ПОКАНА ЗА MACHTECH & INNOTECH EXPO 2021

   23-06-2021

Във връзка с изпълнение на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 "Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната и чужбина" от Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) информират, че организират участие в международното изложение за машини и технологии за металообработка MachTech&InnoTech Expo, което ще се проведе в периода от 14 - 17.09.2021 г. в Интер Експо Център, гр. София. Участието се организира при следните условия:

ИАНМСП покрива 100% от разходите за:

  • Наем на изложбена площ
  • Проектиране и изграждане на щанд
  • Оборудване, обзавеждане, консумативи
  • Регистрационни и медийни такси
  • Пропуски за изложители

Предприятието участник поема всички други разходи като:

  • Транспорт и обработката на експонати и други изложбени компоненти
  • Командироване на представител/и (пътни, дневни и квартирни)
  • Заявени допълнителни услуги към организатора на панаира

Крайният срок за подаване на заявка и документи за участие в MachTech & InnoTech Expo 2021 е 02.07.2021 г.

Условията и образци на документите са публикувани на уеб-сайта на ИАНМСП и могат да бъдат изтеглени тук.

НОВИНИ

   08-07-2021

Започва приемът на документи по новия дизайн на мярката 60/40

Агенцията по заетостта стартира процедура за кандидатстване на работодатели по мярката, придобила популярност като 60/40. Изплащането на ...

 още... 

   05-07-2021

Агенцията по заетостта стимулира работодателите, търсещи професионално подготвени кадри

Агенцията по заетостта напомня на работодателите, че продължава да предоставя финансова подкрепа за тези от тях, които желаят да си осиг...

 още... 

   02-07-2021

Покана към членовете на Сдружение на предприемачите за предизборна среща

Уважаеми членове на Сдружението на предприемачите регион Гоце Делчев, Общински съвет на БСП гр. Гоце Делчев отправя към вас покана за ср...

 още... 

   30-06-2021

ДДС: Нови правила за електронната търговия в ЕС

По-късно през тази седмица ще влязат в сила нови правила за данъка върху добавената стойност (ДДС) при онлайн пазаруването като час...

 още... 

   28-06-2021

Покана за участие в публично обсъждане на проекта на Споразумението за партньорство 2021-2027 г.

На 15 юли 2021 г. от 10:00 ч. ще се състои обществено обсъждане на Споразумението за партньорство между Република България и Европейската коми...

 още... 

   25-06-2021

ОРГАНИЗИРАНЕ НА НАЦИОНАЛНИ УЧАСТИЯ В МЕЖДУНАРОДНИ ИЗЛОЖЕНИЯ И КОНФЕРЕНЦИИ В ЧУЖБИНА

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 "Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в страната ...

 още... 

   24-06-2021

Стартира нова програма „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете

Стартиране на програмата „Възстановяване“ в подкрепа на бизнеса чрез гаранции от Фонда на фондовете обяви на пресконференция мин...

 още... 

АКТУАЛНО

28-05-2021

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ” ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г.


BG06RDNP001-4.012 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на...

 още.. 

РЕКЛАМА