Коледна дарителска кампания 2013

   08-10-2015

В навечерието на Коледните и новогодишни празници Сдружение на предприемачите организира Коледна дарителска кампания 2013, насочена към различни институции в Гоце Делчев, имащи отношение към уязвими групи.

Сдружението събираше средства от своите членове, дадени безвъзмездно за осъществяване на различни дарения.

След проведената благотворителна дарителска кампания 2013 тази година се събраха 2 300 лв., които бяха дарени като предмети и парични суми на различни организации.

С помощта на даренията купихме и подарихме на Дома за стари хора хладилник, който ще бъде използван от обитателите на дома в трапезарията им.


Подарихме телевизор на Дома за деца, лишени от родителска грижа „Иван Кюлев“.
 

Със средствата, събрани от кампанията, се купиха хранителни продукти, които доброволците от Българския червен кръст Гоце Делчев раздадоха на 25 болни, възрастни, самотни и социално слаби хора.

Последното дарение бе направено на Помощно училище „Васил Левски“, средствата от което бяха използвани за подпомагане на изграждането и оборудването на зала за рехабилитации, предназначена за децата със специални образователни потребности в училището.

ИНИЦИАТИВИ

   28-10-2015

КОЛЕДНА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ 2014

В навечерието на Коледните и новогодишни празници Сдружение на предприемачите организира Коледна дарителска кампания, която традицион...

 още... 

   22-10-2015

ВЕЛИКДЕНСКА БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА 2014

Заради светлия празник Великден членовете на управителния съвет на Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев тази година решиха д...

 още... 

   20-10-2015

ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР В ПОЛЗА НА БИЗНЕСА

  В четвъртък, 27.03.2014, в залата на хотел НЕВРОКОП се състоя безплатен Информационен семинар по теми, предложени от членовете на Сдружен...

 още... 

   08-10-2015

Коледна дарителска кампания 2013

В навечерието на Коледните и новогодишни празници Сдружение на предприемачите организира Коледна дарителска кампания 2013, насочена към ...

 още... 

   07-10-2015

Безплатен курс по гръцки език за членове на Сдружението

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев организира за своите членове обучение по гръцки език за начинаещи с продължителност 3 ме...

 още... 

   06-10-2015

Безплатен курс за пенсионери

По инициатива и със спонсорството на г-н Ролман, председател на сдружението, в компютърната зала на Сдружение на предприемачите регион Г...

 още... 

   05-10-2015

Анализ на икономическото развитие 2011

Анализ на икономическото състояние на регион Гоце Делчев, изработен през 2011 г....

 още... 

АКТУАЛНО

08-08-2022

Открита процедура за подбор на проекти по малка грантова група "Енергийна ефективност в индустрията"


Министерство на енергетиката обяви покана за набиране на проектни предложения по открита процедура за подбор на проекти по малка грантова група „Енергийна ефективност в индустрията“ (...

 още.. 


08-08-2022

Подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели за “Технологична модернизация в МСП”


Микро, малките и средни предприятия в страната вече могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ за закупуване на апаратура и софтуер за разработване на нови поточни линии и продукти. По мяр...

 още.. 

РЕКЛАМА