Уебинар „Възможностите пред българския бизнес за разширяване на хоризонта и за успешни продажби в САЩ"

   08-12-2020

Американо-българската търговска камара в САЩ, в партньорство с Европейски център за транспортни политики, организира уебинар на тема „Възможностите пред българския бизнес за разширяване на хоризонта и за успешни продажби в САЩ в условията на пандемията от Covid-19 и нейното отражение върху икономиката на страната“.

Целата на мероприятието е повече компании от България да получат достъп до информация за това как биха могли да оперират на американския пазар, какво е необходимо, за да се увеличи стокообменът между двете държави и повече български фирми да продават продукцията си на пазара в САЩ, какви правно-нормативни пречки могат да срещнат българските фирми когато започнат да оперират на американския пазар и кой е правилният подход при контакт и идентифициране на потенциални клиенти от САЩ.

Онлайн събитието ще се проведе на 10 декември 2020 г. с начален час 16:00 ч. EET или 09:00 EST.

За повече информация, заинтересуваните за участие български фирми и асоциации могат да се обърнат към организаторите на събитието:  e-mail: info@usbgchamber.org

НОВИНИ

   07-01-2021

Кандидатстването по програмата за подкрепа с оборотен капитал вече е при облекчени условия

Министерството на икономиката чрез Национална агенция за приходите обяви за кандидатстване Схема за набиране на заявления за подкрепа ...

 още... 

   06-01-2021

Онлайн обучителна програма по дигитално предприемачество за жени и момичета

Обучителната програма по предприемачество за жени включва 4 онлайн лекции през месец януари и допълнителни индивидуални менторск...

 още... 

   05-01-2021

Работодателите ще получават средства от държавата за запазване на заетостта на работници и служители до края на месец март 2021 г.

Правителството прие промени в Постановление № 151 на Министерския съвет от 2020 г. за определяне на условията и реда за изплащане на средст...

 още... 

   04-01-2021

План за интегрирано развитие на община Гоце Делчев за периода 2021-2027 г.

В изпълнение на Закона за регионалното развитие и в отговор на предизвикателствата пред новия програмен период на ЕС, започна разработв...

 още... 

   22-12-2020

Обнародван е Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки

На 18.12.2020 г., с брой 107 на Държавен вестник е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки (ЗИДЗОП). Ч...

 още... 

   17-12-2020

Плащат до 20% от оборота на затворения бизнес

От 21 декември бизнесът, затворен или ограничен от въведените противоепидемични мерки на територията на страната ще може да п...

 още... 

   16-12-2020

Онлайн обучителна програма по предприемачество за жени

Имаш своя собствена компания или организация? Или искаш да създадеш такава? Интересуваш се от дигитално предприемачество и търсиш насо...

 още... 

АКТУАЛНО

29-03-2021

БЕЗВЪЗМЕЗДНО ФИНАНСИРАНЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛСКИ ПРОИЗВОДИТЕЛИ И ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА ОТ МЯРКА 4 „ИНВЕСТИЦИИ В МАТЕРИАЛНИ АКТИВИ” ОТ ПРСР 2014 – 2020 Г.


1. Цели на подмярката: Модернизиране на физическите активи на земеделски стопанства. 2. Кой може да кандидатства? Допустимите кандидати са: 1) Земеделски стопани, които трябва да отговарят ...

 още.. 


11-02-2021

Конкурс - НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания


От Агенцията за хората с увреждания /АХУ/ информират, че обявяват конкурс по НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ЗАЕТОСТ НА ХОРАТА С УВРЕЖДАНИЯ, съгласно чл.44, ал.1 от Закона за хората с увреждания. Тази про...

 още.. 

РЕКЛАМА