Сдружение на предприемачите стартира изпълнението на нов проект в подкрепа на бизнеса

   18-06-2021

Проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстроверсията на трансграничните фирми чрез прилагане на иновативни и специализирани действия“, акроним INNOBUS, финансиран по програма ИНТЕРРЕГ V-A Гърция - България 2014-2020.

Бенефициент: Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев

Период на изпълнение: 13.04.2021 - 12.04.2023

Основната цел на проекта е повишаване на конкурентоспособността и екстроверсията на фирмите, преход към качествено предприемачество с авангардни иновации, интегриран цифров преход и създаването на добавена стойност с участието на бизнеса.

Дейностите на СПРГД са следните:

Бизнес клъстер – създаване на бизнес клъстери, които да споделят информация и идеи между предприятията, получаване и поддържане на бизнес препоръки, съвместен маркетинг, събиране на пазарна информация, подобряване на имиджа на бизнеса в района на Гоце Делчев. Бизнес клъстерирането е много силен елемент за поддържане на свързаността между фирмите. За постигането на по-добри резултати дейностите ще се извършват 2 пъти в рамките на жизнения цикъл на проекта, осигурявайки връзка между предприятията.

Обучителни семинари. Семинарите ще бъдат разработени за съществуващи микро, малки и средни предприятия, както и за потенциални предприемачи, желаещи да развият собствен бизнес. Целта на семинарите е обучение и консултации. В допълнение към лекциите, обученията ще включват решаване на конкретни задачи, казуси и специфични проблеми на бизнес практиката.

Подготовката на семинарите ще започне с предварително проучване на нуждите от бизнес консултации в област Благоевград. Всеки семинар ще разглежда три важни теми - финансови съвети, иновации и нови възможности за развитие. Тематични области ще бъдат анализ на пазара; правни и счетоводни въпроси; разработване на бизнес план; проблеми с човешките ресурси; разработване и надграждане на маркетингови инструменти, насочени към пазари в рамките на или извън програмната област; популяризиране и използване на нови финансови инструменти и услуги за достъп до налични средства; етикетиране и сертифициране на продукти; начини за въвеждане на иновации - технологични и нетехнологични; техники и методи за справяне с нови бизнес предизвикателства; присъствие в киберпространството.

Резултат от тази дейност е разработен учебник с основните теми, който ще бъде разпространен сред участниците в семинара. Той ще бъде достъпен и онлайн на уебсайта на проекта. Друг резултат от дейността е 15 участника, преминали през обученията.

Предоставяне на специализирани консултантски услуги за засилване на сътрудничеството и обмена на идеи между бизнеса в различни сектори на икономиката с участието на млади хора с цел насърчаване на младежкото предприемачество. Като резултат ще бъдат проведени редица събития с минимум 20 участника.

Доставка на техника, устройства и ИТ хардуер за създаване на „ИТ платформа за термални маршрути“. Това включва закупуване и инсталиране на сървър и необходимите му периферни устройства. Резултат от дейността – изграден и работещ сървър за платформата.

Създаване на ИТ платформа за термални маршрути. Това включва двама експерти, които ще разработят концепцията за платформата, ИТ специалисти за дизайн и вмъкване на необходимата информация и администратори, които да поддържат и обновяват платформата. Резултат от дейността – създадена платформа за подкрепа на бизнеса.

НОВИНИ

   12-08-2021

Нова програма за млади предприемачи EYE Global

Ако сте амбициозен предприемач с международни стремежи и твърдо планирате да създадете собствен бизнес, това може да е изборът за вас! П...

 още... 

   30-07-2021

Шесто издание на ICT Spring Europe

Ръководителят на Службата по търговско-икономически въпроси на България в Брюксел информира, че Търговската палата на Люксембург и Enterpr...

 още... 

   27-07-2021

Програмата „Еразъм за млади предприемачи“ – възможност за разширяване и развитие на бизнеса

Ако сте собственик или управител на МСП със седалище в България, с повече от 3 години опит, и търсите иновативни инструменти и свежи идеи ...

 още... 

   26-07-2021

Китайски международен панаир за търговия и инвестиции, 8-11 септември 2021 г., гр. Сямън, Китай.

В периода 8-11 септември 2021 г. в гр. Сямън, провинция Фудзиен, Китай, ще се проведе ежегодният Китайски международен панаир за търговия и ин...

 още... 

   20-07-2021

Конкурс за финансиране на проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания

Агенцията за хората с увреждания обявява конкурс за финансиране на проекти по Националната програма за заетост на хората с увреждания, ...

 още... 

   19-07-2021

До 2 август се декларират и плащат дължими данъци за второто тримесечие на 2021 г.

На 2 август изтича крайният срок, в който предприятията и самоосигуряващите се, които са изплатили доходи на физически лица, извън трудов...

 още... 

   14-07-2021

Държавна помощ: Европейската комисия одобрява българска схема в размер на 1,5 млн. евро за подпомагане на земеделските стопани отглеждащи маслодайни рози

Европейската комисия одобри българска схема в размер на 1,5 милион евро в подкрепа на малките и средни предприятия, занимаващи се с отгле...

 още... 

АКТУАЛНО

19-08-2021

СТАРТИРА ПРИЕМЪТ ПО ПОДМЯРКА 4.2 „ИНВЕСТИЦИИ В ПРЕРАБОТКА/МАРКЕТИНГ НА СЕЛСКОСТОПАНСКИ ПРОДУКТИ“


Със заповед на ръководителя на Управляващия орган на Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г. заместник-министър Георги Събев стартира приемът по подмярка 4.2 „Инвестиции в пре...

 още.. 

РЕКЛАМА