Бъдещето на „Еразъм+“: повече възможности

   21-05-2021

Програмата „Еразъм+" получава по-голям бюджет и насочва повече усилия за приобщаване на хора с ограничени възможности. 

Европейският парламент одобри начина на функциониране на програмата „Еразъм+“ от 2021 до 2027 г. Това е една от инициативите на ЕС, насочени към осигуряването на повече възможности за младите хора и подобряване на шансовете им да намерят работа.

В преговорите със Съвета депутатите договориха допълнителни 1,7 млрд. евро за програмата, която ще увеличи почти двойно бюджета си спрямо 2014-2020 г. Около 10 млн. души - студенти, учители и преподаватели, ще имат възможност да се включат през следващите седем години.

Ще се насърчава участието на хора с увреждания и по-малки възможности, включително чрез подкрепа за мобилност, езиково обучение, оказване на административно съдействие и осигуряване на възможности за електронно обучение.

Центровете за професионално обучение са също вече част от програмата по настояване на Парламента. Тези международни центрове осигуряват висококачествено професионално обучение, за да могат хората да развият уменията си в ключови сектори.

“Еразъм+" ще подпомага зеления преход и цифровизацията в Европа и ще насърчава здравословен начин на живот и придобиване на нови знания и умения през целия живот.

НОВИНИ

   02-06-2021

Покана за онлайн семинар: "Ефективни решения за бизнеса - хибридно работно пространство"

ПОКАНА ЗА ОНЛАЙН СЕМИНАР: "ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА БИЗНЕСА - ХИБРИДНО РАБОТНО ПРОСТРАНСТВО" Информираме Ви за онлайн събитие, организирано ...

 още... 

   01-06-2021

Покана за среща на тема "Нови правила за ДДС в електронната търговия след 1 юли 2021 г."

Национална агенция за приходите отправят покана за онлайн среща, свързана с новите правила за ДДС в електронната търговия след 1 юли 2021 г...

 още... 

   28-05-2021

Покана за присъствен семинар: Промени в ЗДДС и ППЗДД относно новите режими в ЗДДС за дистанционни продажби на стоки и услуги в ЕС, в сила от 01.07.2021

Дата на провеждане: 08 юни 2021 г. от 13:00 до 17:00 часа Място на провеждане: гр. Благоевград, в сградата на общинска администрация Благоевгра...

 още... 

   27-05-2021

Откриване на строителен хипермаркет на 27.05.2021 г. на бул. Гоце Делчев-продължение, гр. Гоце Делчев

БКС ЕООД Ви кани на откриването на новият строителен хипермаркет, който се намира на изхода на гр. Гоце Делчев в посока с. Гърмен. Събитие...

 още... 

   25-05-2021

Българо-сръбски бизнес форум с провеждане на двустранни срещи в сградата на Посолството на Република Сърбия в гр. София, 8 юни 2021 г.

От Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия информират, че по инициатива на Посолството на Република Съ...

 още... 

   21-05-2021

Бъдещето на „Еразъм+“: повече възможности

Програмата „Еразъм+" получава по-голям бюджет и насочва повече усилия за приобщаване на хора с ограничени възможности.  Европейски...

 още... 

   20-05-2021

Национално участие в Международно изложение за сладкарски и захарни изделия YUMMEX Middle East 2021, 07-09.11.2021, Дубай, ОАЕ

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в стран...

 още... 

АКТУАЛНО

28-05-2021

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ” ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г.


BG06RDNP001-4.012 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на...

 още.. 

РЕКЛАМА