Уебинари, организирани от Центъра за индустриално сътрудничество ЕС – Япония, април – май 2021

   09-04-2021

EPA HELPDESK WEBINAR 34: ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ
Дата: 13 април 2021 г. - от 10:30 до 11:30 ч. CET
Краен срок за регистрация: понеделник, 12 април 2021 г.
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/epa-helpdesk-webinar-34-fruits-and-vegetables

 

УЕБИНАР 169: РАБОТА В ЯПОНИЯ, ЧАСТ 1
Дата: 20 април 2021 г. - от 10:30 до 11:30 ч. CET
Краен срок за регистрация: понеделник, 19 април 2021 г.
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-169-working-in-japan-as-an-expatriate-part-1-achieving-assignment-success       

ИЗНОС ЗА ЯПОНИЯ 17: ПРОЦЕС НА СЕРТИФИКАЦИЯ И ПРОЦЕДУРИ ЗА РАСТИТЕЛНИ ОРГАНИЧНИ ХРАНИ
Дата: 21 април 2021 г. - от 10:30 до 11:00 ч. CET
Краен срок за регистрация: вторник, 20 април 2021 г.
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/export-to-japan-17-certification-process-and-procedures-for-organic-jas-plant-based-organic-food

 

EPA HELPDESK WEBINAR 35: ТЕКСТИЛ
Дата: 27 април 2021 г. - от 10:30 до 11:30 ч. CET
Краен срок за регистрация: понеделник, 26 април 2021 г.
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/epa-helpdesk-webinar-35-textiles

 

ИЗНОС ЗА ЯПОНИЯ 18: ПРОЦЕС НА СЕРТИФИКАЦИЯ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ОРГАНИЧНИ ХРАНИ ОТ ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД
Дата: 28 април 2021 г. - от 10:30 до 11:00 ч. CET
Краен срок за регистрация: вторник, 27 април 2021 г.
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/export-to-japan-18-certification-process-and-procedures-for-organic-jas-animal-based-organic-food

 

УЕБИНАР 170: РАБОТА В ЯПОНИЯ, ЧАСТ 2 (Ръководство стъпка по стъпка и контролен списък за бъдещи емигранти)
Дата: 4 май 2021 г. - от 10:30 до 11:30 ч. CET
Краен срок за регистрация: понеделник, 3 май 2021 г.
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/webinar-170-working-in-japan-as-an-expatriate-part-2-step-by-step-guide-and-checklist-for-future-expatriates

 

ИЗНОС ЗА ЯПОНИЯ 19: ПРОЦЕС НА СЕРТИФИКАЦИЯ И ПРОЦЕДУРИ ЗА ПРЕРАБОТЕНИ ОРГАНИЧНИ ХРАНИ
Дата: 5 май 2021 г. - от 10:30 до 11:00 ч. CET
Краен срок за регистрация: вторник, 4 май 2021 г.
https://www.eubusinessinjapan.eu/library/event/export-to-japan-19-certification-process-and-procedures-for-organic-jas-processed-organic-food

--------------------

За да участвате в събитията е необходима предварителна безплатна регистрация тук
След потвърждение на заявката за регистрация от Центъра за индустриално сътрудничество ЕС-Япония, можете да се регистрирате и да се присъедините към конкретно събитие.

Участието е безплатно!

НОВИНИ

   25-05-2021

Българо-сръбски бизнес форум с провеждане на двустранни срещи в сградата на Посолството на Република Сърбия в гр. София, 8 юни 2021 г.

От Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия информират, че по инициатива на Посолството на Република Съ...

 още... 

   21-05-2021

Бъдещето на „Еразъм+“: повече възможности

Програмата „Еразъм+" получава по-голям бюджет и насочва повече усилия за приобщаване на хора с ограничени възможности.  Европейски...

 още... 

   20-05-2021

Национално участие в Международно изложение за сладкарски и захарни изделия YUMMEX Middle East 2021, 07-09.11.2021, Дубай, ОАЕ

Във връзка с изпълнението на дейностите по Проект BG16RFOP002-2.052-0002 “Участие на МСП на международни панаири, изложби и конференции в стран...

 още... 

   19-05-2021

ПОКАНА ЗА ДВУСТРАННИ БИЗНЕС СРЕЩИ В РАМКИТЕ НА КОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ИЗКУСТВЕН ИНТЕЛЕКТ

Enterprise Europe Network към БТПП отправя покана за участие в онлайн двустранни бизнес срещи в рамките на Applied Artificial Intelligence Conference. Събитието ще се с...

 още... 

   17-05-2021

Проведе се Общо събрание на Сдружение на предприемачите

На 12 май 2021 г. в офиса на Сдружение на предприемачите на ул. Илия Праматарски 8 в Гоце Дечев се състоя редовно годишно Общо събрание за 2021 г...

 още... 

   13-05-2021

Уебинар за постигане на финансов и икономически успех в организациите чрез прилагане на стандартите

Българският институт за стандартизация организира уебинар на тема „Указания за постигане на финансов и икономически успех в организ...

 още... 

   12-05-2021

От 17 май започва прием по кризисна мярка за лозарите "Събиране на реколтата на зелено"

От 17 май до 28 май 2021 г. ще се проведе прием по мярка „Събиране на реколтата на зелено“. Определеният бюджет за приема е в размер на 2 м...

 още... 

АКТУАЛНО

28-05-2021

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ” ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г.


BG06RDNP001-4.012 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на...

 още.. 

РЕКЛАМА