Анкета "Регулациите и административните режими"

   27-01-2022

Държавната намеса в икономиката и регионите е важна и създава условия за развитие. В тази връзка важна задача на държавната политика и регулации е стимулиране разработването на нови технологии, иновации, подобряване на образователната среда, засилване връзката образование – бизнес, публично-частни партньорства, инвестиции в научни изследвания с приложен характер, натрупване на знание и повишаване квалификацията на хората. По този начин активната държавна политика ще подобри и повиши регионалната конкурентоспособност и инвестиционна привлекателност на регионите.

В тази връзка Ви молим да попълните приложената долу анкета, която трябва да установи степента на намеса на държавата в икономиката, нуждата от намаляване на регулациите и тяхното опростяване. Анкетата е насочена към експерти на всички нива, представители на бизнеса, общините, НПО, браншови организации и гражданите. 

Анкетата е анонимна, като се провежда онлайн в периода 08 януари – 31 януари 2022 г. и попълването ѝ няма да Ви отнема повече от 10 минути.

Приложено ще намерите линк към анкетата, като резултатите се генерират автоматично в системата:

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=hsDH61DDU0SRGjt0D41trTYs46cSeXdKsuurG6FH2CpUMjVQTTczTkJNUTM0N05GRTYxUEM4RDdQUy4u

Благодарим Ви за отзивчивостта и съдействието!

Анкетата е предоставена от доц. д-р Николай Цонков, УНСС чрез АИКБ

 

НОВИНИ

   21-02-2022

НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ

Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ обявява конкурс ПО НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Зак...

 още... 

   16-02-2022

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане и в Закона за данък върху добавената стойност

Народното събрание прие на второ четене промени в Закона за корпоративното подоходно облагане и в Закона за данък върху добавената стой...

 още... 

   10-02-2022

ПРЕДСТОЯЩА ПРОЦЕДУРА ЗА ЕНЕРГИЙНО ЕФЕКТИВНИ ТЕХНОЛОГИИ В МСП

Управляващият орган /УО/ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 г. /ОПИК/ подготвя документация по обявява...

 още... 

   08-02-2022

Фонд „Социална закрила“ към МТСП ще финансира проекти за модернизиране на социални услуги

Фонд „Социална закрила“ (ФСЗ) към Министерството на труда и социалната политика набира за финансиране проектни предложения на общ...

 още... 

   04-02-2022

Започва компенсирането на бизнес клиенти за консумирана електроенергия за декември и януари

Компенсациите за бизнес клиентите ще бъдат включени във фактурите, които започват да излизат през февруари 2022 г.  Държавната програм...

 още... 

   31-01-2022

Покана за участие в Energy Managers' Forum webinar на тема: Електрическа мобилност / 03.02.2022 г.

От сп. Ютилитис отправят покана за участие в Webinar, организиран от списание „Ютилитис“ – месечно бизнес издание за инфраструктура...

 още... 

   28-01-2022

Международно изложение за собствени марки „World of Private Label"

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 "Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната ...

 още... 

АКТУАЛНО

10-01-2022

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА


ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследствие от възникналата пандемия и разпространението на в...

 още.. 

РЕКЛАМА