ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР В ПОЛЗА НА БИЗНЕСА

   20-10-2015

  В четвъртък, 27.03.2014, в залата на хотел НЕВРОКОП се състоя безплатен Информационен семинар по теми, предложени от членовете на Сдружение на предприемачите. Семинарът бе организиран от Сдружението в сътрудничество със специалистите от „Бос консулт” ООД, консултантска компания, състояща се от юристи, счетоводители и други експерти, специализирани в обслужване на корпоративни клиенти от различни браншове.

  Семинарът започна с лекция на адв. Димитрова за необходимите документи при реализиране на сделки с чуждестранни физически или юридически лица и начините на принудително събиране на вземания от чуждестранни лица. Тя обясни на присъстващите какви документи са задължителни при реализиране на сделки, които да гарантират плащане и при евентуални претенции при отказ да се изплати дължимата сума.

  Адв. Бостанджиева представи темата за събиране на вземания и минималните изисквания за документооборот. Определени бяха задължителните срокове за давност на фактурите, кога се прекъсва срока, какви действия да се предприемат, за да бъдат събрани вземанията. За защита на финансите, натрупани в добър период на бизнес, последван от застой или намален обем на работа адв. Бостанджиева даде предложение за учредяване на инвестиционна компания, която да притежава активите на фирмата и да я защити от фалит.

  Проблемът с ЧЕЗ и честото спиране на ел. захранването също бе дискутиран. Съветът на юристите е когато има непредвидено спиране без предупреждение конкретният потребител да сигнализира в най-близкото подразделение на компанията и да поиска съставяне на констативен протокол. Въз основа на един или няколко протокола съответната фирма може да заведе дело за пропуснати ползи, нанесени щети на машини или на друго имущество и по този начин да упражни правото си да получи обезщетение от ЧЕЗ.

  Адвокатите от „Бос консулт” ООД осъществяват анализ на фирмената дейност и предлагат индивидуални решения за всеки бизнес. Можете да ги потърсите при конкретен проблем на телефони: или .

ИНИЦИАТИВИ

   28-10-2015

КОЛЕДНА ДАРИТЕЛСКА КАМПАНИЯ 2014

В навечерието на Коледните и новогодишни празници Сдружение на предприемачите организира Коледна дарителска кампания, която традицион...

 още... 

   22-10-2015

ВЕЛИКДЕНСКА БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА 2014

Заради светлия празник Великден членовете на управителния съвет на Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев тази година решиха д...

 още... 

   20-10-2015

ИНФОРМАЦИОНЕН СЕМИНАР В ПОЛЗА НА БИЗНЕСА

  В четвъртък, 27.03.2014, в залата на хотел НЕВРОКОП се състоя безплатен Информационен семинар по теми, предложени от членовете на Сдружен...

 още... 

   08-10-2015

Коледна дарителска кампания 2013

В навечерието на Коледните и новогодишни празници Сдружение на предприемачите организира Коледна дарителска кампания 2013, насочена към ...

 още... 

   07-10-2015

Безплатен курс по гръцки език за членове на Сдружението

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев организира за своите членове обучение по гръцки език за начинаещи с продължителност 3 ме...

 още... 

   06-10-2015

Безплатен курс за пенсионери

По инициатива и със спонсорството на г-н Ролман, председател на сдружението, в компютърната зала на Сдружение на предприемачите регион Г...

 още... 

   05-10-2015

Анализ на икономическото развитие 2011

Анализ на икономическото състояние на регион Гоце Делчев, изработен през 2011 г....

 още... 

АКТУАЛНО

08-08-2022

Открита процедура за подбор на проекти по малка грантова група "Енергийна ефективност в индустрията"


Министерство на енергетиката обяви покана за набиране на проектни предложения по открита процедура за подбор на проекти по малка грантова група „Енергийна ефективност в индустрията“ (...

 още.. 


08-08-2022

Подбор на предложения за изпълнение на инвестиции от крайни получатели за “Технологична модернизация в МСП”


Микро, малките и средни предприятия в страната вече могат да кандидатстват за безвъзмездна помощ за закупуване на апаратура и софтуер за разработване на нови поточни линии и продукти. По мяр...

 още.. 

РЕКЛАМА