Отворени са 10 конкурса по програма „Цифрова Европа“ с бюджет над 200 млн. евро

   08-07-2024

На 4 юли 2024 г. са отворени 10 нови конкурса по програма „Цифрова Европа“ с бюджет над 200 млн. евро в области като киберсигурност, облачни услуги, данни, изкуствен интелект, задълбочени цифрови умения и др.

Киберсигурност (DEPLOYMENT ACTIONS IN THE AREA OF CYBERSECURITY)
6 конкурса Call: DIGITAL-ECCC-2024-DEPLOY-CYBER-07 (6 topics)
Краен срок за кандидатстване: 21 януари 2025

Облачни услуги, данни и изкуствен интелект (CLOUD, DATA AND ARTIFICIAL INTELLIGENCE)
1 конкурс Call: DIGITAL-2024-CLOUD-DATA-AI-07 (1 topic) – за изграждане на мрежа от местни (регионални) цифрови двойници в Европейския съюз.
Краен срок за кандидатстване – 21 ноември 2024

Използване на технологии (ACCELERATING THE BEST USE OF TECHNOLOGIES)
- Конкурс Call: DIGITAL-2024-BESTUSE-07 (1 topic) – за  многонационални проекти в цифровата област
Краен срок за кандидатстване – 21 ноември 2024
- Конкурс Call: DIGITAL-2024-BESTUSE-TECH-07 (1 topic) – за Европейска обсерватория за цифрови медии (EDMO)
Краен срок за кандидатстване – 21 ноември 2024

Задълбочени цифрови умения (ADVANCED DIGITAL SKILLS)
Конкурс Call: DIGITAL-2024-ADVANCED-DIGITAL-07 (1 topic) за предоставянето на специализирани програми за висше образование в областта на ключови области като виртуални светове, квантови изчисления, фотоника, роботика, автоматизация и др.
Краен срок за кандидатстване – 21 ноември 2024

Подробна информация за кандидатстването може да се намери на сайта на Министерство на транспорта и съобщенията и на портала на Европейската комисия “Funding and Tenders portal”, на който електронно се подават предложенията за проекти.

За допълнителна информация за конкурсите може да се обръщате към Ели Канева – държавен експерт в Министерство на транспорта и съобщенията и национален представител в Комитета по програма „Цифрова Европа“ на тел. 9409 284 или на email: ekaneva@mtc.government.bg

НОВИНИ

   17-07-2024

Агенцията по заетостта приема заявления за обучения с ваучери за безработни и неактивни лица

Агенцията по заетостта започна да приема заявления за безплатни обучения с ваучери за безработни и неактивни лица от 15 юли. Курсовете ще...

 още... 

   08-07-2024

Отворени са 10 конкурса по програма „Цифрова Европа“ с бюджет над 200 млн. евро

На 4 юли 2024 г. са отворени 10 нови конкурса по програма „Цифрова Европа“ с бюджет над 200 млн. евро в области като киберсигурност, облач...

 още... 

   25-06-2024

ПОКАНА ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЯ В СТРАТЕГИЯ ЗА ВОМР НА ТЕРИТОРИЯТА НА МИГ - ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ - ГЪРМЕН - ХАДЖИДИМОВО

ДО ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ ОТ ОБЩИНИТЕ ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ, ГЪРМЕН И ХАДЖИДИМОВО П О К А Н А ЗА УЧАСТИЕ В ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ НА ИЗМЕНЕНИ...

 още... 

   24-06-2024

ИНФО КАМПАНИЯ ПО ПРОЦЕДУРА BG16RFPR001-1.004 „ПОДКРЕПА ЗА СЕМЕЙНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ, ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТ ТВОРЧЕСКИТЕ ИНДУСТРИИ И ЗАНАЯТИТЕ” ПО ПКИП

Главна дирекция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ (ГД ЕФК), към Министерството на иновациите и растежа, организира инф...

 още... 

   11-06-2024

Next level HR 2024

На 12 юни в Sofia Event Center след 12:30 ч. над 300 мениджъри, млади таланти и HR професионалисти ще бъдат част от Next level HR 2024, организиран от списание ...

 още... 

   03-06-2024

Отворена процедура за кандидатстване „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”

Министерство на иновациите и растежа обявява процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предпри...

 още... 

   20-05-2024

7-мо издание на конференцията „Корпоративна социална отговорност 2024“ ще се проведе на 21 май 2024 г.

На 21 май 2024 г. в „Интерпред – СТЦ“ в София ще се проведе седмото издание на конференцията „Корпоративна социална отговорност 20...

 още... 

АКТУАЛНО

24-06-2024

Отворена процедура за кандидатстване „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаятите”


Министерство на иновациите и растежа обявява процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.004 „Подкрепа за семейните предприятия, предприятията от творческите индустрии и занаят...

 още.. 

РЕКЛАМА