 регистрирани компании, като 61% от тях работят на международни пазари, а 39% оперират на местния пазар. Република Косово има значителен потенциал и може да се превърне във важен регионален бизнес партньор на български технологични и иновативни компании, както и да предостави възможности за реализиране на нови бизнес начинания в страната и чужбина посредством установяване на партньорски контакти и осъществяване на съвместни бизнес проекти.

При проявен интерес следва да бъде направена регистрация на адрес www.b2bconnect.bg на страницата на събитието в срок до 1 април 2022 г.

Допълнителна информация може да бъде получена от Светла Запрянова, тел.: 02/940 7975 и Ася Андреева, тел.: 02/940 7989.

НОВИНИ

   13-04-2022

Процедура за енергийна ефективност по ОПИК

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност” към Министерство на иновациите и растежа - Управляващ орган на Опер...

 още... 

   08-04-2022

Информация за работодатели, наемащи на работа бежанци

Процедури, необходими документи и изисквания към тях Украинци и членове на техните семейства с предоставено право на временна закрила ...

 още... 

   04-04-2022

Покана за провеждане на работна среща и Общо събрание 14.04.2022 гр. Гоце Делчев

Сдружение на предприемачите кани всички свои членове на организирана работна среща с г-жа Станислава Поповска, директор дирекция „Ре...

 още... 

   31-03-2022

Мерки за подкрепа, които ще продължат да действат и след края на извънредната епидемична обстановка

Министерството на труда и социалната политика предоставя информация за мерките за подкрепа на гражданите и работодателите, които ще пр...

 още... 

   30-03-2022

Пазарът на труда се възстановява от кризата, но остават старите проблеми

Автор: Зорница Славова, Институт за пазарна икономика Основните резултати от наблюдението на работната сила през 2021 г. показват, ч...

 още... 

   29-03-2022

Търговски мисии в Турция, април - май 2022 г.

Паралелно на някои значими изложения в Турция се провеждат и търговски мисии. Тези мисии, координирани от Министерството на търговията ...

 още... 

   28-03-2022

GREENPLAST – изложение за материали, технологии и процеси за преработка на пластмаса и каучук

ИЧЕ – Агенция за подпомагане и интернационализация на италианските предприятия в чужбина, отправя покана към български фирми с дейно...

 още... 

АКТУАЛНО

10-01-2022

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА


ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на в...

 още.. 

РЕКЛАМА