СВЕТОВНИ ПАНАИРИ

Международни търсачки за търговски панаири и изложби

Международни търсачки за търговски панаири и изложби:

www.ufi.org

www.auma.de

www.bie-paris.org

 

Търсачка на международни изложения, бизнес събития, търговски конференции

 

 

 

 
Прикрепени документи:


УСПЕШЕН МАРКЕТИНГ НА ИЗЛОЖБИ

УСПЕШЕН МАРКЕТИНГ НА ИЗЛОЖБИ

от Боб Делмаер

Съдържание:

Въведение

Стъпка 1: Избор на подходяща изложба за вашата фирма

Стъпка 2: Поставяне на цели

Стъпка 3: Целеви маркетинг

Стъпка 4: Предварителна комуникация с посетителите, които идват за първи път

Стъпка 5: Предварителна комуникация с постоянните посетители

Стъпка 6: Управление на възможностите

Стъпка 7: Избор на персонал за изложението

Стъпка 8: Въвеждащо обучение за екипа

Стъпка 9: Продажба на щанда

Стъпка 10: Работа с пресата

Стъпка 11: Управление на очакванията

Стъпка 12: Създаване на

 

Стъпка 13: Среща с настоящи клиенти

Стъпка 14. Посрещане на потенциални клиенти на щанда

Стъпка 15: Привличане на потенциални клиенти

Стъпка 16: Класификация на потенциалните клиенти

Стъпка 17: Ефективна работа на щанда

Стъпка 18: Други важни аспекти

Стъпка 19: Финални коментари