Бизнесът ще получава нови мерки за подкрепа и в бъдеще

   22-12-2021

В понеделник вицепремиерът и министър на икономиката и индустрията Корнелия Нинова се срещна с работодателски организации, като основна тема на разговорите са били рекордно високите цени на електроенергията за бизнеса и съответните мерки, които държавата следва да предприеме за компенсация на производствата.

На брифинга Нинова изтъкна, че е привърженик на мораториума, тъй като той подпомага домакинствата, но влизането му в сила следва да е обвързано с компенсаторни мерки за българските фирми, ЕСО сектора, ВиК дружествата и останалите засегнати.

В момента обаче се работи по точната методика, по която ще бъдат давани въпросните компенсации. Работодателите предлагат те да бъдат в размер на 75% от разликата между прогнозната цена на тока, която за декември е 119 лева и пазарната такава.

Като мерки се дискутират продължаване на схемите в помощ на бизнеса като 60:40 и 80:20  и съвместното подготвяне на идеи във връзка с приемането на бюджета за следващата година.

Като трета краткосрочна мярка пък е очертана активната съвместна работа между държава и бизнес в разработването на държавния бюджет за следващата 2022 година, за да бъдат намерени възможно най-оптималните решения.

Нинова очерта и амбициите на ведомството си и в средносрочен план – реално намаляване на административната тежест за бизнеса не само на думи, а на дела, Ще се работи за обвързването и  създаването на здрава връзка между образованието и бизнеса, осигуряването на квалифицирана работна ръка и  облекчаване условията за финансиране на малките, средните и микропредприятията чрез средства по Плана за възстановяване и устойчивост.

На срещата председателят на Българската търговско-промишлена палата Цветан Симеонов изрази становище, че минималната работна заплата е отражение на количеството и качеството на положения труд и следователно не може да бъде помощ за преживяване. Необходимо е да се защити качеството на положения труд, за да се получи и по-висока работна заплата. Затова в по-развитите пазарни икономики е въведено почасово заплащане на вложения труд.

За да имат траен характер отношенията по повод МРЗ е целесъобразно Правилата на Конвенция 131 на МОТ да бъдат отразени в нашето законодателство. В механизма за определяне размера на МРЗ са залегнали поне 10 критерия, сред които не само нивото на инфлация, минималният праг на бедност, но и най-важният показател като равнището на производителност на труда.  

Наложително е да бъде решен въпросът с отказа на банките в България относно откриването на сметки на чужденци, дори и при набирането на капитал за регистрация на фирма в България, което би довело до стимулиране и на  инвестиционния процес у нас.

Що се отнася до цената на тока, БТПП е подкрепила създаването на процедура за поемането на част от разликата между прогнозната цена на КЕВР и достъпната на борсата по-висока цена на електроенергията.

Мерките и помощите за бизнеса не могат да имат безкрайно приложение и затова следва да се търси и намери устойчиво решение с дългосрочен хоризонт. От страна на фирмите следва да се сключват дългосрочни договори за доставки на електричество, съобразени съответно с производствените цени на тока в България, а не със спекулативните съгласно сегашните борсови сделки. 

 

Източник: https://www.infobusiness.bcci.bg/ 

НОВИНИ

   18-08-2022

Покана за обучение/форум по предприемачество

Информираме Ви, че Националната асоциация на общинските служители в България (НАОСБ) организира едноседмично обучение/ дискусионен фор...

 още... 

   16-08-2022

ББР с нова кредитна програма за енергийна ефективност на малкия и средния бизнес

Българската банка за развитие подпомага компаниите в сектор „Преработваща промишленост“ у нас в прехода им към зелена и нисковъгл...

 още... 

   12-08-2022

200 млн.лв. за собствени ВЕИ мощности ще получат българските компании по НПВТУ

Министерството на иновациите и растежа ще предостави на българските компании общо 200 млн. лв. за изграждане на ВЕИ мощности и съоръжения ...

 още... 

   10-08-2022

Регионален форум GS1 в Европа 2022

Европейският съюз си постави за цел да стане първата декарбонизирана зона в света до 2050 г. чрез възприемането на нов бизнес модел за кръг...

 още... 

   08-08-2022

Открита процедура за подбор на проекти по малка грантова група "Енергийна ефективност в индустрията"

Министерство на енергетиката обяви покана за набиране на проектни предложения по открита процедура за подбор на проекти по малка грант...

 още... 

   29-07-2022

Подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели за “Технологична модернизация в МСП”

Микро, малките и средни предприятия в страната вече могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ за закупуване на апаратура и софтуер з...

 още... 

   28-07-2022

До 1 август се декларират и плащат дължимите данъци

На 31 юли изтича крайният срок, в който предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън трудов до...

 още... 

АКТУАЛНО

08-08-2022

Открита процедура за подбор на проекти по малка грантова група "Енергийна ефективност в индустрията"


Министерство на енергетиката обяви покана за набиране на проектни предложения по открита процедура за подбор на проекти по малка грантова група „Енергийна ефективност в индустрията“ (...

 още.. 


08-08-2022

Подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели за “Технологична модернизация в МСП”


Микро, малките и средни предприятия в страната вече могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ за закупуване на апаратура и софтуер за разработване на нови поточни линии и продукти. По мяр...

 още.. 

РЕКЛАМА