Сдружение на предприемачите проведе програма за млади предприемачи в три модула

   29-06-2023

В изпълнение на проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансграничните фирми чрез прилагане на иновативни и специализирани действия“, акроним INNOBUS с реф. № 6269, ДФП B6.3a.14/13.04.2021, който е финансиран по 6-та покана на Програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-А Гърция-България 2014-2020, финансиран от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие и съфинансиран от бюджета на Република България Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев проведе иновативна обучителна програма за бъдещи предприемачи, която включваше 3 модула:

Модул I – Иновативно модулно обучение за бъдещи предприемачи - 5 дни по 8 учебни часа;

Модул II – Менторство – подкрепа за използване на съвременни и иновативни бизнес решения, където участниците в рамките на 1 месец получиха 20 часа безплатни бизнес консултации, които ги насочваха към структурирането на идеи, насърчаване използването на съвременни и иновативни бизнес решения, подпомагане при разработване на бизнес планове и търсене на финансиране за осъществяване на предприемаческите им идеи.

Модул III – Организирани 3 срещи между успешни предприемачи от регион Гоце Делчев и целевите групи по интереси и сфери на дейности, на които бяха представени добри практики и се създадоха предпоставки за бъдещо сътрудничество през месец юни 2023 г.

 

Иновативното модулно обучение бе с продължителност 5 дни до 8 учебни часа на ден и в него се включиха 14 младежи кандидат предприемачи. Обучението бе проведено в периода 03-11 май 2023 г. в обучителната зала на Бизнес инкубатор – Гоце Делчев, която е снабдена със съвременни средства и оборудване, което се използваше от обучаемите лица по време на иновативното обучение.

Обучението бе много полезно на младите предприемачи. По време на обучението им бе предоставена възможност да се включват активно в изпълнението на поставените им задачи, решаване на казуси, споделяне на опит и разработване на бизнес идеите си. Всички обучаеми получиха сертифкати за активно участие в обучителната програма. Чрез участието си в обучението младежите повишиха знанията и уменията си, имат готовност за представяне на разработена им бизнес идея пред потенциални инвеститори и имат готовност да стартират собствен бизнес.

Осъществяването на Модул II Менторство – подкрепа за използване на съвременни и иновативни бизнес решения, доведе до разработването на бизнес идеята индивидуално/групово ниво на финален етап. Обсъдени бяха възловите моменти и се даде релевантна обратна връзка за нейната практичност.

Специализирана подкрепа в рамките на дейността получаваха 14 младежи до 29 години – потенциални предприемачи, които преминаха обучението и имат вече конкретни идеи и планират да стартират собствен бизнес. На избраните лица се предоставя фокусирана индивидуална и целенасочена подкрепа по различни теми и сектори, допринасяща за подобряването, развитието или стартирането на нов бизнес и спомагаща за достигане на идеите им до необходимата зрялост за реализация. 

Бизнес консултациите насочваха младежите към структурирането на идеи, насърчаване използване на съвременни и иновативни бизнес решения, подпомагане при разработване на бизнес планове и търсене на финансиране за осъществяване на предприемаческите им идеи.  

Предоставени баха индивидуални/групови консултации в рамките на до 20 часа – общо 240 учебни часа.

Следващият етап от провеждане на цялостната иновативна програма бе провеждане на срещи с трима успешни предприемачи от регион Гоце Делчев.

Чрез проведените срещи се повиши мотивацията на обучените младежи за стартиране на собствен бизнес. Представянето на добри практики и бъдещо сътрудничество с бизнесмените е от изключителна важност за участващите младежи. По време на срещите младежите получиха ценни съвети, обмениха опит, предоставена им е възможност за работа в мрежа и бъдещо сътрудничество. Ценни съвети относно търсене на възможности за финансиране на предприемаческите си идеи или подобряване на съществуващия бизнес също бе споделен от успешните бизнесмени от регион Гоце Делчев. Успешните предприемачи са избрани от сфера на дейност, близка до идеите на младежите, участващи в проекта.

И тримата предприемачи споделиха пред младежите техния опит, дадоха ценни съвети за създаване на собствен бизнес, стратегии за растеж, както и за възможности за финансиране и развитие, споделиха натрупаните знания, трудностите при управление на фирмата, отговорностите пред предприемача, както и смелостта да се вземат решения, с които фирмата да се развива по време на Мачмейкинг събитията/срещите. Те споделиха с младежите, че винаги могат да получат подкрепа от тях и ако имат нужда от повече увереност може да си организират и индивидуални срещи, не само по време на изпълнение на проекта, но и след това. 

Успешните предприемачи споделиха по време на срещите и колко важен е баланса между личния живот и работата, вдъхновиха младите потенциални предприемачи да следват своите мечти и идеи, независимо от обстоятелствата.НОВИНИ

   26-09-2023

Покана за кандидатстване по процедура BG05SFPR002-1.010 - ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ

Отворена за кандидатстване е процедура BG05SFPR002-1.010 - ДИГИТАЛНИ УМЕНИЯ.  Операцията ще допринесе за изпълнението на принцип 1 „Обра...

 още... 

   04-09-2023

ПОКАНА за участие в Лаборатория на живо - 12 - 13 септември 2023 г.

На 12 и 13 септември 2023 г. ще се проведат консултации по предприемачество и иновации в Лаборатория на живо. Участниците ще имат възможност ...

 още... 

   14-08-2023

Уебинар „Възможности за микрокредитиране на стартиращи предприятия, занаятчии, свободни професии и социални предприятия“

28 август от 9,30 часа през платформата Microsoft Teams Фонд на фондовете отправя покана за участие в уебинар за представяне на възможностите з...

 още... 

   10-08-2023

Проект на План за устойчива градска мобилност на гр. Гоце Делчев - за обществено обсъждане

Община Гоце Делчев е изготвила проект на План за устойчива градска мобилност на гр. Гоце Делчев, част от Плана за интегрирано развитие на...

 още... 

   28-07-2023

Покана за процедура за кандидатстване BG-RRP-3.008 - Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията

Отворена е процедура за кандидатстване BG-RRP-3.008 - Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията.    Целта на процедур...

 още... 

   25-07-2023

Стартира уеб базирана платформа за туристически термални маршрути по проект INNOBUS

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев изпълнява проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансгра...

 още... 

   12-07-2023

ПОКАНА за участие в обучение на тема: „Предприемачество и бизнес моделиране“ - 26, 27 и 28 юли 2023

Във връзка с реализирането на обучения на тема: „Предприемачество и бизнес моделиране“, финансирани по  Проект „Създаване на ...

 още... 

АКТУАЛНО

31-01-2024

Наръчник


...

 още.. 


03-11-2023

Отворена процедура за кандидатстване „Внедряване на иновации в предприятията”


Министерство на иновациите и растежа ОБЯВЯВА процедура чрез подбор на проектни предложения BG16RFPR001-1.003 „Внедряване на иновации в предприятията” по Програма „Конкурентоспособно...

 още.. 

РЕКЛАМА