ФИРМЕН КАТАЛОГ

VIP Security

Адрес: Гоце Делчев 2900, ул. Васил Левски 3 Б

Калина Георгиева – офис мениджър

VIP Security е една от най-големите и динамично развиващи се компании в сферата на охранителната индустрия в България. Още от създаването си през 1999 година компанията инвестира в развитието на своите продукти и услуги и не на последно място – в професионалната квалификация на своите служители. По този начин VIP Security предлага на своите клиенти от цялата страна най-добро качество услуги спрямо техните специфични изисквания. Освен на българския пазар, компанията предлага услуги и извън територията на страната, в Европа и САЩ.

Във VIP Security работят професионалисти, обучени по стандартите на Международната Бодигард Асоциация. Компанията е изключителен представител на организацията за територията на България.

Дейността на VIP Security покрива пълния спектър услуги за сигурност:

  • Охранителни услуги - Охранителните услуги на VIP Security се извършват от служители, специално обучени да реагират правилно във всякаква ситуация. Компанията е доказала себе си като надежден партньор с професионално отношение. 24-часовият контрол върху работата на нашия персонал гарантира качественото изпълнение на всички поети ангажименти.
  • Кеш мениджмънт услуги - Лидер в сферата на касовите услуги, VIP Security непрекъснато подобрява качеството на работата си, съобразно изискванията на сектора и развитието световни тенденции в сферата на кешовата сигурност. Главна наша цел е осигуряването на максимално ефективно обслужване на банкови и ритейл клиенти чрез касови центрове и транспортно-логистични системи на Компанията, ориентирани най-вече в управлението, обработката и преброяването на парични знаци и потоци. Тази услуга се осъществява при стриктно спазване на изискванията на БНБ. До настоящия момент такива касови центрове сме изградили в различни точки, покриващи територията на България.
  • Мониторинг и контрол - Никоя компания за услуги за сигурност не би могла да поддържа високо качество на своята работа, ако няма постоянен поглед върху обектите, които обслужва и върху служителите, които са на работа в конкретния момент. VIP Security има изградена и ефективно действаща система за мониторинг и контрол, която осигурява адекватна и навременна реакция във всяка една ситуация.
  • Електронни системи за сигурност – те са един от най-перспективните сектори в сферата на сигурността. VIP Security непрекъснато развива своя опит в приложението и максимално ефективното им използване, защото именно в тях е бъдещето на охранителните услуги. Част от предимствата на този вид охрана са: намаляване разходите за постова охрана; преглед на събития по всяко време; еднократна инвестиция, ниски разходи за поддръжка по време на експлоатация; предотвратяване на сериозни имуществени щети и защита на околната среда; застрахователни облекчения.
  • Консултантски услуги - Спокойствието и сигурността са от голямо значение при осигуряването на високо ниво на защита за нашите клиенти. Ние предлагаме консултантски услуги, които обхващат всички аспекти на охраната и сигурността като обектова охрана, физическа охрана, контрол на достъпа, CCTV и съоръжения за сигурност, за да развием и допълним системите за сигурност по индивидуален начин спрямо всеки клиент. Консултантската дейност се извършва от нашите специалисти при изключително ниво на конфиденциалност. Опитът ни показва, че успехът при обслужването на корпоративни клиенти се дължи освен на комплекс от техники и умения, и на персонализиране на предлагания комплекс от услуги.
  • Обучение - Подборът на служителите във VIP Security се извършва съгласно изискванията на Националната полиция и с участието на психолог при критерии, синхронизирани с европейските стандарти. Всички служители минават специализирани обучения, съответстващи на спецификата на конкретната услуга и на видовете охранявани обекти. Допълнителна гаранция за качеството на предлаганото от нас обслужване е, че всички служители подлежат на приспособени форми на денонощен контрол над извършваната от тях работа. Обученията на VIP Security са комплекс от най-добрите световни практики, съчетани със стремежа на Компанията към непрекъснато подобряване на характеристиките на специалистите.

Ние вярваме, че единствената възможна стратегия е да бъдем по-добри от вчерашния ден и да правим повече от най-доброто, което можем днес, така че утре да бъдем в пъти по-добри.

Тел : 0896 82 00 38, 0700 14 000

Ел. поща : kgeorgieva@vipsecurity.bg

Уеб адрес : http://www.vipsecurity.bg/bg/

ТОП ТЕРМО ЕООД

Детайли

Отоплителна и климатична техника

Тел : +359 888 86 55 38, +359 895 60 39 35

Ел. поща : ivan_vito@abv.bg

Уеб адрес :

Неврокоп Травел ЕООД

Детайли

Туризъм

Тел : +359 751 2 11 45, +359 892 238 234

Ел. поща : nevrokop.travel@gmail.com

Уеб адрес : http://nevrokoptravel.business.bg/

БИ И БИ БЪЛГАРИЯ ООД

Детайли

Обувна промишленост

Тел : +359 888 777 988, +359 887 416 643

Ел. поща : lilly_borgato@abv.bg; biebbulgaria@gmail.com

Уеб адрес :

ЕЛИНСТАЛ ООД

Детайли

Търговия

Тел : +359 751 608 43, +359 899 854 723

Ел. поща : elinstal@abv.bg

Уеб адрес :

ЕВРОПЛАСТ ЕООД

Детайли

Производство на дограма

Тел : +359 878 40 20 65; факс: +359 7523 31 17

Ел. поща : evroplast_gd@abv.bg

Уеб адрес : http://www.evroplast-gd.com/

ОРЕГОНА ИНДЪСТРИ ООД

Детайли

Санитарни продукти, преработка на тишу

Тел : 0751 2 14 27, факс: 0751 / 2 14 28, Моб.: 0888 330 334

Ел. поща : oregonaindustry@gmail.com

Уеб адрес : http://joli.bg/ 

КАЦИЛОВ И СИНОВЕ ООД

Детайли

Производство на мебели

Тел : 0887 20 30 09, 0889 50 70 61

Ел. поща : kacilov@abv.bg

Уеб адрес : https://www.facebook.com/katsilov/

ДИ ПОЛИМЕРС ЕООД

Детайли

Пластмаси

Тел : Т.: +359 2 439 1989 /88, М.: +359 885 826 338

Ел. поща : dpolymers@dpolymers.eu

Уеб адрес : http://dpolymers.eu/

Диомми ЕООД

Детайли

Производство на мебели

Тел : BG - 0877124373 / GR-6909161982

Ел. поща : sale@diommi.com; info@diommi.com

Уеб адрес : https://diommi.com/

СИМАКС – ОЙЛ СЕРВИЗ ООД

Детайли

Търговия

Тел : 0751 60 855, 0897 404949

Ел. поща : smile_25@abv.bg

Уеб адрес : http://simaks-service.com/

ПИРИМПЕКС АД

Детайли

Производство на хляб

Тел : +359 751 6 00 18, +359 879 400 770

Ел. поща : pirimpex17@abv.bg

Уеб адрес :

Месомания Трейд ЕООД

Детайли

Месопреработване

Тел : +359 899 42 41 52

Ел. поща : mesomania@abv.bg

Уеб адрес :

СИБИЯ ЕООД

Детайли

Текстилна промишленост

Тел : +359 7529 21 55, факс +359 7529/2255

Ел. поща : sibia@abv.bg

Уеб адрес :

ГНАЙС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Детайли

Добив и обработка на облицовъчни материали

Тел : +359 897 89 52 56, +359 889 83 68 72

Ел. поща : davidlyubo@gmail.com; gness@mail.bg

Уеб адрес : http://gneiss-bg.com/

Сдружение ФАЙВ СТЕПС АДВЕНЧЪР

Детайли

Туризъм

Тел : 0895462492, 0894937878, 0888883395

Ел. поща : fivestepsadventure@gmail.com

Уеб адрес : http://fivestepsadventure.wix.com/fivestepsadventure

МЕТАЛ УУД ЕООД

Детайли

Производство на мебели

Тел : 0751/6 22 18, 0878 204 600

Ел. поща : metal_wood@abv.bg

Уеб адрес : http://www.metal-wood.com/

ПИРИН СПРИНГ АД

Детайли

Бутилиране на минерална вода

Тел : 359 751 603 86

Ел. поща : pirinspring@gmail.com

Уеб адрес : http://www.pirinspring.com/bg/

ИНТЕРПРЕД ПАРТНЕР АД

Детайли

Санитарни продукти, преработка на тишу

Тел : +359 751 60 664, +359 751 60 668

Ел. поща : ipp@zebra-paper.com

Уеб адрес : www.zebra-paper.com

ПАЛЕТЕН 24 – БАЛКАН ООД

Детайли

Производство на дървени палети

Тел : +359 884 669 866

Ел. поща : d.kostov@paletten24.com

Уеб адрес : http://paletten24.com/

ХИМТЕХ – 2003 ООД

Детайли

Обработка на каучук

Тел : /факс: +359 751 2 19 32, М: +359 887 31 36 83

Ел. поща :  himtech2003@abv.bg

Уеб адрес : http://himtech2003.eu/

МЕГАСТРОЙ 2000 ООД

Детайли

Строителство

Тел : +359 751 60 664 факс +359 751 60 668

Ел. поща : citycenter.gd@gmail.com

Уеб адрес : http://www.mall-a.com/

НАТАЛИЯ ММ ООД

Детайли

Производство на детски играчки

Тел : +359 751 69 711, GSM: +359 886 34 35 36

Ел. поща : office.nataliamm@gmail.com

Уеб адрес :

Гоце Гид ЕООД

Детайли

Търговия

Тел : 0885 861 363

Ел. поща : goce_gid@abv.bg

Уеб адрес :

НАЦИОНАЛ МАСЛА И ГРЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Детайли

Търговия

Тел : 0882 466 583

Ел. поща : nogbulgaria@nogbg.com

Уеб адрес : http://alahleya.com/

БИЛДИНГ КОМПАНИ ЕООД

Детайли

Строителство

Тел : 07522/ 22 63, 22 53

Ел. поща : building_company_ltd@abv.bg

Уеб адрес : http://www.complex-ivelia.com/

ИБРАХИМ ФЕТА ЕООД

Детайли

Земеделска дейност

Тел : +359 898 77 86 02

Ел. поща : i_feta@abv.bg

Уеб адрес :

ЖОРО АУТО ЕООД

Детайли

Обучение

Тел : тел: +359 898 626 967

Ел. поща : joro_am@abv.bg

Уеб адрес : https://bgregistar.com/%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE-%D0%B5%D0%BE%D0%BE%D0%B4

БКС ЕООД

Детайли

Строителство

Тел : +359 751 608 70, факс +359 751 608 71

Ел. поща : bkseood@abv.bg

Уеб адрес : http://bks.bg/

ПИРИН ТРЕЙДИНГ ЕООД

Детайли

Текстилна промишленост

Тел : +359 887 497 169

Ел. поща : pirintreyding@abv.bg

Уеб адрес : http://pirintreyding.com/

ГЕОНИК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Детайли

Консултантски услуги

Тел : +359 751 9 12 12; +359 888 848 901

Ел. поща : etgeonik@abv.bg

Уеб адрес :

ГП-НЕТ ЕООД

Детайли

Интернет оператор

Тел : 0897 750 155

Ел. поща : admin@gp-net.bg

Уеб адрес : https://gp-net.bg

Електронни изделия

Тел : +359 894 06 90 60

Ел. поща : info@rampage.bg

Уеб адрес : rampage.bg

ЕТ Ангел Бузалаков

Детайли

Застрахователни услуги

Тел : +359 751 61134, М: +359 878 44 14 05

Ел. поща : angel.buzalakov@generali.com

Уеб адрес :

VIP Security

Детайли

Охрана

Тел : 0896 82 00 38, 0700 14 000

Ел. поща : kgeorgieva@vipsecurity.bg

Уеб адрес : http://www.vipsecurity.bg/bg/

АЛГЕСА ЕООД

Детайли

Туризъм

Тел : +359 879 993 816, +359 878 300 353

Ел. поща : algesa@mail.bg

Уеб адрес : http://www.tourism-hotels-bulgaria.com

ГРОСМАН ООД

Детайли

Текстилна промишленост

Тел : +359 751 60 992, +359 888 977 997

Ел. поща : grossmann@abv.bg

Уеб адрес : http://www.grossmann-gmbh.com/

ЕТ ДИМИТЪР ХРИСТОВ - НЕТИ

Детайли

Рециклиране

Тел : +359 751 6 10 75

Ел. поща : neti@neti-bg.com

Уеб адрес : http://www.neti-bg.com/

ЕТ ЦВЕТАН СЕЛМЕДИНОВ – СЕЛМА

Детайли

Консултантски услуги

Тел : +359 887 977 653, факс: +359 751 66 304

Ел. поща : cselmedinov@abv.bg

Уеб адрес :

ТПК „И“ АТАНАС ТЕШОВСКИ – КООПЕРАЦИЯ

Детайли

Текстилна промишленост

Тел : +359 885 31 61 66

Ел. поща : georgi_bashliev@abv.bg

Уеб адрес : http://osnatpk.com/

ХЕЛИОС МЕТАЛ ЦЕНТЪР ООД

Детайли

Метални конструкции

Тел : 359 884 669 866

Ел. поща : d.kostov@paletten24.com

Уеб адрес : http://www.hmcbg.com/

АРИСТОКРАТ ООД

Детайли

Обучение

Тел : +359 751 60 499, Моб. тел.: +359 888 205512

Ел. поща : aristocrat.hs@gmail.com

Уеб адрес : www.aristocrat.bg

СД КИ-НИ ЛАЗАРОВИ И СИЕ

Детайли

Търговия

Тел : /факс: +359 751 60 938, М: +359 897 965 215 , 0897 96 52 16

Ел. поща :  kinilazarovi@mail.bg

Уеб адрес : http://comunicatorbg.com/lazarovi.html

ГОЦЕ НЕТ ООД

Детайли

Интернет оператор

Тел : 0888 938 959

Ел. поща : vasilor@abv.bg

Уеб адрес : http://gocenet.net/

А-СТРОЙ ЕООД

Детайли

Строителство

Тел : тел. +359 887 660 707

Ел. поща :  astroieood@abv.bg

Уеб адрес : https://www.facebook.com/А-СТРОЙ-ЕООД-284205071707575/timeline

ГАРАНТ 2004 ЕООД

Детайли

Търговия

Тел : +359 889 711 669

Ел. поща : galaxy.bulgaria@gmail.com

Уеб адрес :

РЕБЕЛ-ТС ЕООД

Детайли

Метални конструкции

Тел : +359 876 67 14 17

Ел. поща : evgeni.gergov@gmail.com

Уеб адрес :

ДОМИНО Н ЕООД

Детайли

Търговия

Тел : +359 888 200 604

Ел. поща : dimitrow_ivan@abv.bg

Уеб адрес : http://www.technomarket.bg/

МЕРКЕЗ ООД

Детайли

Месопреработване

Тел : +359 751 609 05, М: +359 887 511 775

Ел. поща : office@merkez.bg

Уеб адрес : http://www.merkez.bg/

НИКИ ТУР 99 ЕООД

Детайли

Туризъм

Тел : +359 885 420 440, +359 896 60 45 16

Ел. поща : leshtenskirai@abv.bg

Уеб адрес : http://leshtenskirai.com/

Коко Балиев

Детайли

Уеб дизайн

Тел : +359 895 144 331

Ел. поща : kokobaliev@gmail.com

Уеб адрес : http://kokobaliev.com/

АВС – ГОЛД ООД

Детайли

Транспорт

Тел : +359 751 66 262; 60 259; факс: +359 751 60 035, М: +359 887 49 28 63

Ел. поща : agb_batalov@abv.bg

Уеб адрес :

КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА ДАНЕКС ООД

Детайли

Консултантски услуги

Тел : тел.+359 751 69 444, факс +359 751 69 440

Ел. поща : danex.office@gmail.com

Уеб адрес :

ЕТ ИВАН ДУШКОВ-99

Детайли

Консултантски услуги

Тел : +359 889 24 30 09

Ел. поща : vansim@abv.bg

Уеб адрес :

ДОКО ПЛЮС ЕООД

Детайли

Търговия

Тел : +359 895 02 07 28

Ел. поща : dokoplus@gmail.com

Уеб адрес : http://www.dokofloors.com/

РД КОМЕРС 2011 ЕООД

Детайли

Търговия

Тел : +359 879 172 707, факс: +359 751 60 548

Ел. поща : rumen_todoriev@abv.bg

Уеб адрес :

АЙ ДИ БИ ЛОГИСТИК ЕООД

Детайли

Транспорт

Тел : +359 751 610 75, +359 2 439 1986

Ел. поща : idb@idblogistic.eu

Уеб адрес : http://www.idblogistic.eu/

ИНМАК 2000 ООД

Детайли

Мобилни комуникации

Тел : +359 751 60 979, факс: +359 751 60 978, М: +359 888 244 641

Ел. поща : info@inmak.eu

Уеб адрес : http://www.inmak.eu/

НАСА АК ЕООД

Детайли

Отоплителна и климатична техника

Тел : +359 751 2 16 85; +359 888 99 80 90; +359 895 99 80 90

Ел. поща : a_karaivanov@yahoo.com

Уеб адрес : http://www.nasa-ak.com/

ПЕТЕЛОВ ЕООД

Детайли

Енергетика

Тел : +359 751 6 22 33; +359 878 166 256; +59 878 166 259

Ел. поща : petelov@abv.bg

Уеб адрес :

ВИВА 2008 ЕООД

Детайли

Туризъм

Тел : 0886 69 69 69

Ел. поща : shapkov@hotmail.com

Уеб адрес : http://delchevo.eu/

ОРБЕЛ 2001 АД

Детайли

Производство на ципове

Тел : Изпълнителен директор +359 751 60 551; Централа +359 751 60 553; Факс +359 751 60 554

Ел. поща :  orbel_2001@abv.bg

Уеб адрес : http://www.orbel-bg.com/

Колд Инвест ЕООД

Детайли

Счетоводни услуги

Тел : +359 886-74-23-81

Ел. поща : kold_invest@abv.bg

Уеб адрес : http://kold-invest.com/

ХАДЖИДИМАНОВ ЕООД

Детайли

Рекламна дейност

Тел : 0751 / 61201, 0888 86 13 15, 0889 53 20 33, 0888 202 616

Ел. поща : office@hidreklama.com, hid_adv@mbox.contact.bg, divna_a5@abv.bg

Уеб адрес : http://www.hidreklama.com/

ЕТ ИВАН ПОПОВ 76

Детайли

Транспорт

Тел : +359 897 885 844

Ел. поща : ivan.popov.bg@abv.bg

Уеб адрес :

ПИЕРИК ГРУП ЕООД

Детайли

Обувна промишленост

Тел : +359 751 606 31, факс: +359 751 606 33

Ел. поща : pierik@mbox.contact.bg

Уеб адрес : http://www.pierikshoes.com/

СТИЛ ЕЛЕКТРОНИКС ООД

Детайли

Електронни изделия

Тел : /факс +359 751 60 726, М: +359 888 570 556

Ел. поща : stile1@abv.bg

Уеб адрес : www.stil-el.com

БИЛТА ЕАД

Детайли

Туризъм

Тел : /факс: 0751 / 6 10 63   моб.: 0887 236 298

Ел. поща : bilta@gocenet.net

Уеб адрес : http://uvanestum.com/

ПИРИН-ТЕКС ЕООД

Детайли

Текстилна промишленост

Тел : +359 751 9 82 00, факс +359 751 9 84 16

Ел. поща : info@pirintex.com

Уеб адрес : http://www.pirintex.com/

ВАКОС ЕООД

Детайли

Транспорт

Тел : 0878 31 50 60, 0892 31 50 60

Ел. поща : vacos@abv.bg

Уеб адрес :

АСИКОМ ООД

Детайли

Метални конструкции

Тел : +359 887 277 023

Ел. поща : asikom_metals@abv.bg

Уеб адрес : http://asikom.eu

КОРЕКТ-М БРОКЕР ЕООД

Детайли

Застрахователни услуги

Тел : +359 888 20 06 11, +359 751 609 64

Ел. поща : corectbroker_gotsedelchev@abv.bg

Уеб адрес :

ВИТО 2005 ООД

Детайли

Обувна промишленост

Тел : 0888 938 959

Ел. поща : vasilor@gmail.bg

Уеб адрес :

КЕТИ КОМЕРС 2011 ЕООД

Детайли

Търговия

Тел : 0751 9 5651, 0889 001 008

Ел. поща : kettypack@abv.bg

Уеб адрес :

ПЕРЛА ТУРС ООД

Детайли

Туризъм

Тел : +359 751 6 21 54, +359 898 55 35 73, +359 878 98 63 85, +359 889 89 89 75

Ел. поща : perlatours@abv.bg

Уеб адрес :

ПЕТРОГАЗ 2003 ЕООД

Детайли

Транспорт

Тел : +359 887 418 769

Ел. поща : petrogaz2003@abv.bg

Уеб адрес :

Издателска къща Хроника – ГД ЕООД

Детайли

Медии

Тел : +359 899 173 917

Ел. поща : hronika@mail.bg

Уеб адрес : http://hronika-bg.com/

ЕКОИН ООД

Детайли

Отдаване под наем

Тел : 0889 54 54 34

Ел. поща : ekoin@mail.bg

Уеб адрес :

НИДЕКС ООД

Детайли

Пластмаси

Тел : тел. +359 7521 – 2068, 2167, +359 889 488 858

Ел. поща : office@nidex.net

Уеб адрес : http://www.nidex.net/

ЕТ Цветан Стойчев

Детайли

Туризъм

Тел : +359 893 476479

Ел. поща : rodopskikatleshten@hotmail.com

Уеб адрес : https://rodopskikat.com/

АЛЕКСАНДРА ВАНГЕЛОВА ЕООД

Детайли

Търговия

Тел : +359 899 915 657

Ел. поща : albenax@gocenet.net

Уеб адрес :

ПИРИН-КОМ ООД

Детайли

Интернет оператор

Тел : 0887 594 651

Ел. поща : pirincom@abv.bg

Уеб адрес : http://www.pirincom.com/

ВЕНИЕЛИ ЕООД

Детайли

Производство на мебели

Тел : 0898 46 92 93

Ел. поща : venielly@abv.bg

Уеб адрес : http://venielly.com/

ДМТ КОНСУЛТ ЕООД

Детайли

Консултантски услуги

Тел : тел. +359 751 6 42 42; +359 888 59 59 72

Ел. поща : office@dmtconsult.eu

Уеб адрес : http://dmtconsult.eu/

ХАЛЕВАЧЕВ ЕООД

Детайли

Обработка на мрамор и гранит

Тел : +359 887 804 794

Ел. поща : vladpeych@gmail.com

Уеб адрес :