Проведе се Общо събрание на Сдружение на предприемачите

   17-05-2021

На 12 май 2021 г. в офиса на Сдружение на предприемачите на ул. Илия Праматарски 8 в Гоце Дечев се състоя редовно годишно Общо събрание за 2021 г.

На заседанието присъстваха 11 от общо 65 члена и поради липса на кворум, в едночасовата пауза присъстващите се запознаха с Плана интегрирано развитие на община Гоце Делчев за периода 2021-2027 г. Той бе представен от Пламен Апостолов, който се спря по-подробно на отделните мерки и проектни идеи, предвидени за финансиране през следващите 7 години. Преди финализиране на плана предстоят срещи за обществено обсъждане, които ще се случат през месеците май и юни тази година.

След представянето и последвалата дискусия се проведе Общото събрание съгласно предварително обявения дневен ред. Акцентът тази година бе подновяване на мандатите на Управителния съвет, състоящ се от г-н Бертрам Ролман, представител на Пирин-Текс ЕООД, г-н Димитър Христов, собственик на ЕТ Димитър Христов НЕТИ, г-н Руен Кирев, представител на БКС ЕООД, г-н Георги Коршумов, представител на Елинстал ООД и г-н Иван Биларев, представител на Билта ЕАД. На следващото му заседание предстои да се определи председател и заместник председател с мандат 2021 – 2026.

Контролният съвет на Сдружението също запазва предишния си състав. Сегашните членове са г-жа Наталия Петрелийска с Наталия ММ ООД, г-н Николай Богданов чрез Нидекс ООД и г-н Иван Зунков, представител на ДМТ Консулт ЕООД. Присъстващите членове решиха отново да гласуват доверие на сегашните членове, които през годините работиха отговорно и активно за развитие на Сдружението и реализиране на целите му.

НОВИНИ

   02-06-2021

Покана за онлайн семинар: "Ефективни решения за бизнеса - хибридно работно пространство"

ПОКАНА ЗА ОНЛАЙН СЕМИНАР: "ЕФЕКТИВНИ РЕШЕНИЯ ЗА БИЗНЕСА - ХИБРИДНО РАБОТНО ПРОСТРАНСТВО" Информираме Ви за онлайн събитие, организирано ...

 още... 

   01-06-2021

Покана за среща на тема "Нови правила за ДДС в електронната търговия след 1 юли 2021 г."

Национална агенция за приходите отправят покана за онлайн среща, свързана с новите правила за ДДС в електронната търговия след 1 юли 2021 г...

 още... 

   28-05-2021

Покана за присъствен семинар: Промени в ЗДДС и ППЗДД относно новите режими в ЗДДС за дистанционни продажби на стоки и услуги в ЕС, в сила от 01.07.2021

Дата на провеждане: 08 юни 2021 г. от 13:00 до 17:00 часа Място на провеждане: гр. Благоевград, в сградата на общинска администрация Благоевгра...

 още... 

   27-05-2021

Откриване на строителен хипермаркет на 27.05.2021 г. на бул. Гоце Делчев-продължение, гр. Гоце Делчев

БКС ЕООД Ви кани на откриването на новият строителен хипермаркет, който се намира на изхода на гр. Гоце Делчев в посока с. Гърмен. Събитие...

 още... 

   25-05-2021

Българо-сръбски бизнес форум с провеждане на двустранни срещи в сградата на Посолството на Република Сърбия в гр. София, 8 юни 2021 г.

От Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия информират, че по инициатива на Посолството на Република Съ...

 още... 

   21-05-2021

Бъдещето на „Еразъм+“: повече възможности

Програмата „Еразъм+" получава по-голям бюджет и насочва повече усилия за приобщаване на хора с ограничени възможности.  Европейски...

 още... 

   20-05-2021

Национално участие в Международно изложение за сладкарски и захарни изделия YUMMEX Middle East 2021, 07-09.11.2021, Дубай, ОАЕ

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в стран...

 още... 

АКТУАЛНО

28-05-2021

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ” ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г.


BG06RDNP001-4.012 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на...

 още.. 

РЕКЛАМА