Енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма

   20-02-2023

До 15.06.2023 г. фирмите могат да кандидатстват за саниране на бизнес-сградите си по наскоро отворената процедура за Енергийно обновяване на сгради в сферата на Производството, Търговията и Услугите, включително Туризма.

Процедурата предоставя до 65% от сумата и до 1 500 000 лв.

Какви са допустимите дейности и какви са условията?

 • Допустими за финансиране са всякакви мерки за повишаване на енергийната ефективност, които са предписани в доклада за енергиен одит на кандидата.
 • Може да се включат до 3 броя сгради.
 • Трябва сградата да е собственост на кандидата или да има учредено право на строеж. 
 • За всички сгради - трябва да се постигне минимум 30% спестяване на първична енергия.
 • За да участвате в процедурата трябва да придобиете документ за извършен Енергиен одит, както и Технически паспорт на вашата сграда, тези разходи се заплащат предварително, а при одобрение на проекта се възстановяват от програмата. 

Допълнителни условия:

 • Специфичен оборот (нетни приходи от продажби) за 2022 година, както следва: 
  • Микро предприятие ≥ 70 000 лева.
  • Малко предприятие ≥ 150 000 лева.
  • Средно предприятие ≥ 650 000 лева.
  • Голямо предприятие ≥ 3 500 000 лева.

Трябва фирмата да е регистрирана не по-късно от 31.12.2019 г. 

Колко средства можете да получите?

 • Микро предприятие - от 35 000 до 100 000 лв.
 • Малко предприятие - от 35 000 до 300 000 лв.
 • Средно предприятие - от 100 000 до 500 000 лв.
 • Голямо предприятие - от 100 000 до 1 500 000 лв.

Крайният срок за подаване на предложения за изпълнение на инвестиции по настоящата процедура е 17:00 часа на 15.06.2023 г. 

АКТУАЛНО

   2023-02-20

Изграждане на нови ВЕИ за собствено потребление в комбинация с батерии за съхранение на енергия в предприятията

Целта на стартиралата в средата на февруари процедура е предоставяне на безвъзмездни средства за изграждане на възобновяеми енергийни ...

 още... 

   2023-02-20

Енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията, услугите и туризма

До 15.06.2023 г. фирмите могат да кандидатстват за саниране на бизнес-сградите си по наскоро отворената процедура за Енергийно обновяване на ...

 още... 

   2022-01-10

ПРОЕКТ „ЗАЕТОСТ ЗА ТЕБ“ КЪМ АГЕНЦИЯ ПО ЗАЕТОСТТА

ЦЕЛ НА ПРОЕКТА: Целта на проекта е да се предостави подкрепа за реинтеграция в заетост на безработните лица, останали без работа вследст...

 още... 

НОВИНИ

07-03-2023

Сдружение на предприемачите организира семинари за подкрепа на конкурентоспособността


Сдружение на предприемачите регион Гоце Делчев изпълнява проект „Укрепване на конкурентоспособността и екстраверсията на трансграничните фирми чрез прилагане на иновативни и специализ...

 още.. 


21-02-2023

Информационен семинар за представяне на процедура „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, търговията и услугите“


На 22 февруари 2023 г., сряда, от 11:00 ч., БТПП ще проведе информационен семинар за представяне на Процедура BG-RRP-4.021 „Подкрепа за енергийно обновяване на сгради в сферата на производството, ...

 още.. 

РЕКЛАМА