Покана за набиране на проектни предложения в рамките на инициативата на Google „Impact Challenge“

   09-02-2021

Американският технологичен концерн Google стартира на 20 януари т.г. нова инициатива „Impact Challenge“, посветена на региона Централна и Източна Европа (ЦИЕ).

Процедурата за кандидатстване е отворена за 11 държави от ЦИЕ, включително и страната ни. Общият размер на безвъзмездните средства е 2 милиона евро в подкрепа на проекти, които поставят „цифровото включване“ в основата на икономическото възстановяване.

Целта на тази открита покана за набиране на проектни предложения е да финансира иновативни идеи, базирани на технологии и иновации за подпомагане на хората и общностите да придобият нови умения за бъдещето. Проектите трябва да помогнат за преодоляване на цифровото разделение и за изграждане на работеща цифрова икономика за всички.

Сред допустимите кандидати са организации със стопанска и нестопанска цел, както и академичните институции.

Подкрепата за проекти ще бъде както финансова (в размер между 50 хил. и 250 хил. евро  за период от 12 до 36 месеца), така и посредством експертна подкрепа от Google. Срокът за кандидатстване е 1 март 2021 г.

Спечелилите проектни предложения ще бъдат обявени през м. юни-юли т.г.

Повече информация може да бъде намерена на уеб страницата на инициативата https://impactchallenge.withgoogle.com/cee2021

НОВИНИ

   24-03-2021

МТСП актуализира заповедта за бизнесите, чиито служители имат право на компенсации по проект „Запази ме“

Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева актуализира заповедта за временно ограничените икономическите дейности, чиито...

 още... 

   22-03-2021

ИАНМСП и ВУЗФ организират обучителна програма Иновативно бизнес развитие за МСП

Обучителната програма е насочена за представителите на малкия и среден бизнес у нас Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и...

 още... 

   19-03-2021

Инициатива за формиране на група за договаряне на преференциални цени за електроенергия за фирми от регион Гоце Делчев

Във връзка с либерализацията на пазара на електрическа енергия и промените в Закона за енергетиката, които са в сила от 1-ви октомври 2020, ...

 още... 

   17-03-2021

Информация за събития в подкрепа на МСП през м. март

Изпълнителна агенция за насърчаване на малките и средните предприятия предприема редица инициативи, в помощ на бизнеса, които ще се п...

 още... 

   16-03-2021

B2B срещи с турски производители, онлайн, 23-26 март 2021 г.

Търговска секция  към Посолство на Република Турция информира за предстоящи онлайн B2B срещи на турски производители с български и рум...

 още... 

   15-03-2021

ПОКАНА ЗА УЕБИНАР „ТЪРГОВСКИ И ИНВЕСТИЦИОННИ ОТНОШЕНИЯ БЪЛГАРИЯ – ТУРЦИЯ“

Търговско-промишлена палата Стара Загора, съвместно с Русенска търговско-индустриална камара и Асоциацията на европейските търговски ...

 още... 

   11-03-2021

Анкета "Ефекти от пандемията COVID-19 върху МСП"

Настоящият въпросник е изготвен от Институт за икономическа политика (www.epi-bg.org) с цел проучване на проблемите пред МСП и краткос...

 още... 

АКТУАЛНО

28-05-2021

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ” ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г.


BG06RDNP001-4.012 - Процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на...

 още.. 

РЕКЛАМА