Международно b2b събитие - SEEMEET SLOVENIA 2021

   19-10-2021

На 20 и 21.10.2021 г. ще се проведе международно b2b събитие - SEEMEET SLOVENIA 2021, на което българските фирми могат да се регистрират безплатно и без такса участие в предварително насрочени бързи срещи със словенски фирми в следните области:

• Машини и метални изделия (машиностроене),
• Електрическо оборудване,
• Информационни и комуникационни технологии.

Списък с регистрираните за участие словенски и други компании ще може да бъде видян на сайта на събитието, от 16.10.2021 г. Към момента, регистрирани за участие са над 250 фирми от 18 страни, между които: Австрия, Италия, Хърватия, Сърбия, Белгия, Франция, Бразилия, Косово и др. Над 70% от регистрираните фирми са словенски.  При регистрацията си, българските фирми могат да посочат за съорганизатор СТИВ Любляна/Министерство на икономиката на Република България.

Важно е да се отбележи, че в програмата на събитието е предвидено специалното участие на една от най-известните словенски компании, които ще присъстват на TPV AUTOMOTIVE (член на TPV Group Corporation, работеща в сферата на автомобилната индустрия). Фирмата е изразила своето желание за установяване на контакти с бизнес партньори/доставчици на следните продукти и компоненти:

  • Специални машини, линии, инструменти (насочени към роботизация и автоматизация)
  • Технология: заваряване, занитване, завинтване, щамповане, рязане
  •  Услуги: поддръжка на машини, програмиране на роботи, програмиране на PLC
  • Затягащи устройства за фрезоване с ЦПУ, инструменти.

Повече информация и регистрация за събитието - на следния уебсайт: www.seemeet.si.

Ето линк за регистрация: https://seemeet2021.b2match.io/

НОВИНИ

   08-12-2021

Стартира процедура за подпомагане на млади земеделски стопани до 40 навършени години (включително)

      ПОДМЯРКА 6.1 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ“ КАНДИДАТИ ПО ПОДМЯРКАТА МОГАТ ДА БЪДАТ: ????Лица, кои...

 още... 

   06-12-2021

Покана за кандидатстване на иновативни МСП в акселераторска програма

Русенската търговско-индустриална камара чрез сдружение Глобален предприемачески мониторинг България кани иновативни МСП да кандидат...

 още... 

   30-11-2021

CompoWin - Квалифицирана работна ръка за високотехнологично производство

Бизнес информационен и консултантски център – Сандански изпълнява проект „CompoWin – Квалифицирана работна ръка за високотехнолог...

 още... 

   29-11-2021

Изложение ВETT 2022 - 19 - 21.01.2022 в гр. Лондон, Великобритания

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 "Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната ...

 още... 

   26-11-2021

Покана за обучение по бранд мениджмънт и невромаркетинг

Enterprise Europe Network  към БТПП  организира на 14 декември 2021 г. от 10.30ч. в платформата ZOOM онлайн обучение по бранд мениджмънт и невромаркетин...

 още... 

   24-11-2021

Информация за нова схема за кандидатстване на Министерство на туризма

BG-176789478-2021-05 - Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 200...

 още... 

   23-11-2021

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НЕБИТОВИ КРАЙНИ КЛИЕНТИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ СЪС 110 ЛВ/МВТЧ

По програмата за компенсиране на всички небитови крайни клиенти на електроенергия със 110 лв/мвтч Министерството на енергетиката сключв...

 още... 

АКТУАЛНО

19-08-2021

СТАРТИРА ПРИЕМЪТ ПО ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“


Със заповед на ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. заместник-министър Георги Събев стартира приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в пре...

 още.. 

РЕКЛАМА