Международният съюз по далекосъобщения организира кръгла маса „Телекомуникационната индустрия в света след COVID-19“

   03-02-2021

Международният съюз по далекосъобщения (МСД) организира кръгла маса на тема „Телекомуникационната индустрия в света след COVID-19”, която ще се проведе на 4 февруари 2021 г. от 14:00-16:00 часа ЦЕВ.

Целта на събитието е да се постигне разбиране и да се направи по-нататъшен анализ на някои от промените и потенциалните финансови предизвикателства пред телекомуникационния сектор в света след COVID-19, като се фокусира върху:

Какви са новите бизнес и оперативни модели, необходими за да се осигури свързаност за всички?

Има ли потенциални подходи за постигане на целите на универсалната услуга чрез инвестиционни условия?

При проявен интерес можете да се регистрирате: тук

Събитието е част от поредица кръгли маси, с които се цели да се помогне на МСД и членове му при подготовката на предстоящата Световна конференция по развитие на далекосъобщенията (WTDC). WTDC определя политиките и целите за развитие на телекомуникациите/ ИКТ, като предоставя бъдещата посока и насоки на сектора по развитие на МСД (ITU-D). Тази година WTDC ще се проведе в гр. Адис Абеба в периода от 8 до 19 ноември 2021 г. WTDC ще предостави реална възможност на световната общност да се обедини и да даде тласък на общите усилия, с което да се гарантира, че всеки ще може да се възползва от силата на цифровите технологии - както за справяне, така и за възстановяване от тази безпрецедентна криза, но също така и в дългосрочен план. Солидната база от икономически доказателства, която се цели да се изгради, е изключително важно условие за определяне на правилните стратегии в това отношение.

Програмата и повече информация за събитието ще намерите: тук

НОВИНИ

   19-02-2021

Българо-казахстански онлайн бизнес форум – възможности за двустранно търговско и инвестиционно сътрудничество, 17 март 2021 г.

Изпълнителната агенция за насърчаване на малките и средните предприятия (ИАНМСП) и нейният казахстански партньор - Фондът за развитие н...

 още... 

   18-02-2021

План за интегрирано развитие (ПИРО) на община Гоце Делчев за периода 2021-2027 г.

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработв...

 още... 

   17-02-2021

Агенция по заетостта: През януари нараства броят на регистрираните безработни в бюрата по труда

През януари броят на започналите работа регистрирани безработни достигна 14 305, което е с 2 052 повече в сравнение с последния месец на изми...

 още... 

   12-02-2021

Виртуален моден форум „Fashion Together“

Британско-българската бизнес асоциация информира за предстоящо дигитално събитие на изложението Pure London на тема „Fashion Together“, ...

 още... 

   11-02-2021

Конкурс - НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания

От Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ информират, че обявяват конкурс по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгла...

 още... 

   10-02-2021

Правен семинар за стартиращи предприемачи - 17 февруари в платформата zoom

Сдружение Startup Factory, съвместно с адвокатска кантора Миланова и партньори, организира онлайн правен семинар на тема 10-те грешки, к...

 още... 

   09-02-2021

Покана за набиране на проектни предложения в рамките на инициативата на Google „Impact Challenge“

Американският технологичен концерн Google стартира на 20 януари т.г. нова инициатива „Impact Challenge“, посветена на региона Централна и Изто...

 още... 

АКТУАЛНО

29-03-2021

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ” ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г.


1. Цели на подмярката: Модернизиране на физическите активи на земеделски стопанства. 2. Кой може да кандидатства? Допустимите кандидати са: 1) Земеделски стопани, които трябва да отговарят ...

 още.. 


11-02-2021

Конкурс - НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания


От Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ информират, че обявяват конкурс по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания. Тази про...

 още.. 

РЕКЛАМА