ИАНМСП и ВУЗФ организират обучителна програма Иновативно бизнес развитие за МСП

   22-03-2021

Обучителната програма е насочена за представителите на малкия и среден бизнес у нас

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предпирятия и Висшето училище по застраховане и финанси организират съвместна обучителна програма “Иновативно бизнес развитие за МСП”.

Курсът стратира на 22 март 2021 г. и е насочен към представителите на малкия и среден бизнес у нас от всички сектори.

В рамките на 5 седмици предприятията ще имат възможност да придобият знания относно последните тенденции в разработването на фирмени стратегии, дигиталното брандиране и популяризация на марката, разработване на уебсайт с цел популяризиране на бранда, иновативните бизнес модели, кръговата икономика и нейния рисков ефект при кредитирането във връзка с процеса на финансиране на МСП, както и правната рамка на цифровите и електронни договори.

Лекциите ще бъдат в онлайн формат и ще се провеждат всеки понеделник и сряда от 16.00 часа.

При участие в 75% от онлайн занятията ще бъда издаван сертификат за компетенции от страна на Висшето училище по застраховане и финанси.

Участието в обучителната програма е напълно безплатно и достъпно чрез бърза регистрация тук:  https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfa4cKdxF7PcoKV762u1WGNdAr3GiCiGw_vpmisZiWhh52nXQ/viewform?usp=sf_link

Пълна програма:

Модул 1

22 – 24 март

Начален час – 15 ч.

Теми: Разработване на фирмени стратегии – защо ни е необходима стратегия?

Как се създава стратегия, видове стратегии?

Лектор: доц. д-р Красимир Тодоров

Модул 2

29 и 31 март

Начален час – 15 ч.

Теми:Дигитално брандиране и популяризация на марката –Какво е търговска марка, как се регистрира и защитава в България.

Разработване на уебсайт с цел популяризиране на бранда и видове уебсайтове. Съдържание на уебсайта според неговата цел.

Социалните мрежи като начин на популяризиране на бранда.

Платени реклами и е-мейл кампании за популяризиране на бранда,

Лектор: д-р Михаела Михайлова

Модул 3

5 и 7 април

Начален час – 15 ч.

Теми:Иновативни бизнес модели

Лектор: доц. д-р Радостин Разов

Модул 4

12 и 14 април

Начален час – 15 ч.

Теми: Кръгова икономика и нейния рисков ефект при кредитирането във връзка с процеса на финансиране на малките и средните предприятия

Лектор: проф д-р Виржиния Желязкова

Модул 5

19 и 21 април

Начален час – 15 ч.

Теми: Правната рамка на цифровите и електронни договори

Лектор: проф. д-р Любка Ценова

Mодул 6

28 април

Начален час – 17 ч.

Теми: Въведение в съответствието

Лектор: Елина Карпачева

НОВИНИ

   31-03-2021

НАП: Фирмите, получили подкрепа с оборотен капитал, трябва да представят отчет за използваните средства

Всички одобрени кандидати за подпомагане с оборотен капитал, засегнати от временните противоепидемични мерки са длъжни да представят о...

 още... 

   30-03-2021

Агенцията по заетостта предлага на бизнеса финансиране за близо 2000 нови работни места

От 25 март Агенцията по заетостта стартира процедура за прием на заявки от работодатели, които желаят да получат финансова подкрепа при н...

 още... 

   29-03-2021

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ” ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г.

1. Цели на подмярката: Модернизиране на физическите активи на земеделски стопанства. 2. Кой може да кандидатства? Допустимите кандидати ...

 още... 

   26-03-2021

Покана за участие в уебинар „Финансова помощ за МСП за закрила на правата на интелектуална собственост“-13 април, Zoom

Службата на Европейския съюз за интелектуална собственост (СЕСИС) и Патентно ведомство на Република България организират безплатен уеб...

 още... 

   25-03-2021

Разлики в качеството на храните: Европейската комисия публикува проучване относно вкусовите различия в хранителните продукти

Европейската комисия публикува резултатите от втората част на сравняването на качеството на хранителни продукти в ЕС, предлагани ...

 още... 

   24-03-2021

МТСП актуализира заповедта за бизнесите, чиито служители имат право на компенсации по проект „Запази ме“

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева актуализира заповедта за временно ограничените икономическите дейности, чиито...

 още... 

   22-03-2021

ИАНМСП и ВУЗФ организират обучителна програма Иновативно бизнес развитие за МСП

Обучителната програма е насочена за представителите на малкия и среден бизнес у нас Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и...

 още... 

АКТУАЛНО

29-03-2021

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ” ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г.


1. Цели на подмярката: Модернизиране на физическите активи на земеделски стопанства. 2. Кой може да кандидатства? Допустимите кандидати са: 1) Земеделски стопани, които трябва да отговарят ...

 още.. 


11-02-2021

Конкурс - НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания


От Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ информират, че обявяват конкурс по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания. Тази про...

 още.. 

РЕКЛАМА