Онлайн семинар на тема „Подкрепа за европейския бизнес на следващо ниво“

   12-07-2021

В Посолството на България в Аржентина е постъпила покана от Асоциацията на европейските търговски палати за онлайн семинар на тема: „Подкрепа на европейския бизнес на следващо ниво – Как вашите предприятия могат да се възползват от проекти на ЕС в подкрепа на малките и средни предприятия (МСП) от ЕС, които правят бизнес в Латинска Америка“, който ще се проведе на 13 юли 2021 г.

По време на събитието ще бъдат представени проекти, финансирани от Европейския съюз в подкрепа на МСП, които имат интерес или вече присъстват на латиноамериканския пазар.

Онлайн семинарът ще се проведе на английски език.

EUROCHAMBRES and the Latin America IP SME Helpdesk would like to invite you to the online event “EU business support to the next level - How your services can benefit from EU projects supporting EU SMEs doing business in Latin America” on July 13th 2021, which introduces you to multiple projects funded by the European Union that support EU SMEs interested or already active in the Latin American market.

During the session, the Latin America IP SME Helpdesk, the Low Carbon Business Action in Latin America, and ENRICH in Latin America and Caribbean will present how your organization can benefit from their services – be it through presentation and identification of business opportunities, organization of joint webinars with experts, or by advisory services for SMEs and access to a network of innovation actors.

The webinar is free of charge and will be held in English. Please click here<https://eurochambresonline.sharepoint.com/:b:/s/Shared/EeQ9Sby0v25KqTv7NJzB0cIBaYq9WU_yW6b1eUf-TXmpeA?e=Rnd329> to access the agenda for more information.

When:   July 13th 2021 at 9:00h (GMT-5/PET/CDT) || 10:00h (GMT-4/CLT) || 11:00h (GMT-3/BRT/ART)

Registration: https://us02web.zoom.us/webinar/register/WN_R3ZrWhK6TXO7ls50fTB9Ng

НОВИНИ

   08-12-2021

Стартира процедура за подпомагане на млади земеделски стопани до 40 навършени години (включително)

      ПОДМЯРКА 6.1 „СТАРТОВА ПОМОЩ ЗА МЛАДИ ЗЕМЕДЕЛСКИ СТОПАНИ“ КАНДИДАТИ ПО ПОДМЯРКАТА МОГАТ ДА БЪДАТ: ????Лица, кои...

 още... 

   06-12-2021

Покана за кандидатстване на иновативни МСП в акселераторска програма

Русенската търговско-индустриална камара чрез сдружение Глобален предприемачески мониторинг България кани иновативни МСП да кандидат...

 още... 

   30-11-2021

CompoWin - Квалифицирана работна ръка за високотехнологично производство

Бизнес информационен и консултантски център – Сандански изпълнява проект „CompoWin – Квалифицирана работна ръка за високотехнолог...

 още... 

   29-11-2021

Изложение ВETT 2022 - 19 - 21.01.2022 в гр. Лондон, Великобритания

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 "Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната ...

 още... 

   26-11-2021

Покана за обучение по бранд мениджмънт и невромаркетинг

Enterprise Europe Network  към БТПП  организира на 14 декември 2021 г. от 10.30ч. в платформата ZOOM онлайн обучение по бранд мениджмънт и невромаркетин...

 още... 

   24-11-2021

Информация за нова схема за кандидатстване на Министерство на туризма

BG-176789478-2021-05 - Подкрепа на предприятия, упражняващи дейност в един от следните кодове по Класификацията на икономическите дейности (КИД 200...

 още... 

   23-11-2021

СКЛЮЧЕНИ ДОГОВОРИ ПО ПРОГРАМАТА ЗА КОМПЕНСИРАНЕ НА НЕБИТОВИ КРАЙНИ КЛИЕНТИ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГИЯ СЪС 110 ЛВ/МВТЧ

По програмата за компенсиране на всички небитови крайни клиенти на електроенергия със 110 лв/мвтч Министерството на енергетиката сключв...

 още... 

АКТУАЛНО

19-08-2021

СТАРТИРА ПРИЕМЪТ ПО ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“


Със заповед на ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. заместник-министър Георги Събев стартира приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в пре...

 още.. 

РЕКЛАМА