Покана за участие в уебинар „Финансова помощ за МСП за закрила на правата на интелектуална собственост“-13 април, Zoom

   26-03-2021

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) и Патентно ведомство на Република България организират безплатен уебинар на тема: „Финансова помощ за МСП за закрила на правата на интелектуална собственост“. Събитието ще бъде на български език и ще се проведе онлайн на 13 април 2021 г. от 9:30 ч.

Лектори от Ведомството и от СЕСИС ще представят възможностите за подпомагане на МСП в областта на интелектуалната собственост чрез програмата Ideas Powered for Business, финансирана от Фонда за МСП със средства на СЕСИС и Европейската комисия.

Основните теми, които ще бъдат дискутирани по време на уебинара, включват:

  • Фонд за МСП за интелектуална собственост в размер на 20 млн. евро – инициативи
  • Финансова помощ за МСП за предварително проучване на потребностите от закрила на интелектуалната собственост“ (IP-Pre-diagnostic service/IP Scan)
  • Финансова помощ за МСП – възстановяване на такси при заявяване на търговска марка и/или дизайн

Представената информация ще бъде полезна за малки и средни предприятия, представители на бизнеса, браншови организации, представители по индустриална собственост, адвокати, маркетинг мениджъри и др.

Линк за участие за включване в платформата Zoom ще бъде изпратен по електронен път на всеки регистриран участник в деня преди уебинара.

При въпроси или необходимост от допълнителна информация можете да се свържете с Патентно ведомство на Република България, тел. 02 9701312, 02 9701468, e-mail: ymladenova@bpo.bg,  inikolova@bpo.bg.

На този адрес можете да направите регистрация за събитието и да видите предварителната програма: https://euipo.blumm.it/event/ar/1/ideas-powered-for-business-bulgaria

НОВИНИ

   28-04-2021

Покана за уебинар на тема: „Ролята на общините в процеса по привличане на инвестиции“, 13 май 2021 г.

Българска агенция за инвестиции организира уебинар на тема: „Ролята на общините в процеса по привличане на инвестиции“, който ще с...

 още... 

   28-04-2021

Заплащането на работата в дните за отбелязване на Великден може да достигне четирикратен размер

Поради съвпадането на Първи май с Велика събота Великденският уикенд през 2021 г. ще бъде с един ден по-дълъг. Съгласно Кодекса на труда, ко...

 още... 

   26-04-2021

Производителите на плодове и зеленчуци кандидатстват за краткосрочни кредити

От 21 април до 30 юни 2021 г. ще се приемат документи за предоставяне на краткосрочни кредити на производителите на плодове и зеленчуци полск...

 още... 

   22-04-2021

ЕС търси стартиращи фирми и МСП с потенциал за развитие на иновативни решения, водещи до промяна

Проектът GALACTICA стартира първата си отворена покана за представяне на проектни предложения с налично финансиране от 1,2 милиона евро, за д...

 още... 

   20-04-2021

Срокът за обявяване на доходите е 5 май 2021г.

Близо 290 000 граждани са подали данъчните си декларации за облагане на доходите в НАП до момента. 84 % от тях са избрали да подадат формуля...

 още... 

   19-04-2021

Европейско-канадски технологичен ден - 27 май 2021 г. от 15:00 - 19:00 ч. CET

Търговската палата на ЕС в Канада /EUCCAN/, в партньорство с EEN Канада, Търговска камара на ЕС - Канада Запад и Канадско-европейската асоци...

 още... 

   15-04-2021

Oнлайн изложение „Екоиндустрия“ - Унгария

Посолството на Унгария в София информира, че в периода 28-30 април 2021 г. ще се проведе международното онлайн изложение „Екоиндустрия&l...

 още... 

АКТУАЛНО

29-03-2021

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ” ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г.


1. Цели на подмярката: Модернизиране на физическите активи на земеделски стопанства. 2. Кой може да кандидатства? Допустимите кандидати са: 1) Земеделски стопани, които трябва да отговарят ...

 още.. 


11-02-2021

Конкурс - НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания


От Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ информират, че обявяват конкурс по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания. Тази про...

 още.. 

РЕКЛАМА