Енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма

   20-02-2023

До 15.06.2023 г. фирмите могат да кандидатстват за саниране на бизнес-сградите си по наскоро отворената процедура за Енергийно обновяване на сгради в сферата на Производството, Търговията и Услугите, включително Туризма.

Процедурата предоставя до 65% от сумата и до 1 500 000 лв.

Какви са допустимите дейности и какви са условията?

 • Допустими за финансиране са всякакви мерки за повишаване на енергийната ефективност, които са предписани в доклада за енергиен одит на кандидата.
 • Може да се включат до 3 броя сгради.
 • Трябва сградата да е собственост на кандидата или да има учредено право на строеж. 
 • За всички сгради - трябва да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия.
 • За да участвате в процедурата трябва да придобиете документ за извършен Енергиен одит, както и Технически паспорт на вашата сграда, тези разходи се заплащат предварително, а при одобрение на проекта се възстановяват от програмата. 

Допълнителни условия:

 • Специфичен оборот (нетни приходи от продажби) за 2022 година, както следва: 
  • Микро предприятие ≥ 70 000 лева.
  • Малко предприятие ≥ 150 000 лева.
  • Средно предприятие ≥ 650 000 лева.
  • Голямо предприятие ≥ 3 500 000 лева.

Трябва фирмата да е регистрирана не по-късно от 31.12.2019 г. 

Колко средства можете да получите?

 • Микро предприятие - от 35 000 до 100 000 лв.
 • Малко предприятие - от 35 000 до 300 000 лв.
 • Средно предприятие - от 100 000 до 500 000 лв.
 • Голямо предприятие - от 100 000 до 1 500 000 лв.

Крайният срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиции по настоящата процедура е 17:00 часа на 15.06.2023 г. 

ФИНАНСИРАНЕ

   20-02-2023

Енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма

До 15.06.2023 г. фирмите могат да кандидатстват за саниране на бизнес-сградите си по наскоро отворената процедура за Енергийно обновяване на ...

 още... 

   20-02-2023

Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с батерии за съхранение на енергия в предприятията

Целта на стартиралата в средата на февруари процедура е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни ...

 още... 

   10-01-2022

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследст...

 още... 

   28-05-2021

Фонд "Условия на труд"

Фонд "Условия на труд" Краен срок: ВСЕКИ месец до 25-то число. Фонд "Условия на труд" е "лека" програма за кандидатстване, при която фирмит...

 още... 

АКТУАЛНО

10-08-2023

Проект на План за устойчива градска мобилност на гр. Гоце Делчев - за обществено обсъждане


Община Гоце Делчев е изготвила проект на План за устойчива градска мобилност на гр. Гоце Делчев, част от Плана за интегрирано развитие на Община Гоце Делчев за периода 2021-2027 г. Планът за устой...

 още.. 


28-07-2023

Покана за кандидатстване по процедура BG-RRP-3.008 - Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията


Отворена е процедура за кандидатстване BG-RRP-3.008 - Подкрепа за прехода към кръгова икономика в предприятията.    Целта на процедурата е да допринесе за ускоряване на прехода към кръгова...

 още.. 

РЕКЛАМА