РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ ЗА НЕДОСТИГ НА КВАЛИФИЦИРАНИ КАДРИ В РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

   11-11-2015

Недостигът на квалифицирани работници спъва развитието на местния бизнес и води до влошено качество на услуги и стоки. Това е мнението на работодатели от региона на Гоце Делчев, включили се в проучване, проведено през февруари и март т.г.

Проучването е осъществено от Сдружение на предприемачите след идентифицирана нужда от квалифициран персонал за предприятията в регион Гоце Делчев, който включва четирите общини Гоце Делчев, Гърмен, Хаджидимово и Сатовча. Целта му е да се проучи необходимостта от квалифицирани работници, завършващи средно образование с техническа професия. Проучването изследва тази необходимост в дългосрочен план, който обхваща период от 5-7 години.

За целта на изследването бе използван въпросник, структуриран като таблица, в която да бъдат посочени съответните бройки нужен персонал срещу примерни технически професии и различни категории персонал.

Изследвано е мнението на предприемачи от производствени предприятия без значение от икономическия сектор, в който оперират или от големината на дейността им. Предварително са избрани фирми, имащи служители и работници от изброените в анкетата професии, но с тенденции за пенсионирането им или разширяване на производствената дейност.

Проучването е извършено сред 72 фирми от региона, от които 51% заявяват, че изпитват трудности в намирането на квалифицирани работници. Във фирмите, заявяващи недостиг на кадри за заети близо 6 000 работещи.

След анализ на анкетата стана ясно, че най-търсените професии са техници, инженери и оператори на машини. От дефицитните кадри с висше образование най-желани се оказват инженери-технолози, необходими предимно на шивашкия сектор с 38 посочени броя технолози.

Най-широката група квалифицирани кадри със средно образование, чиято липса измъчва бизнеса, е тази на техниците с 94-ма посочени нужни техници. От тях 22 са мехатроници. Това е нова за България професия и в частност за средните специални и висши училища. Тя съчетава обучение по механика, електроника, компютърни технологии, информатика. Мехатрониците са посочени от 8 различни бранша в местната икономика като обувната промишленост, различни видове производства и предоставяне на високоспециализирани услуги.

В групата на техниците са също електротехници (30 посочени), техници промишлена техника (25 броя), монтьори на различна техника (10), ветеринарни и строителни техници (общо 4), настройчик на радио техника (2) и един авто-електро техник.

Професиите, свързани с металообработване също са широко застъпени в анкетата от предприятия, опериращи в икономическите сектори строителство, хранително-вкусова промишленост и производство – пластмасови изделия, ципове, облекло. Такива са шлосер-монтьор и шлосер-електрозаварчик (по 8 посочени), стругар (7), фрезист (5 броя) и трима леяри.

Сред всички посочени като желани професии най-висок брой недостатъчни работници са от нискоквалифицираната професия оператор на машина. Почти всички участващи производства са заявили нужда от оператори, които достигат 250 броя необходими работници. От тях повече от половината – 153 броя, са заявени от шивашката промишленост, която е най-развития вид производство в региона на Гоце Делчев през последните години.

В групата на квалифицираните работници с необходим опит и задължителни предварителни знания са работниците, отговарящи за управлението на качеството с необходими 25 броя работещи предимно за производствените предприятия. Останалите професии от тази трупа са дърводелци (9 броя), отчетници (4 броя), мотокаристи, кроячи и монтажници.

От необходимите на бизнеса кадри са посочени и административни служители като касиер-счетоводители и отговорници човешки ресурси.

ИНИЦИАТИВИ

   11-01-2017

УСПЕШНАТА КОЛЕДНА БЛАГОТВОРИТЕЛНА ИНИЦИАТИВА 2016

Благодарение на подкрепата на членовете на Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев и тази година успяхме да проведем Коледна бл...

 още... 

   11-01-2017

Обучение по CorelDRAW за 13 обучаеми

Обучението по CorelDRAW, програмата за компютърни графики, което Сдружение на предприемачите проведе в края на изминалата 2016 година, приключ...

 още... 

   09-02-2016

УСПЕШНАТА КОЛЕДНА ИНИЦИАТИВА 2015

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев (СПРГД) успешно осъществи традиционната си благотворителна Коледна инициатива от 2015 г. С...

 още... 

   18-12-2015

СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ ПРОВЕДЕ КОМПЮТЪРЕН КУРС ЗА СВОИТЕ ЧЛЕНОВЕ

Компютърният курс, който Сдружение на предприемачите организира за свои членове и фирми от Гоце Делчев, приключи успешно преди дни. Обуч...

 още... 

   11-11-2015

РЕЗУЛТАТИ ОТ ПРОУЧВАНЕ ЗА НЕДОСТИГ НА КВАЛИФИЦИРАНИ КАДРИ В РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ

Недостигът на квалифицирани работници спъва развитието на местния бизнес и води до влошено качество на услуги и стоки. Това е мнението н...

 още... 

   11-11-2015

Безплатен маркетинг семинар за членовете на СПР ГД

На 28 януари в Гоце Делчев се състоя семинар на тема Променящи се пазари, нови перспективи и маркетингови модели. Семинарът бе иницииран о...

 още... 

   11-11-2015

WETCOIN - Get Your Own Cryptocurrency

  Hello everyone, this new post I want to introduce about a very interesting and good project that is WetCoin, and for more details, let's just go to the following discussion:   About WetCoin   Get your own cryptocurrency. Now ...

 още... 

АКТУАЛНО

03-06-2024

СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ РЕГИОН ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ КАНИ ВСИЧКИ СВОИ ЧЛЕНОВЕ НА ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕТО ЗА 2024 Г.


Сдружение на предприемачите кани всички свои членове на Общо събрание за 2024 г., което ще се проведе на 19 юни 2024 г. - сряда, от 17:30 часа в офиса на Сдружение на предприемачите на ул. Илия Прамата...

 още.. 

РЕКЛАМА