Набиране на средства за пострадалите от земетресението в Турция

   11-04-2023

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев подава ръка на пострадалите от разрушителното земетресение в Турция през февруари като набира парични средства.

За инициативата е открита дарителска сметка, като събраната сума ще бъде преведена на Турското посолство по предназначение. От своя страна посолството ще използва дарените средства за строителство на нови жилища, храна и ежедневни потребности на оцелелите в засегнатите райони.

Сметката в Уникредит Булбанк, на която се събират средства в български лева, е с IBAN № BG59UNCR70001525265711, открита на името на СПРГД.

Всеки, който желае да помогне на пострадалите от земетресението, може да го направи в срок до края на май 2023 г., след което ние ще закрием кампанията и ще преведем сумата на банкова сметка, посочена от посолството на Турция в България. Всеки дарител ще получи информация за събраната сума и нейното даряване.

АКТУАЛНО

   2023-04-11

Набиране на средства за пострадалите от земетресението в Турция

Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев подава ръка на пострадалите от разрушителното земетресение в Турция през февруари като ...

 още... 

   2023-02-20

Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с батерии за съхранение на енергия в предприятията

Целта на стартиралата в средата на февруари процедура е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни ...

 още... 

   2023-02-20

Енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма

До 15.06.2023 г. фирмите могат да кандидатстват за саниране на бизнес-сградите си по наскоро отворената процедура за Енергийно обновяване на ...

 още... 

   2022-01-10

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследст...

 още... 

НОВИНИ

15-05-2023

Проведе се първият модул от обучителната програма за млади предприемачи


Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев изпълнява проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансграничните фирми чрез прилагане на иновативни и специализ...

 още.. 


04-05-2023

СДРУЖЕНИЕ НА ПРЕДПРИЕМАЧИТЕ ПРОВЕДЕ ОБЩО СЪБРАНИЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ


На 27 април 2023 г. се проведе Общо събрание на членовете на сдружението, на което беше представен доклад от дейността на Управителния съвет за изминалата година и доклад на Контролния съвет за с...

 още.. 

РЕКЛАМА