ЕС търси стартиращи фирми и МСП с потенциал за развитие на иновативни решения, водещи до промяна

   22-04-2021

Проектът GALACTICA стартира първата си отворена покана за представяне на проектни предложения с налично финансиране от 1,2 милиона евро, за да привлече и подкрепи най-добрите междусекторни проекти в областта на текстила, аерокосмическата индустрия и развитието на усъвършенстваните производствени решения. Основната цел е да се създадат, утвърдят и разширят новите междусекторни и трансгранични вериги за създаване на стойност между посочените области.

МСП и стартиращи фирми могат да кандидатстват за финансиране до 100 000 евро („Орбитални проекти“) или до 20 000 евро („Пионерски проекти“).

Кой може да кандидатства?

Поканата за представяне на предложения е отворена за иновативни стартиращи фирми и МСП от ЕС и Обединеното кралство в текстилния, космическия сектор и/или в сферата на усъвършенстваните производствени решения.

Самостоятелни кандидатури или консорциум от МСП могат да кандидатстват за „Пионерски проекти“. За „Орбитални проекти“ е задължително участието на минимум две МСП. Избраните проекти ще получат пакет за подкрепа за обучение и наставничество, за да ускорят пускането на пазара на своите иновативни решения.

КРАЕН СРОК: 19 май 2021 г. в 17.00 ч. (Брюкселско време).

Повече информация относно отворена покана за представяне на предложения, изискванията за подаване и критериите оценка е предоставена ТУК.

Ако имате въпроси или нужда от консултация, или търсите нови възможности за финансиране на Вашите иновативни идеи и проекти,  както и намиране на точните международни партньори, може да получите безплатна информация и съдействие от експертите на Enterprise Europe Network.

НОВИНИ

   28-04-2021

Покана за уебинар на тема: „Ролята на общините в процеса по привличане на инвестиции“, 13 май 2021 г.

Българска агенция за инвестиции организира уебинар на тема: „Ролята на общините в процеса по привличане на инвестиции“, който ще с...

 още... 

   28-04-2021

Заплащането на работата в дните за отбелязване на Великден може да достигне четирикратен размер

Поради съвпадането на Първи май с Велика събота Великденският уикенд през 2021 г. ще бъде с един ден по-дълъг. Съгласно Кодекса на труда, ко...

 още... 

   26-04-2021

Производителите на плодове и зеленчуци кандидатстват за краткосрочни кредити

От 21 април до 30 юни 2021 г. ще се приемат документи за предоставяне на краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци полск...

 още... 

   22-04-2021

ЕС търси стартиращи фирми и МСП с потенциал за развитие на иновативни решения, водещи до промяна

Проектът GALACTICA стартира първата си отворена покана за представяне на проектни предложения с налично финансиране от 1,2 милиона евро, за д...

 още... 

   20-04-2021

Срокът за обявяване на доходите е 5 май 2021г.

Близо 290 000 граждани са подали данъчните си декларации за облагане на доходите в НАП до момента. 84 % от тях са избрали да подадат формуля...

 още... 

   19-04-2021

Европейско-канадски технологичен ден - 27 май 2021 г. от 15:00 - 19:00 ч. CET

Търговската палата на ЕС в Канада /EUCCAN/, в партньорство с EEN Канада, Търговска камара на ЕС - Канада Запад и Канадско-европейската асоци...

 още... 

   15-04-2021

Oнлайн изложение „Екоиндустрия“ - Унгария

Посолството на Унгария в София информира, че в периода 28-30 април 2021 г. ще се проведе международното онлайн изложение „Екоиндустрия&l...

 още... 

АКТУАЛНО

29-03-2021

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ” ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г.


1. Цели на подмярката: Модернизиране на физическите активи на земеделски стопанства. 2. Кой може да кандидатства? Допустимите кандидати са: 1) Земеделски стопани, които трябва да отговарят ...

 още.. 


11-02-2021

Конкурс - НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания


От Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ информират, че обявяват конкурс по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания. Тази про...

 още.. 

РЕКЛАМА