ФИРМЕН КАТАЛОГ

ПЕТЕЛОВ ЕООД

Въздушни линии, трафопостове, ел. инсталации

Георги Петелов, управител

2904 с. Борово, общ. Гоце Делчев

petelov@abv.bg

Фирма ПЕТЕЛОВ ЕООД е основана през 1990 г. Фирмата е с дългогодишен опит и установени традиции в областта на енергетиката.

Основната дейност е проучване, проектиране и изграждане на ел. проводи 20 kv, мрежи ниско и високо напрежение, трафопостове и ел. инсталации.

Наши клиенти са: Радио – телевизионна станция „Ореляк”, КПП „Илинден” Фирма „Сиконко – Билдинг”, БС „Глобул”, „Продефтики“, „Български копчета”, „СИ-ЕЛ” – София, „Елиса – Е” ООД – София, „ЕЛЕКТРОГЕЦ“ – София и др.

Тел : +359 751 6 22 33; +359 878 166 256; +59 878 166 259

Ел. поща : petelov@abv.bg

Уеб адрес :

ДМТ КОНСУЛТ ЕООД

Детайли

Консултантски услуги

Тел : тел. +359 751 6 42 42; +359 888 59 59 72

Ел. поща : office@dmtconsult.eu

Уеб адрес : http://dmtconsult.eu/

VIP Security

Детайли

Охрана

Тел : 0896 82 00 38, 0700 14 000

Ел. поща : kgeorgieva@vipsecurity.bg

Уеб адрес : http://www.vipsecurity.bg/bg/

СИБИЯ ЕООД

Детайли

Текстилна промишленост

Тел : +359 7529 21 55, факс +359 7529/2255

Ел. поща : sibia@abv.bg

Уеб адрес :

ЕВРОПЛАСТ ЕООД

Детайли

Производство на дограма

Тел : +359 878 40 20 65; факс: +359 7523 31 17

Ел. поща : evroplast_gd@abv.bg

Уеб адрес : http://www.evroplast-gd.com/

СТИЛ ЕЛЕКТРОНИКС ООД

Детайли

Електронни изделия

Тел : /факс +359 751 60 726, М: +359 888 570 556

Ел. поща : stile1@abv.bg

Уеб адрес : www.stil-el.com

КОНСУЛТАНТСКА КЪЩА ДАНЕКС ООД

Детайли

Консултантски услуги

Тел : тел.+359 751 69 444, факс +359 751 69 440

Ел. поща : danex.office@gmail.com

Уеб адрес :

Месомания Трейд ЕООД

Детайли

Месопреработване

Тел : +359 899 42 41 52

Ел. поща : mesomania@abv.bg

Уеб адрес :

Колд Инвест ЕООД

Детайли

Счетоводни услуги

Тел : +359 886-74-23-81

Ел. поща : kold_invest@abv.bg

Уеб адрес : http://kold-invest.com/

НИДЕКС ООД

Детайли

Пластмаси

Тел : тел. +359 7521 – 2068, 2167, +359 889 488 858

Ел. поща : office@nidex.net

Уеб адрес : http://www.nidex.net/

АЛГЕСА ЕООД

Детайли

Туризъм

Тел : +359 879 993 816, +359 878 300 353

Ел. поща : algesa@mail.bg

Уеб адрес : http://www.tourism-hotels-bulgaria.com

ИНМАК 2000 ООД

Детайли

Мобилни комуникации

Тел : +359 751 60 979, факс: +359 751 60 978, М: +359 888 244 641

Ел. поща : info@inmak.eu

Уеб адрес : http://www.inmak.eu/

ПИРИН ТРЕЙДИНГ ЕООД

Детайли

Текстилна промишленост

Тел : +359 887 497 169

Ел. поща : pirintreyding@abv.bg

Уеб адрес : http://pirintreyding.com/

ПЕТРОГАЗ 2003 ЕООД

Детайли

Транспорт

Тел : +359 887 418 769

Ел. поща : petrogaz2003@abv.bg

Уеб адрес :

ТПК „И“ АТАНАС ТЕШОВСКИ – КООПЕРАЦИЯ

Детайли

Текстилна промишленост

Тел : +359 885 31 61 66

Ел. поща : georgi_bashliev@abv.bg

Уеб адрес : http://osnatpk.com/

ВИВА 2008 ЕООД

Детайли

Туризъм

Тел : 0886 69 69 69

Ел. поща : shapkov@hotmail.com

Уеб адрес : http://delchevo.eu/

ГАРАНТ 2004 ЕООД

Детайли

Търговия

Тел : +359 889 711 669

Ел. поща : galaxy.bulgaria@gmail.com

Уеб адрес :

ГОЦЕ НЕТ ООД

Детайли

Интернет оператор

Тел : 0888 938 959

Ел. поща : vasilor@abv.bg

Уеб адрес : http://gocenet.net/

ПАЛЕТЕН 24 – БАЛКАН ООД

Детайли

Производство на дървени палети

Тел : +359 884 669 866

Ел. поща : d.kostov@paletten24.com

Уеб адрес : http://paletten24.com/

ОРБЕЛ 2001 АД

Детайли

Производство на ципове

Тел : Изпълнителен директор +359 751 60 551; Централа +359 751 60 553; Факс +359 751 60 554

Ел. поща :  orbel_2001@abv.bg

Уеб адрес : http://www.orbel-bg.com/

БИЛДИНГ КОМПАНИ ЕООД

Детайли

Строителство

Тел : 07522/ 22 63, 22 53

Ел. поща : building_company_ltd@abv.bg

Уеб адрес : http://www.complex-ivelia.com/

МЕРКЕЗ ООД

Детайли

Месопреработване

Тел : +359 751 609 05, М: +359 887 511 775

Ел. поща : office@merkez.bg

Уеб адрес : http://www.merkez.bg/

ВИТО 2005 ООД

Детайли

Обувна промишленост

Тел : 0888 938 959

Ел. поща : vasilor@gmail.bg

Уеб адрес :

НИКИ ТУР 99 ЕООД

Детайли

Туризъм

Тел : +359 885 420 440, +359 896 60 45 16

Ел. поща : leshtenskirai@abv.bg

Уеб адрес : http://leshtenskirai.com/

ЕТ ИВАН ДУШКОВ-99

Детайли

Консултантски услуги

Тел : +359 889 24 30 09

Ел. поща : vansim@abv.bg

Уеб адрес :

ОРЕГОНА ИНДЪСТРИ ООД

Детайли

Санитарни продукти, преработка на тишу

Тел : 0751 2 14 27, факс: 0751 / 2 14 28, Моб.: 0888 330 334

Ел. поща : oregonaindustry@gmail.com

Уеб адрес : http://joli.bg/ 

РД КОМЕРС 2011 ЕООД

Детайли

Търговия

Тел : +359 879 172 707, факс: +359 751 60 548

Ел. поща : rumen_todoriev@abv.bg

Уеб адрес :

БИЛТА ЕАД

Детайли

Туризъм

Тел : /факс: 0751 / 6 10 63   моб.: 0887 236 298

Ел. поща : bilta@gocenet.net

Уеб адрес : http://uvanestum.com/

КАЦИЛОВ И СИНОВЕ ООД

Детайли

Производство на мебели

Тел : 0887 20 30 09, 0889 50 70 61

Ел. поща : kacilov@abv.bg

Уеб адрес : https://www.facebook.com/katsilov/

БКС ЕООД

Детайли

Строителство

Тел : +359 751 608 70, факс +359 751 608 71

Ел. поща : bkseood@abv.bg

Уеб адрес : http://bks.bg/

ХАЛЕВАЧЕВ ЕООД

Детайли

Обработка на мрамор и гранит

Тел : +359 887 804 794

Ел. поща : vladpeych@gmail.com

Уеб адрес :

Електронни изделия

Тел : +359 894 06 90 60

Ел. поща : info@rampage.bg

Уеб адрес : rampage.bg

АВС – ГОЛД ООД

Детайли

Транспорт

Тел : +359 751 66 262; 60 259; факс: +359 751 60 035, М: +359 887 49 28 63

Ел. поща : agb_batalov@abv.bg

Уеб адрес :

МЕГАСТРОЙ 2000 ООД

Детайли

Строителство

Тел : +359 751 60 664 факс +359 751 60 668

Ел. поща : citycenter.gd@gmail.com

Уеб адрес : http://www.mall-a.com/

ХИМТЕХ – 2003 ООД

Детайли

Обработка на каучук

Тел : /факс: +359 751 2 19 32, М: +359 887 31 36 83

Ел. поща :  himtech2003@abv.bg

Уеб адрес : http://himtech2003.eu/

АСИКОМ ООД

Детайли

Метални конструкции

Тел : +359 887 277 023

Ел. поща : asikom_metals@abv.bg

Уеб адрес : http://asikom.eu

ПИРИМПЕКС АД

Детайли

Производство на хляб

Тел : +359 751 6 00 18, +359 879 400 770

Ел. поща : pirimpex17@abv.bg

Уеб адрес :

ВАКОС ЕООД

Детайли

Транспорт

Тел : 0878 31 50 60, 0892 31 50 60

Ел. поща : vacos@abv.bg

Уеб адрес :

ГЕОНИК ИНЖЕНЕРИНГ ЕООД

Детайли

Консултантски услуги

Тел : +359 751 9 12 12; +359 888 848 901

Ел. поща : etgeonik@abv.bg

Уеб адрес :

ЖОРО АУТО ЕООД

Детайли

Обучение

Тел : тел: +359 898 626 967

Ел. поща : joro_am@abv.bg

Уеб адрес : https://bgregistar.com/%D0%B6%D0%BE%D1%80%D0%BE-%D0%B0%D1%83%D1%82%D0%BE-%D0%B5%D0%BE%D0%BE%D0%B4

ПЕТЕЛОВ ЕООД

Детайли

Енергетика

Тел : +359 751 6 22 33; +359 878 166 256; +59 878 166 259

Ел. поща : petelov@abv.bg

Уеб адрес :

НАТАЛИЯ ММ ООД

Детайли

Производство на детски играчки

Тел : +359 751 69 711, GSM: +359 886 34 35 36

Ел. поща : office.nataliamm@gmail.com

Уеб адрес :

ИБРАХИМ ФЕТА ЕООД

Детайли

Земеделска дейност

Тел : +359 898 77 86 02

Ел. поща : i_feta@abv.bg

Уеб адрес :

НАЦИОНАЛ МАСЛА И ГРЕС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Детайли

Търговия

Тел : 0882 466 583

Ел. поща : nogbulgaria@nogbg.com

Уеб адрес : http://alahleya.com/

АЛЕКСАНДРА ВАНГЕЛОВА ЕООД

Детайли

Търговия

Тел : +359 899 915 657

Ел. поща : albenax@gocenet.net

Уеб адрес :

Коко Балиев

Детайли

Уеб дизайн

Тел : +359 895 144 331

Ел. поща : kokobaliev@gmail.com

Уеб адрес : http://kokobaliev.com/

ПИРИН-КОМ ООД

Детайли

Интернет оператор

Тел : 0887 594 651

Ел. поща : pirincom@abv.bg

Уеб адрес : http://www.pirincom.com/

ДОМИНО Н ЕООД

Детайли

Търговия

Тел : +359 888 200 604

Ел. поща : dimitrow_ivan@abv.bg

Уеб адрес : http://www.technomarket.bg/

СИМАКС – ОЙЛ СЕРВИЗ ООД

Детайли

Търговия

Тел : 0751 60 855, 0897 404949

Ел. поща : smile_25@abv.bg

Уеб адрес : http://simaks-service.com/

ЕТ Ангел Бузалаков

Детайли

Застрахователни услуги

Тел : +359 751 61134, М: +359 878 44 14 05

Ел. поща : angel.buzalakov@generali.com

Уеб адрес :

ИНТЕРПРЕД ПАРТНЕР АД

Детайли

Санитарни продукти, преработка на тишу

Тел : +359 751 60 664, +359 751 60 668

Ел. поща : ipp@zebra-paper.com

Уеб адрес : www.zebra-paper.com

МЕТАЛ УУД ЕООД

Детайли

Производство на мебели

Тел : 0751/6 22 18, 0878 204 600

Ел. поща : metal_wood@abv.bg

Уеб адрес : http://www.metal-wood.com/

АЙ ДИ БИ ЛОГИСТИК ЕООД

Детайли

Транспорт

Тел : +359 751 610 75, +359 2 439 1986

Ел. поща : idb@idblogistic.eu

Уеб адрес : http://www.idblogistic.eu/

Издателска къща Хроника – ГД ЕООД

Детайли

Медии

Тел : +359 899 173 917

Ел. поща : hronika@mail.bg

Уеб адрес : http://hronika-bg.com/

ЕЛИНСТАЛ ООД

Детайли

Търговия

Тел : +359 751 608 43, +359 899 854 723

Ел. поща : elinstal@abv.bg

Уеб адрес :

ПИЕРИК ГРУП ЕООД

Детайли

Обувна промишленост

Тел : +359 751 606 31, факс: +359 751 606 33

Ел. поща : pierik@mbox.contact.bg

Уеб адрес : http://www.pierikshoes.com/

ВЕНИЕЛИ ЕООД

Детайли

Производство на мебели

Тел : 0898 46 92 93

Ел. поща : venielly@abv.bg

Уеб адрес : http://venielly.com/

ГНАЙС БЪЛГАРИЯ ЕООД

Детайли

Добив и обработка на облицовъчни материали

Тел : +359 897 89 52 56, +359 889 83 68 72

Ел. поща : davidlyubo@gmail.com; gness@mail.bg

Уеб адрес : http://gneiss-bg.com/

ЕТ ИВАН ПОПОВ 76

Детайли

Транспорт

Тел : +359 897 885 844

Ел. поща : ivan.popov.bg@abv.bg

Уеб адрес :

НАСА АК ЕООД

Детайли

Отоплителна и климатична техника

Тел : +359 751 2 16 85; +359 888 99 80 90; +359 895 99 80 90

Ел. поща : a_karaivanov@yahoo.com

Уеб адрес : http://www.nasa-ak.com/

ГП-НЕТ ЕООД

Детайли

Интернет оператор

Тел : 0897 750 155

Ел. поща : admin@gp-net.bg

Уеб адрес : https://gp-net.bg

БИ И БИ БЪЛГАРИЯ ООД

Детайли

Обувна промишленост

Тел : +359 888 777 988, +359 887 416 643

Ел. поща : lilly_borgato@abv.bg; biebbulgaria@gmail.com

Уеб адрес :

ПИРИН СПРИНГ АД

Детайли

Бутилиране на минерална вода

Тел : 359 751 603 86

Ел. поща : pirinspring@gmail.com

Уеб адрес : http://www.pirinspring.com/bg/

Диомми ЕООД

Детайли

Производство на мебели

Тел : BG - 0877124373 / GR-6909161982

Ел. поща : sale@diommi.com; info@diommi.com

Уеб адрес : https://diommi.com/

ЕКОИН ООД

Детайли

Отдаване под наем

Тел : 0889 54 54 34

Ел. поща : ekoin@mail.bg

Уеб адрес :

ЕТ ДИМИТЪР ХРИСТОВ - НЕТИ

Детайли

Рециклиране

Тел : +359 751 6 10 75

Ел. поща : neti@neti-bg.com

Уеб адрес : http://www.neti-bg.com/

ТОП ТЕРМО ЕООД

Детайли

Отоплителна и климатична техника

Тел : +359 888 86 55 38, +359 895 60 39 35

Ел. поща : ivan_vito@abv.bg

Уеб адрес :

ДОКО ПЛЮС ЕООД

Детайли

Търговия

Тел : +359 895 02 07 28

Ел. поща : dokoplus@gmail.com

Уеб адрес : http://www.dokofloors.com/

Гоце Гид ЕООД

Детайли

Търговия

Тел : 0885 861 363

Ел. поща : goce_gid@abv.bg

Уеб адрес :

РЕБЕЛ-ТС ЕООД

Детайли

Метални конструкции

Тел : +359 876 67 14 17

Ел. поща : evgeni.gergov@gmail.com

Уеб адрес :

СД КИ-НИ ЛАЗАРОВИ И СИЕ

Детайли

Търговия

Тел : /факс: +359 751 60 938, М: +359 897 965 215 , 0897 96 52 16

Ел. поща :  kinilazarovi@mail.bg

Уеб адрес : http://comunicatorbg.com/lazarovi.html

Неврокоп Травел ЕООД

Детайли

Туризъм

Тел : +359 751 2 11 45, +359 892 238 234

Ел. поща : nevrokop.travel@gmail.com

Уеб адрес : http://nevrokoptravel.business.bg/

Сдружение ФАЙВ СТЕПС АДВЕНЧЪР

Детайли

Туризъм

Тел : 0895462492, 0894937878, 0888883395

Ел. поща : fivestepsadventure@gmail.com

Уеб адрес : http://fivestepsadventure.wix.com/fivestepsadventure

ЕТ ЦВЕТАН СЕЛМЕДИНОВ – СЕЛМА

Детайли

Консултантски услуги

Тел : +359 887 977 653, факс: +359 751 66 304

Ел. поща : cselmedinov@abv.bg

Уеб адрес :

ДИ ПОЛИМЕРС ЕООД

Детайли

Пластмаси

Тел : Т.: +359 2 439 1989 /88, М.: +359 885 826 338

Ел. поща : dpolymers@dpolymers.eu

Уеб адрес : http://dpolymers.eu/

АРИСТОКРАТ ООД

Детайли

Обучение

Тел : +359 751 60 499, Моб. тел.: +359 888 205512

Ел. поща : aristocrat.hs@gmail.com

Уеб адрес : www.aristocrat.bg

ПЕРЛА ТУРС ООД

Детайли

Туризъм

Тел : +359 751 6 21 54, +359 898 55 35 73, +359 878 98 63 85, +359 889 89 89 75

Ел. поща : perlatours@abv.bg

Уеб адрес :

КОРЕКТ-М БРОКЕР ЕООД

Детайли

Застрахователни услуги

Тел : +359 888 20 06 11, +359 751 609 64

Ел. поща : corectbroker_gotsedelchev@abv.bg

Уеб адрес :

ГРОСМАН ООД

Детайли

Текстилна промишленост

Тел : +359 751 60 992, +359 888 977 997

Ел. поща : grossmann@abv.bg

Уеб адрес : http://www.grossmann-gmbh.com/

ПИРИН-ТЕКС ЕООД

Детайли

Текстилна промишленост

Тел : +359 751 9 82 00, факс +359 751 9 84 16

Ел. поща : info@pirintex.com

Уеб адрес : http://www.pirintex.com/

ХЕЛИОС МЕТАЛ ЦЕНТЪР ООД

Детайли

Метални конструкции

Тел : 359 884 669 866

Ел. поща : d.kostov@paletten24.com

Уеб адрес : http://www.hmcbg.com/

А-СТРОЙ ЕООД

Детайли

Строителство

Тел : тел. +359 887 660 707

Ел. поща :  astroieood@abv.bg

Уеб адрес : https://www.facebook.com/А-СТРОЙ-ЕООД-284205071707575/timeline

ЕТ Цветан Стойчев

Детайли

Туризъм

Тел : +359 893 476479

Ел. поща : rodopskikatleshten@hotmail.com

Уеб адрес : https://rodopskikat.com/

КЕТИ КОМЕРС 2011 ЕООД

Детайли

Търговия

Тел : 0751 9 5651, 0889 001 008

Ел. поща : kettypack@abv.bg

Уеб адрес :

ХАДЖИДИМАНОВ ЕООД

Детайли

Рекламна дейност

Тел : 0751 / 61201, 0888 86 13 15, 0889 53 20 33, 0888 202 616

Ел. поща : office@hidreklama.com, hid_adv@mbox.contact.bg, divna_a5@abv.bg

Уеб адрес : http://www.hidreklama.com/